Ta kontroll över blodtrycket med egen specialistläkare

App Store knapp Google Play knapp
“Tycker att det känns väldigt tryggt med den här kontakten. Rekommenderar detta till andra som jag märker oroar sig för blodtrycket.” – hillevisan
“Jag har fått ett fantastiskt bemötande med en stor dos av intresse för mitt höga blodtryck. Allt snabba och bra svar. Går inte att jämföra med min lokala vårdcentral.” – Viggo Lee
“Blodtrycksdoktorn har skapat kontinuitet, trygghet och förståelse.”
“Jag är jättetacksam för den hjälp jag har fått av läkare på Blodtrycksdoktorn, man känner trygghet av att veta att det är någon som bryr sig och har koll på hälsan. Tack!” – Lunashyyfox
4,8
Betyg i App Store
75k+
Nedladdningar

För dig med högt blodtryck

Blodtrycksdoktorn är en helt individbaserad tjänst där du har tillgång till egen specialistläkare och sjuksköterska direkt i mobilen. Tillsammans tar vi fram en behandlingsplan, med eventuell medicinjustering, livsstilsintervention och målsättning. Dessutom finns ditt behandlingsteam alltid tillgängliga för snabba åtgärder vid behov. Detta ger dig en effektiv vård med betydligt lägre risk för komplikationer och följdsjukdomar. Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

Du får en blodtrycksmätare hemskickad som du får låna så länge du är aktiv i tjänsten

Blodtrycksmätare

Följ ditt förbättrade blodtryck över tid

Statistik i mobilen med blodtrycksdoktorn

Kontinuerlig tillgång till egen specialistläkare och sjuksköterska

Egen specialistläkare med blodtrycksdoktorn

Medicinering och råd justeras utifrån din utveckling

Råd i mobilen

Våra patienters resultat

På 6 månader sjunker blodtrycket i snitt
10 mmHg
Det minskar risken för stroke med
35 %
Och risken för hjärtsvikt med
40 %

Så funkar det

Provtagning och analys

Blod- och urinprover tas kostnadsfritt som ett led i den medicinska behandlingen. Under coronapandemin anpassar vi provtagningen efter regionala förutsättningar.

Blodtrycksmätare

Vi skickar hem en blodtrycksmätare till dig så att du kan mäta ditt blodtryck i lugn och ro hemma. Du får låna blodtrycksmätaren så länge som du är aktiv patient i tjänsten.

Regelbunden uppföljning av läkare

Du får en specialistläkare som regelbundet ser över utvecklingen av ditt blodtryck och som du träffar ca var tredje månad för uppföljning av din behandlingsplan och dina resultat. Vid behov finns det möjlighet att även träffa din läkare mellan återbesöken. Diskutera med din sjuksköterska så får du hjälp med att snabbt komma i kontakt med din läkare.

Tillgång till sjuksköterska

Från och med den 1 juli 2021 får du även en personligt ansvarig sjuksköterska som finns tillgänglig i chatten för att svara på dina frågor. Sjuksköterskan hjälper dig att följa din behandlingsplan samt ger stöd, hälsorådgivning och förbereder dig inför läkarbesöken.

Råd, tips och motiverande aktiviteter

Du som patient får individuella råd om livsstilsförbättringar. Det kan gälla viktnedgång, ökad motion, saltrestriktion, stresshantering, kostråd m.m. Läkarna arbetar tillsammans med hälsovetare, sjuksköterskor och dietister för att ge bästa möjliga behandling. Vi skickar också ut ett nyhetsbrev varannan vecka med råd och tips.

Mål och uppföljning

Via appen kan du kommunicera med din läkare. Du får oftast svar inom 24 timmar.

Receptförskrivning

Läkaren ser över din blodtrycksmedicin så att den är rätt anpassad för dig och följer de senaste riktlinjerna för modern läkemedelsbehandling.

Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

Accumbo AB, som står bakom vårdkonceptet Blodtrycksdoktorn, är en registrerad vårdgivare som genom landstingsavtal kan erbjuda dig vård via det fria vårdvalet med patientavgift.

Från och med den 1 juli 2021 omfattas alla digitala läkarbesök av en patientavgift om 100 kr enligt nya riktlinjer från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Läs mer här.

App Store knapp Google Play knapp

Få nyhetsbrev direkt från våra läkare och hälsovetare

Fyll i ditt namn och din epostadress här, så får du regelbundet våra nyhetsbrev (kostnadsfritt) med råd, tips och nya forskningsrön, som hjälper dig att leva ett friskare och längre liv.