Blodtrycksskolan

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Alla kategorier

Mer om högt blodtryck

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke innebär att det uppstår syrebrist i hjärnan som gör att man plötsligt kan förlora funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.

Läs mer Pil åt höger

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är ett tillstånd där hjärtat förlorar förmågan att hålla en jämn rytm, antingen kroniskt eller i perioder. Ett högt blodtryck ökar risken för förmaksflimmer.

Läs mer Pil åt höger

Systoliskt och diastoliskt blodtryck

Blodtrycket anges i två tal: det systoliska trycket (övertrycket) och det diastoliska trycket (undertrycket). Båda talen mäts i enheten mmHg.

Läs mer Pil åt höger

Hjärtinfarkt

Genom att leva en hälsosam livsstil, stressa mindre samt ha koll på sitt blodtryck och kolesterol kan man minska risken avsevärt för hjärtinfarkt.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksmätare

Att ha en pålitlig och bra blodtrycksmätare är nyckeln till att få exakta och korrekta blodtrycksmätningar.

Läs mer Pil åt höger

Stress

Det är viktigt att hantera stress för att främja en hälsosam hjärt-kärlhälsa och förebygga högt blodtryck och andra hälsoproblem.

Läs mer Pil åt höger

Hypertoni (högt blodtryck)

Hypertoni är det sjukdomstillstånd som drabbar en patient med för högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Variationer i blodtrycket

Varför mäter man blodtrycket? Det enda sättet att få reda på om en person har högt blodtryck är genom att […]

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och klimakteriet

En del kvinnor får högt blodtryck under eller efter klimakteriet. Klimakteriet i sig orsakar inte högt blodtryck, men de hormonella förändringar som sker i kroppen under denna tid kan bidra till att blodtrycket höjs.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid hjärtinfarkt hos kvinnor

Det mest typiska symtomet vid en hjärtinfarkt är kraftig smärta i bröstet. Ibland kan en hjärtinfarkt dock ge upphov till mer ovanliga symtom, ofta hos kvinnor.

Läs mer Pil åt höger

Åderförkalkning (Åderförfettning)

Åderförfettning eller åderförkalkning (ateroskleros på medicinskt språk) innebär att fett och kalk under lång tid har samlats på insidan av […]

Läs mer Pil åt höger

3 myter om högt blodtryck

Trots att över 2 miljoner svenskar har högt blodtryck är det få som faktiskt vet vad det innebär. Det är […]

Läs mer Pil åt höger

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur sänker man ett högt blodtryck?

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicinering, läkemedel, för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Läs mer Pil åt höger

Håll koll på trycket

Den 17 maj 2022, på World Hypertension Day, startade vår informationskampanj som kommer pågå fram till midsommar – ”Håll koll […]

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck efter en hjärtinfarkt

Högt blodtryck och hjärtinfarkt Högt blodtryck är en av de viktigaste påverkbara riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt. Med påverkbar […]

Läs mer Pil åt höger

Varför varierar blodtrycket?

Det är många som undrar varför blodtrycket ibland varierar så mycket från en mätning till en annan och det finns […]

Läs mer Pil åt höger

Därför är det så viktigt att behandla ett högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men också farligt Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är världens största kroniska sjukdom […]

Läs mer Pil åt höger

Kolla trycket!

Högt blodtryck ger oftast inga symtom Det enda sättet att veta om blodtrycket är förhöjt är genom att mäta det […]

Läs mer Pil åt höger

Att ha högt blodtryck (hypertoni) som man

Normalt blodtryck för en man ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för en man skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för en kvinna. Män har däremot högre risk att drabbas av högt blodtryck än vad kvinnor har och har även generellt sett något högre medelblodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Bra att veta om högt blodtryck som kvinna

Normalt blodtryck för en kvinna ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för en kvinna skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för en man. Kvinnor har däremot lägre risk att drabbas av högt blodtryck än vad män har.

Läs mer Pil åt höger

I vilken arm ska man mäta blodtrycket?

Ibland kan blodtrycket skilja sig mellan höger och vänster arm.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och läkemedel

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicin för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Läs mer Pil åt höger

Puls och högt blodtryck

När man anstränger sig fysiskt och får högre puls stiger också blodtrycket. Att pulsen och blodtrycket stiger en del när man tränar är ett friskhetstecken. Blodtryck som ska användas för att diagnosticera och styra behandling av högt blodtryck ska dock tas efter vila i lugn miljö.

Läs mer Pil åt höger

Varför varierar blodtrycket?

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom vi slappnar av. Flera olika system i kroppen hjälper till att reglera blodtrycket. Det autonoma nervsystemet, njurarna, olika hormonsystem samt lokala faktorer i kärlväggarna samverkar för att vi ska ha ett bra blodtryck. På natten, när kroppen vilar, gör dessa system att blodtrycket sjunker.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Livsstil och högt blodtryck

Högt blodtryck beror i hög grad på vår moderna livsstil. Genom att förändra sin livsstil med mer motion, minskad stress, minskat alkoholintag och förändrad kost går det att sänka sitt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Tips på hur du mäter ditt blodtryck hemma

I den här artikeln går vi igenom hur man mäter blodtrycket på ett korrekt sätt samt vad man ska tänka på innan man gör en blodtrycksmätning.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger