Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

En man i vitskjorta och hängslen sitter i en fåtölj och visar sin telefon för en kvinna med lockigt brunt hår som sitter på ett bord intill.

Allmänt om att mäta blodtryck

Blodtrycksmätningar är väldigt vanliga inom vården och görs bland annat för att kunna hitta personer med obehandlat högt blodtryck, så kallad screening, eller för att upptäcka försämringar. Blodtrycksmätningar görs även för att utvärdera effekten av läkemedel hos patienter med högt blodtryck.

Hur ofta bör du mäta ditt blodtryck?

  • Om ditt blodtryck ligger på över 140/90 mmHg eller om du har fått bekräftat att du har högt blodtryck, så kallad hypertoni, så ska du mäta blodtrycket regelbundet och ha kontinuerlig uppföljning av en läkare. Läs mer här om hur vi på Blodtrycksdoktorn kan hjälpa dig. 
  • En frisk person med ett normalt till högt blodtryck, 130-139/85-89 mmHg, bör mäta sitt blodtryck minst en gång per år, men gärna oftare än så. Läs mer om hur du mäter blodtrycket på bästa sätt här.
  • En frisk person med ett normalt blodtryck, runt 120–129/80–84 mmHg, bör mäta sitt blodtryck ca varje 2-3 år.
  • Om du har ett optimalt blodtryck, det vill säga lägre än 120/80 mmHg, bör du mäta ditt blodtryck minst var femte år, förutsatt att du är frisk i övrigt.

Notera att: Om man även har riskfaktorer för högt blodtryck (till exempel ålder över 65 år, ärftlighet, övervikt/fetma) eller riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (till exempel höga halter blodfetter, rökning och diabetes) bör blodtrycket kontrolleras oftare.

Dessa rekommendationer bygger på de europeiska riktlinjerna för högt blodtryck.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger