Hypertoni, högt blodtryck – orsaker, symtom och behandling

Hypertoni, eller högt blodtryck, är ett kroniskt tillstånd där blodtrycket regelbundet överstiger normala nivåer.

Doctor holding dial while measuring woman's pressure. Woman in a white uniform.

Vad är hypertoni? 

Hypertoni är den medicinska termen för högt blodtryck, det vill säga ett onormalt högt tryck i blodkärlen. Blodtrycket mäts i två värden, systoliskt (övertryck) och diastoliskt (undertryck) och anges i enheten millimeter kvicksilver (mmHg). Hypertoni är en sjukdom vars diagnos ställs när en patient under upprepade tillfällen uppmätt höga blodtrycksvärden. Diagnosen kan i enstaka fall fastställas redan efter en mätning om blodtrycket är mycket högt.

Högt blodtryck är vanligtvis relativt enkelt att hantera när det upptäcks. Behandlingen kan omfatta både medicinering och livsstilsförändringar. Viktiga livsstilsförändringar för att hantera tillståndet inkluderar ökad fysisk aktivitet, effektiv stresshantering, reducerat alkoholintag och en kost baserad på DASH-modellen.

Varför mäter man i millimeter kvicksilver?

Blodtryck mäts i millimeter kvicksilver. Denna enhet härstammar från de första kvicksilvermätarna som användes för att mäta blodtryck. Numera används inte kvicksilver på grund av dess miljörisker. Ändå har den traditionella måttenheten bevarats. Moderna blodtrycksmätningar utförs med elektroniska mätare. Trots detta används fortfarande millimeter kvicksilver för att ange blodtrycksnivåer.

Vad är högt blodtryck? 

Ett normalt blodtryck anses ligga runt 120/80 mmHg, där 120 är det systoliska trycket och 80 är det diastoliska trycket. Hypertoni definieras vanligtvis som ett övertryck på 140 mmHg och högre eller ett undertryck på 90 mmHg och däröver vid flera mätningar på mottagning. Vid mätning i hemmet går gränsen för högt blodtryck vid 135/85 mmHg. Blodtrycket varierar under dygnets timmar och att uppmäta ett högt blodtryck någon enstaka gång betyder inte att man har diagnosen högt blodtryck (hypertoni). 

Varför får man högt blodtryck? 

I Sverige har cirka 25 % av den vuxna befolkningen förhöjt blodtryck. Flera faktorer bidrar till risken för att utveckla hypertoni, inklusive ärftlighet, övervikt, stress, ohälsosam kost, brist på motion, rökning och andra sjukdomar. Sömnapnésyndrom, som orsakar andningsuppehåll under natten, är en vanlig och behandlingsbar faktor bakom högt blodtryck. Även om det ofta är svårt att peka ut en enskild orsak till hypertoni, beror tillståndet vanligtvis på en kombination av flera faktorer.

Ett högt blodtryck går ofta att förebygga genom att leva hälsosamt med motion, minskad stress och bra kost.

Primär hypertoni – vad är det? 

Primär hypertoni, tidigare känd som essentiell hypertoni, dominerar som den vanligaste formen av högt blodtryck. Vårdpersonal använder dessa termer för att karakterisera ett kroniskt förhöjt blodtryck när ingen specifik underliggande sjukdom ligger till grund för tillståndet.

Varför är högt blodtryck farligt?

Hypertoni är en riskfaktor för flera allvarliga hälsoproblem och är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt eller stroke. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat arbeta för att orka pumpa runt blod i hela kroppen. Eftersom högt blodtryck oftast inte ger några symptom, och på så sätt är en tyst sjukdom, brukar man kalla högt blodtryck för “The Silent Killer”.  Tidig diagnos och behandling är viktigt för att minska risken för följdsjukdomar. 

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Symtom på högt blodtryck

Trots att högt blodtryck för det mesta inte ger några symtom så finns ändå en del symtom som kan uppträda. Dessa symtom varierar från person till person och är ganska ospecifika. Viktigt att veta är att dessa symtom kan orsakas av många andra hälsotillstånd också.  Har man dessa symptom är det därför bra att kolla sitt blodtryck för att utesluta hypertoni. 

Exempel på symtom som orsakas av högt blodtryck är:

  • Huvudvärk, speciellt på morgonen
  • Trötthet eller utmattning
  • Andfåddhet
  • Yrsel
  • Synförändringar 
  • Bröstsmärta 

Hypertoni kräver behandling

Hypertoni kräver livslång behandling. Genom rätt behandling kan man kontrollera blodtrycket och minska risken för framtida komplikationer, vilket möjliggör ett hälsosamt liv. Om man däremot försummar att behandla hypertoni, ökar risken markant för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och demens, vilka kan leda till förtida död.

Högt blodtryck behandlas primärt genom livsstilsförändringar såsom träning, bra kost och begränsad alkoholkonsumtion, men ibland behövs blodtryckssänkande mediciner för att nå en bra blodtrycksnivå. Det är viktigt att övervaka sitt blodtryck regelbundet och följa medicinska råd för att hantera det på rätt sätt.

Viktigt att mäta blodtrycket ofta

Att någon gång uppmäta ett högt blodtrycksvärde är inte farligt, men det kan vara en indikation på att du  bör hålla koll på ditt blodtryck genom regelbundna blodtrycksmätningar. Du kan mäta ditt blodtryck på flera sätt: med en egen blodtrycksmätare i hemmet, hos din vårdcentral eller på en av våra mätstationer runt om i landet.


Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger