Personuppgiftsansvar

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Accumbo AB, org. nr 559114–5053, Bredbandet 1, 392 30 Kalmar, e-mail: dpo@accumbo.se, (”Accumbo”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Denna policy beskriver personuppgiftshanteringen när du använder Accumbos lösning för Blodtrycksdoktorn (”tjänsten”). Accumbo är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som förekommer i tjänsten. Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige. Vår personal omfattas av tystnadsplikt och utbildas kontinuerligt i integritet och sekretess.

Dataskyddsombud

Accumbo har ett Dataskyddsombud som du kontaktar på dpo@accumbo.se,. Hit kan du vända dig om du vill utöva dina rättigheter, har frågor om hur Accumbo hanterar personuppgifter eller övriga ärenden kopplat till Accumbos personuppgiftshantering.

Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och hur

Vi behöver behandla dina person- och patientuppgifter för att ge dig bästa möjliga vård. Dina personuppgifter som vi behandlar för att ge dig vård anses vara känslig information och behandlas för att uppfylla våra skyldigheter i Patientdatalagen samt på basis av att det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. Vi värderar alltid din integritet och samlar inte in mer information än vi behöver.

Ändamål

Beskrivning 

Personuppgifter

Laglig grund

Gallringstid

Kommunikation mellan vårdgivare och patient I tjänsten kommer kommunikation om din hälsa att behandlas, när vi kommunicerar med dig om ditt hälsotillstånd Hälsouppgifter Avtal Minst 10 år efter att journalen uppdateras
Registrera hälsouppgifter för att ge dig bästa möjliga vård När du använder tjänsten kommer du normalt sett att dela med dig av uppgifter om din hälsa, allmänt hälsotillstånd och mätningar för blodtryck Hälsouppgifter, detta inkluderar mätvärden såsom blodtryck, puls, provresultat, nuvarande hälsostatus, sjukdomshistorik, läkemedel och levnadsvanor Avtal Minst 10 år efter att journalen uppdateras
Insamling och lagring av teknisk data När du använder tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator eller mobila enhet, till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning. Detta behöver vi göra för att kunna tillhandahålla tjänsten. IP-adress
Enhetsinformation
Avtal Behandlas bara under användandet av tjänsten
Registrera profil och upprätta användarkonto Du registrerar ditt användarkonto när du loggar in i tjänsten med hjälp av Bank ID Namn
Personnummer
Kön
Ålder
Bostadsadress
Telefonnummer
E-postadress
Avtal Minst 10 år efter att journalen uppdateras
Journalföring av uppgifter De personuppgifter som du för in i tjänsten kan komma att journalföras. Namn
Personnummer
Kön
Ålder
Bostadsadress
Telefonnummer
E-postadress
Hälsouppgifter
Rättslig förpliktelse enligt PDL Minst 10 år efter att journalen uppdateras
Insamling och lagring av tekniska loggar Tjänsten skapar automatiskt loggar över användandet av tjänsten och vem hos oss som har åtkomst till dina uppgifter. Loggar skapas bland annat för att, om det behövs, kunna följa upp din hälso- och sjukvård och åtkomsthistoriken till dina personuppgifter. Tekniska loggar Rättslig förpliktelse enligt PDL 5 år
Notiser Om du har samtyckt till push notiser, kommer vi att använda din mailadress och/eller ditt mobilnummer användas för att skicka SMS- och/eller mailnotiser till dig, till exempel påminnelser och andra meddelanden som rör dina ärenden i tjänsten. Telefonnummer
E-postadress
Ärende/Notisinnehåll
Samtycke Minst 10 år efter att journalen uppdateras

Utöver ovan beskrivna personuppgifter samlar vi även anonym användningsinformation, som används bl.a. för att följa beteenden, förbättra tjänsten och felsöka när problem uppstår. Denna data kan inte kopplas direkt till dig.

Delning av personuppgifter

Om din vård kräver så kan vi behöva delge dina uppgifter till medicinsk tredje part, bl.a. för provtagningar och hantering av recept.

Vi anlitar också personuppgiftsbiträden, vilket är en part som behandlar personuppgifter för Accumbos räkning, t.ex. en leverantör som tillhandahåller molntjänsten för tjänsten.

I övrigt lämnar vi endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem, till exempel en myndighet.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Accumbo lagrar alla personuppgifter på servrar inom EU/EES.

Vilka är dina rättigheter

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få dessa rättade och i vissa fall borttagna.  Du har även rätt att få ut dessa uppgifter i ett så kallat registerutdrag (observera att detta inte är samma sak som ett journalutdrag). Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen. Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke om du givit det som rättslig grund för att vi behandlar dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter, kontakta Dataskyddsombudet enligt kontaktuppgifter ovan.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten med ditt ärende på imy@imy.se.