Stress – orsaker, symtom och hantering

Det är viktigt att hantera stress för att främja en hälsosam hjärt-kärlhälsa och förebygga högt blodtryck och andra hälsoproblem.

En person som sitter framför en dator och som knycklar ihop papper.

Stress är en reaktion i kroppen som kan uppstå när vi utsätts för en påfrestning som är fysisk, emotionell eller mental.  När vi är stressade aktiveras vårt sympatiska nervsystem (en del av det icke-viljestyrka nervsystemet) och stresshormoner såsom kortisol och adrenlain frisätts. Detta orsakar en rad olika fysiologiska förändringar i kroppen. Bland annat ökar pulsen och blodtrycket, andningen blir snabbare och vi börjar svettas. Det är frisättningen av stresshormonerna som aktiverar vår så kallade ”fight or flight”-reaktion, där vi antingen står och kämpar eller flyr från hotet. Kroppen släpper även ut socker i blodet för att ge energi till musklerna. Det är därför vi ofta blir lite starkare eller springer snabbare i väldigt stressade situationer.

Positiv och negativ

Stress kan vara både positiv och negativ. Negativ stress kan orsakas av en mängd olika faktorer, såsom höga krav på arbetet, förändringar i livet, bristande kontroll över en livssituation eller konflikter i relationer. Denna typ av stress kan på kort sikt leda till fysiska och psykiska symptom, såsom huvudvärk, sömnstörningar, ångest och irritabilitet.  Långvarig stress kan leda till allvarligare hälsoproblem, såsom depression, hjärt-kärlsjukdomar och problem med immunförsvaret.  

Positiv stress på andra sidan är en form av stress som upplevs som gynnsam för en persons välbefinnande och prestation. Man kan känna sig positivt stressad när man har en utmanande uppgift eller mål att uppnå, och känner en viss grad av spänning och motivation för att klara av det.

Det är viktigt att komma ihåg att även positiv stress kan orsaka symptom om den är för intensiv eller pågår för länge. Därför är det viktigt att ha en balans mellan påfrestande och avkopplande aktiviteter i livet. Många av oss upplever stress i vardagen. Det är naturligt att utveckla stressbeteenden under intensiva perioder med för lite återhämtning.

Stresshormonerna kommer då att ligga kvar på höga nivåer i kroppen vilket kan höja ditt blodtryck, ditt blodsocker och dina blodfetter.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Stress och högt blodtryck 

Då stress ökar pulsen och blodvolymen leder det ofta till en höjning av blodtrycket.

Om stress är kortvarig och sporadisk utgör det vanligtvis ingen större risk för att blodtrycket förblir förhöjt. Men om den är långvarig och kronisk kan det leda till en konstant belastning på kroppen, inklusive på hjärt-kärlsystemet, vilket kan öka risken för ett kroniskt högt blodtryck eller förvärra ett befintligt högt blodtryck. Att se över sin livsstil leder ofta till ett sänkt blodtryck.

Att hantera stress

Det är viktigt att hantera stress för att främja en hälsosam hjärt-kärlhälsa. Det kan innefatta att använda olika stresshanteringsstrategier, såsom att träna regelbundet, praktisera avslappningstekniker, få adekvat sömn, äta en balanserad kost och skapa en balanserad livsstil. Att följa en hälsosam livsstil och hantera stressiga situationer på ett effektivt sätt kan bidra till att förebygga och hantera högt blodtryck och andra hälsoproblem relaterade till stress. I vissa fall kan det vara användbart att söka professionell hjälp, som att rådfråga en läkare, psykolog eller annan vårdgivare.

Hur kan man minska stress?

Många av oss upplever stress i vardagen. Det är naturligt att utveckla stressbeteenden under intensiva perioder med för lite återhämtning. I dagens samhälle är effektivitet något som premieras högt. Vi ska ha många bollar i luften och hinna så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Att ständigt vara uppkopplad är mer regel än undantag och våra hjärnor matas ständigt med intryck och distraktioner, vilket gör det svårt för oss att fokusera på en sak åt gången.

Vad du kan göra för att slappna av: 

  • Motionera mera. Att röra på sig utomhus har en extra välgörande effekt då naturen kan hjälpa oss varva ned och ger oss ett tillskott av D-vitamin.
  • Prioritera sömnen, den är viktig för vår återhämtning.
  • Öva dig på att säga nej. 
  • Stäng ned och gå “offline”. Att ständigt vara nåbar och uppkopplad kan vara väldigt påfrestande.
  • Läs och skriv inte jobbmail utanför arbetstid.
  • Använd dig av mindfulnessövningar för att koppla av.

Vi vet att det kan vara svårt att stressa mindre och bryta gamla mönster. Försök ta ett steg i taget genom att kartlägga dina vanligaste stressbeteenden och byta ut dem mot en god, stressfri vana allteftersom.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger