Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Kvinna som springer i solnedgången

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med livsstilsförändringar men många med högt blodtryck behöver någon form av behandling med läkemedel för att sänka sitt blodtryck och nå sitt målblodtryck.

Det finns flera olika typer av blodtryckssänkande läkemedel. En del personer med högt blodtryck kan komma att behöva flera blodtrycksmediciner för att de ska nå sitt målblodtryck. Att kombinera två eller flera olika typer av läkemedel i låga doser ger oftast ett bättre resultat, jämfört med att öka dosen av ett sorts läkemedel. Eftersom det finns flera olika typer av blodtryckssänkande läkemedel går det för de flesta att få ner blodtrycket till en lämplig nivå med så få biverkningar som möjligt.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Är det viktigt att behandla högt blodtryck?

Det är oerhört viktigt att behandla högt blodtryck. Ett obehandlat högt blodtryck är allvarligt och kan på sikt leda till komplikationer som kan vara avgörande för en persons hälsa och livslängd. Genom förändrad livsstil med bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid, men ofta behövs även behandling med läkemedel för att nå en bra blodtrycksnivå.

Varför ska man behandla ett högt blodtryck?

Genom att sänka sitt högt blodtryck minskas kraftigt risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar som stroke (slaganfall), hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. Högt blodtryck innebär också en ökad risk för bland annat demens och njursvikt. Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att behandla högt blodtryck.

När ska högt blodtryck behandlas?

Vid endast lätt förhöjt blodtryck rekommenderas oftast att först prova livsstilsförändringar. Hjälper inte detta och blodtrycket är konstant förhöjt över 140/90, bör man behandla med läkemedel mot högt blodtryck.

Hur kan man motverka högt blodtryck?

Det går att till viss del motverka högt blodtryck genom livsstil. Gällande kosten rekommenderas att äta en DASH-kost som kan sänka blodtrycket. Att öka sin fysiska aktivitet och minska stress är också bra för att sänka blodtrycket. Blodtrycksdoktorns sjuksköterskor hjälper aktivt patienter hos Blodtrycksdoktorn med livsstilsförändringar för att påverka blodtrycket i rätt riktning.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och läkemedel

Förändrad livsstil och bättre vanor kan sänka blodtrycket över tid, men ofta behövs medicin för att nå en optimal blodtrycksnivå. Läs mer om olika läkemedel mot högt blodtryck och hur de kan anpassas för att minimera biverkningar.

Läs mer Pil åt höger