Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Att behandla högt blodtryck

Det är oerhört viktigt att behandla högt blodtryck. Ett obehandlat högt blodtryck är allvarligt och leder på sikt till komplikationer vilket kan vara avgörande för en persons livslängd. Genom förändrad livsstil med bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid, men ofta behövs även behandling med läkemedel för att nå en bra blodtrycksnivå.

Behandling

En person med högt blodtryck behöver oftast behandling med blodtryckssänkande läkemedel för att få ner sitt blodtryck. En del patienter kan komma att behöva flera blodtrycksmediciner för att nå sitt målblodtryck. Att kombinera två eller flera olika typer av läkemedel i låga doser ger oftast ett bättre resultat, jämfört med att öka dosen av ett sorts läkemedel. Eftersom det finns flera olika typer av blodtryckssänkande läkemedel går det för de flesta att få ner blodtrycket till en lämplig nivå.

Varför behandla högt blodtryck?

Genom att behandla högt blodtryck minskas kraftigt risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar som stroke (slaganfall), hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. Högt blodtryck innebär också en ökad risk för bland annat demens och njursvikt. Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att behandla högt blodtryck.

När ska högt blodtryck behandlas?

Vid endast lätt förhöjt blodtryck rekommenderas oftast att först prova livsstilsförändringar. Hjälper inte detta och blodtrycket är konstant förhöjt över 140/90, bör man behandla med läkemedel mot högt blodtryck.

Hur kan man motverka högt blodtryck?

Det går att till viss del motverka högt blodtryck genom livsstil. Gällande kosten rekommenderas att äta en DASH-kost som kan sänka blodtrycket. Läs mer om DASH-kost här. Att öka fysiskt aktivitet och minska stress är också bra för att sänka blodtrycket. Blodtrycksdoktorns sjuksköterskor hjälper aktivt patienter hos Blodtrycksdoktorn med livsstilsförändringar för att påverka blodtrycket i rätt riktning.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Nyhetsbrev

Få fakta, tips och råd direkt från våra läkare och hälsovetare (kostnadsfritt)
Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger

Sjukdomar och högt blodtryck

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger