Blodtrycksskolan – Vad är högt blodtryck?

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Mer om högt blodtryck

3 myter om högt blodtryck

Trots att över 2 miljoner svenskar har högt blodtryck är det få som faktiskt vet vad det innebär. Läs om […]

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och klimakteriet

Orsakerna till högt blodtryck tros vara genetiska faktorer i kombination med livsstilsfaktorer. Men det finns även särskilda riskfaktorer som man som kvinna behöver känna till så att man kan hålla extra koll på blodtrycket. En av dessa faktorer är förändringar i kroppen under och efter klimakteriet.

Läs mer Pil åt höger

Vad är hypertoni?

Hypertoni är det sjukdomstillstånd som drabbar en patient med för högt blodtryck. Diagnosen ställs när en patient under upprepade tillfällen uppmätt höga blodtrycksvärden. Hypertoni är ett kroniskt tillstånd som kräver livslång behandling.

Läs mer Pil åt höger

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Att sänka högt blodtryck

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicinering, läkemedel, för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Läs mer Pil åt höger

Förmaksflimmer och högt blodtryck

Vad är förmaksflimmer?  Förmaksflimmer är ett tillstånd där hjärtat förlorar förmågan att hålla en jämn rytm. Detta kan vara ett […]

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck efter en stroke

Högt blodtryck och stroke Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. […]

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck efter en hjärtinfarkt

Högt blodtryck och hjärtinfarkt Högt blodtryck är en av de viktigaste påverkningsbara riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt. Med påverkningsbar […]

Läs mer Pil åt höger

Varför varierar blodtrycket?

Det är många som undrar varför blodtrycket ibland varierar så mycket från en mätning till en annan och det finns […]

Läs mer Pil åt höger

Därför är det så viktigt att behandla högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men också farligt Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är världens största kroniska sjukdom […]

Läs mer Pil åt höger

Hur ska jag göra när jag mäter mitt blodtryck?

Tänk på detta när du mäter ditt blodtryck Hur gör man för att få ett så korrekt blodtrycksvärde som möjligt? […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksmätare

Det går snabbt och enkelt att mäta sitt blodtryck i hemmet med en egen blodtrycksmätare. Det finns flera olika typer av blodtrycksmätare. Blodtrycksmätaren från Blodtrycksdoktorn ingår som del i behandlingen hos oss.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck – man

Normalt blodtryck för en man ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för en man skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för en kvinna. Män har däremot högre risk att drabbas av högt blodtryck än vad kvinnor har och har även generellt sett något högre medelblodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck – kvinna

Normalt blodtryck för en kvinna ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för en kvinna skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för en man. Kvinnor har däremot lägre risk att drabbas av högt blodtryck än vad män har.

Läs mer Pil åt höger

Vilken arm mäter man blodtryck på?

Ibland kan blodtrycket skilja sig mellan höger och vänster arm.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksmedicin

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicin för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Läs mer Pil åt höger

Övertryck / undertryck

Optimalt blodtryck är ett övertryck (systoliskt blodtryck) på mindre än 120 mmHg och ett undertryck (diastoliskt blodtryck) under 80 mmHg.

Läs mer Pil åt höger

Variationer i blodtrycket

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom vi slappnar av och det så kallade sympatiska nervsystemet reglerar ner och sänker blodtrycket under natten och i vila.

Läs mer Pil åt höger

Sjukdomar och högt blodtryck

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger