Integritetspolicy

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Accumbo AB, org. nr 559114-5053, Bredbandet 1, 392 30 Kalmar, e-mail: info@blodtrycksdoktorn.se, (” Accumbo”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi

Vi samlar in och behandlar ditt namn, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, kön och personnummer.

Under din vård behandlar vi även patientjournalrelaterad hälsoinformation, detta inkluderar mätvärden såsom blodtryck, puls, provresultat, nuvarande hälsostatus, sjukdomshistorik, läkemedel och levnadsvanor.

Utöver ovan beskrivna personuppgifter samlar vi även anonym användningsinformation, som används bl.a. för att följa beteenden, förbättra tjänsten och felsöka när problem uppstår. Denna data kan inte kopplas direkt till dig.

Varför behöver vi dina uppgifter

Vi behöver behandla dina person- och journaluppgifter för att ge dig bästa möjliga vård. Om din vård kräver så kan vi behöva delge dina uppgifter till medicinsk tredje part, bl.a. för provtagningar och hantering av recept.

Patientdatalagen kräver att vi samlar in och sparar dessa uppgifter. Vi värderar alltid din integritet och samlar inte in mer information än vi behöver.

Hur behandlar vi dina uppgifter

Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige. Vår personal omfattas av tystnadsplikt och regler mot dataintrång. Våra servrar ligger inom EU:s gränser.

Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet samt till medicinsk tredje part såsom laboratorier.

Hur länge behåller vi dina uppgifter

Enligt Patientdatalagen måste vi behålla dina journaluppgifter i 10 år efter senaste journaländring. Uppgifter som ej regleras av Patientdatalagen behåller vi som längst 28 dagar från att du begärt att vi ska ta bort dem.

Vilka är dina rättigheter

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få ut dessa uppgifter. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på support@blodtrycksdoktorn.se.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.