Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

Högt blodtryck

Allmänt om att mäta blodtryck

Blodtrycksmätningar är väldigt vanliga inom vården och görs bland annat för att kunna hitta personer med obehandlat högt blodtryck, så kallad screening, eller för att upptäcka försämringar. Blodtrycksmätningar görs även för att utvärdera effekten av läkemedel hos patienter med högt blodtryck.

Hur ofta bör du mäta ditt blodtryck?

  • Om ditt blodtryck ligger på över 140/90 mmHg eller om du har fått bekräftat att du har högt blodtryck, så kallad hypertoni, så ska du mäta blodtrycket regelbundet och ha kontinuerlig uppföljning av en läkare. Läs mer här om hur vi på Blodtrycksdoktorn kan hjälpa dig. 
  • En frisk person med ett normalt till högt blodtryck, 130-139/85-89 mmHg, bör mäta sitt blodtryck minst en gång per år, men gärna oftare än så. Läs mer om hur du mäter blodtrycket på bästa sätt här.
  • En frisk person med ett normalt blodtryck, runt 120–129/80–84 mmHg, bör mäta sitt blodtryck ca varje 2-3 år.
  • Om du har ett optimalt blodtryck, det vill säga lägre än 120/80 mmHg, bör du mäta ditt blodtryck minst var femte år, förutsatt att du är frisk i övrigt.

Notera att: Om man även har riskfaktorer för högt blodtryck (till exempel ålder över 55 år, ärftlighet, övervikt/fetma) eller riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (till exempel höga halter blodfetter, rökning och diabetes) bör blodtrycket kontrolleras oftare.

Dessa rekommendationer bygger på de europeiska riktlinjerna för högt blodtryck.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger