Blodtrycksskolan

Allt du behöver för att ta kontroll över ditt blodtryck

Smidigt och tillgängligt utan väntetider. Regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,7 av 5

Över 17 000 patienter i behandling

Alla kategorier

Mer om hjärt-kärlhälsa

Övervikt, obesitas och dess hälsorisker

Obesitas är en mycket vanlig, försummad och tabubelagd komplex kronisk sjukdom som ofta går i skov.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Vad är kärlkramp och varför drabbas man? 

Kärlkramp, även känt som angina pectoris, är en vanlig hjärtsjukdom som påverkar miljontals människor världen över.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Puls och högt blodtryck

När man anstränger sig fysiskt och får högre puls stiger också blodtrycket.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Träning och högt blodtryck

All fysisk aktivitet är bra för blodtrycket men isometrisk träning sägs vara den träningsform som har bäst blodtryckssänkande effekt.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Varför varierar blodtrycket?

Stress, alkohol och motion är alla faktorer som kan höja eller sänka blodtrycket, likaså vissa mediciner eller bakomliggande sjukdomar.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Lågt blodtryck och blodtrycksfall

Många förväxlar termerna lågt blodtryck och blodtrycksfall. Det är två olika tillstånd, men lågt blodtryck orsakar ofta blodtrycksfall.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Högt kolesterol – orsaker, symtom och behandling

Höga nivåer av kolesterol i blodet kan orsaka blockeringar i blodkärlen vilket kan leda till hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Diabetes typ 2 – orsaker, symtom och behandling

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar kroppens förmåga att reglera blodsockernivån. Typerna inkluderar typ 1, typ 2 och graviditetsdiabetes.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Hjärtsvikt – orsaker, symtom och behandling

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod för att förse kroppen med rätt mängd syre och näring.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Stroke – orsaker, symtom och behandling

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke innebär att det uppstår syrebrist i hjärnan som gör att man plötsligt kan förlora funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Förmaksflimmer – orsaker, symtom och behandling

Förmaksflimmer är ett tillstånd där hjärtat förlorar förmågan att hålla en jämn rytm, antingen kroniskt eller i perioder. Ett högt blodtryck ökar risken för förmaksflimmer.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Systoliskt och diastoliskt blodtryck

Blodtrycket anges i två tal: det systoliska trycket (övertrycket) och det diastoliska trycket (undertrycket). Båda talen mäts i enheten mmHg.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Hjärtinfarkt – orsaker, symtom och behandling

Genom att leva en hälsosam livsstil, stressa mindre samt ha koll på sitt blodtryck och kolesterol kan man minska risken avsevärt för hjärtinfarkt.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Blodtrycksmätare

Att ha en pålitlig och bra blodtrycksmätare är nyckeln till att få exakta och korrekta blodtrycksmätningar.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Stress – orsaker, symtom och hantering

Det är viktigt att hantera stress för att främja en hälsosam hjärt-kärlhälsa och förebygga högt blodtryck och andra hälsoproblem.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och klimakteriet

En del kvinnor får högt blodtryck under eller efter klimakteriet. Klimakteriet i sig orsakar inte högt blodtryck, men de hormonella förändringar som sker i kroppen under denna tid kan bidra till att blodtrycket höjs.

Läs mer Pil åt höger
Kvinnor & Hälsa

Hjärtinfarkt hos kvinnor

Det mest typiska symtomet vid en hjärtinfarkt är kraftig smärta i bröstet. Ibland kan en hjärtinfarkt dock ge upphov till mer ovanliga symtom, ofta hos kvinnor.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Tips på hur du mäter ditt blodtryck hemma

I den här artikeln går vi igenom hur man mäter blodtrycket på ett korrekt sätt samt vad man ska tänka på innan man gör en blodtrycksmätning.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Åderförkalkning – orsaker, symtom och behandling

Åderförkalkning & Åderförfettning Åderförkalkning och åderförfettning används ofta som synonymer för att beskriva samma medicinska tillstånd. Båda termerna refererar till […]

Läs mer Pil åt höger
Artikel

3 myter om högt blodtryck

Trots att över 2 miljoner svenskar har högt blodtryck är det få som faktiskt vet vad det innebär. Det är […]

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Hur sänker man ett högt blodtryck?

Ett förhöjt blodtryck är ett vanligt hälsoproblem som kan påverka din långsiktiga hälsa. Det finns olika sätt att hantera och sänka blodtrycket, både genom förändrad livsstil och med läkemedel. Att förstå de olika metoderna och deras inverkan på din hälsa är avgörande för att uppnå och bibehålla ett hälsosamt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Håll koll på trycket

Den 17 maj 2022, på World Hypertension Day, startade vår informationskampanj som kommer pågå fram till midsommar – ”Håll koll […]

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Därför är det viktigt att behandla ett högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men farligt Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är en världens största kroniska sjukdomar. […]

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Bra att veta om högt blodtryck som kvinna

Normalt blodtryck för en kvinna ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för en kvinna skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för en man. Kvinnor har däremot lägre risk att drabbas av högt blodtryck än vad män har.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Högt blodtryck och läkemedel

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicin för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger
Artikel

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger