Vi hjälper människor med högt blodtryck att ta kontroll över sin framtid för ett friskare liv

Accumbo är specialiserade på högt blodtryck

Blodtrycksdoktorn från Accumbo AB erbjuder Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har ca 2 miljoner vuxna högt blodtryck.

I dagsläget finns både digitala vårdcentraler och hälsoappar för att logga blodtryck, men ingen sjukvårdstjänst som kombinerar båda, och fokuserar på individualiserad vård av kronisk sjukdom.

Accumbos mål

Vårt mål är att ge dig med högt blodtryck kontroll över din framtid för ett friskare liv, en effektivare och nära vård samt minska belastningen på den traditionella sjukvården vad det gäller kroniska sjukdomar.

Vi är bra på det vi gör

Vi är ett team av läkare, forskare, hälsovetare och IT-utvecklare. Vi tror på det vi gör och vet att det är viktigt. Vi utgår alltid ifrån vetenskapen och omsorg om människan, miljön och vårt samhälle.

Vi tar högt blodtryck på största allvar

Vi drivs av att få vårt samhälle att fungera in i framtiden. Vi vet att saker kan göras på ett nytt och effektivare sätt. Och vi vet att vården av kroniska sjukdomar kan göras bättre.

Studier visar att mätning av blodtrycket i hemmet ger mer rättvisande värden, och därmed kan det också behandlas med högre precision i medicinering och rådgivning. Därför erbjuder vi en vårdtjänst som är genuint individuell, enkel för patienten, och med kontinuerlig uppföljning och snabba åtgärder vid avvikelser.

Det betyder en bättre hälsa för patienten och att vi frigör resurser till den traditionella vården.

Vi är Accumbos ledningsgrupp

Martin Carlsson Grundare, Verksamhetschef och medicinskt ansvarig
Docent Linnéuniversitetet, specialistläkare i endokrinologi/diabetes och internmedicin, Founder and Chief Medical Officer

Ghassan Darwiche Docent Lunds Universitet, specialistläkare i diabetes och internmedicin, Chief Medical Officer Diabetes

Ulrika Lönnbom Svensson Hälsovetare med inriktning på biomedicin
fil kand i biomedicin, Administrativ Chef

Jonas Wohlin VD, Chief Executive Officer

Anders Bjerkén Teknisk chef, Chief Technology Officer

Samuel Börjesson Produktchef, Chief Product Officer

Företagsfakta

Accumbo AB är ett svenskt företag som bildades i Kalmar sommaren 2017. Vi har kontor i Kalmar och i Lund. Accumbo är en registrerad vårdgivare och vi lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Accumbos medicintekniska system är CE-märkt och certifierat hos Läkemedelsverket.
Vår vård vilar på Läkarsällskapets och Läkarförbundets etiska regler.

Accumbo AB
Grundat: 2017 av Martin Carlsson, M.D, PhD, Docent
Organisationsnummer: 559114-5023

Postadress och besöksadress: Varvsholmen, Bredbandet 1, 39230 Kalmar
Besöksadress i Malmö: Norra Vallgatan 64B, 21122 Malmö

Telefonnummer: 0480-797 960 vardagar kl.9-15 med lunchstängt kl. 12-13

E-post för support: support@accumbo.se