Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Behandling av högt blodtryck

Är det viktigt att behandla högt blodtryck?

Det är oerhört viktigt att behandla högt blodtryck. Ett obehandlat högt blodtryck är allvarligt och kan på sikt leda till komplikationer som kan vara avgörande för en persons hälsa och livslängd. Genom förändrad livsstil med bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid, men ofta behövs även behandling med läkemedel för att nå en bra blodtrycksnivå.

Blodtrycksbehandling

Ett förhöjt blodtryck kan sänkas genom förändrad livsstil och med läkemedel. 

Högt blodtryck behandlas i första hand med livsstilsförändringar men många med högt blodtryck behöver någon form av behandling med läkemedel för att sänka sitt blodtryck och nå sitt målblodtryck. Här kan du läsa mer om hur man kan sänka ett högt blodtryck med hjälp av livsstilsförändringar.

Det finns flera olika typer av blodtryckssänkande läkemedel. En del personer med högt blodtryck kan komma att behöva flera blodtrycksmediciner för att de ska nå sitt målblodtryck. Att kombinera två eller flera olika typer av läkemedel i låga doser ger oftast ett bättre resultat, jämfört med att öka dosen av ett sorts läkemedel. Eftersom det finns flera olika typer av blodtryckssänkande läkemedel går det för de flesta att få ner blodtrycket till en lämplig nivå med så få biverkningar som möjligt.

En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Gör testet för att se om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck.

Varför ska man behandla ett högt blodtryck?

Genom att sänka sitt högt blodtryck minskas kraftigt risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar som stroke (slaganfall), hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. Högt blodtryck innebär också en ökad risk för bland annat demens och njursvikt. Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att behandla högt blodtryck.

När ska högt blodtryck behandlas?

Vid endast lätt förhöjt blodtryck rekommenderas oftast att först prova livsstilsförändringar. Hjälper inte detta och blodtrycket är konstant förhöjt över 140/90, bör man behandla med läkemedel mot högt blodtryck.

Hur kan man motverka högt blodtryck?

Det går att till viss del motverka högt blodtryck genom livsstil. Gällande kosten rekommenderas att äta en DASH-kost som kan sänka blodtrycket. Läs mer om DASH-kost här. Att öka sin fysiska aktivitet och minska stress är också bra för att sänka blodtrycket. Blodtrycksdoktorns sjuksköterskor hjälper aktivt patienter hos Blodtrycksdoktorn med livsstilsförändringar för att påverka blodtrycket i rätt riktning.

Kan man sänka blodtrycket akut?

Om du upplever en akut höjning av blodtrycket och inte har tillgång till medicinsk hjälp, finns det några åtgärder du kan vidta för att försöka sänka blodtrycket på kort sikt. Är med stressad kan man försöka eliminera det som stressar än och testa avslappningsövningar och djupandningstekniker. Lätt till måttlig fysisk aktivitet kan också sänka blodtrycket snabbt. Ibland kan det hjälpa att dricka mer vatten om man är uttorkad.

Det är dock viktigt att notera att dessa åtgärder inte ersätter medicinsk vård och inte bör betraktas som långsiktig lösning för att hantera högt blodtryck. Om du har en känd högt blodtryck eller upplever allvarliga symtom, bör du kontakta en läkare omedelbart.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Tips på hur du mäter ditt blodtryck hemma

I den här artikeln går vi igenom hur man mäter blodtrycket på ett korrekt sätt samt vad man ska tänka på innan man gör en blodtrycksmätning.

Läs mer Pil åt höger