Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Blodtrycksdoktorn

Högt blodtryck tabell – ålder

Blodtrycket stiger ofta med åldern. Den största riskfaktorn för att få högt blodtryck är just ålder, vilket beror på att ju äldre vi blir desto stelare och trängre bli våra blodkärl. Nedan ser du en tabell som till exempel visar att bland de som är runt 60 år har ca hälften högt blodtryck och vid 70 års ålder har ca 65 % högt blodtryck.

ÅlderAndel med högt blodtryck
30 år6 %
40 år16 %
50 år31 %
60 år48 %
70 år65 %
Över 70 år78 %

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med ålder och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg. Mäter man i hemmet är målblodtrycket <135/85 mmHg. Hemma mäter du i trygg miljö och undviker den så kallade vita rock-effekten som innebär något förhöjt blodtryck då sjuksköterska eller läkare mäter trycket.

Normalt blodtryck pensionär

Det är många som undrar vad normalt blodtryck för en pensionär är. Det finns inget bra svar på vad som gäller just för varje pensionär. Det man däremot vet är att blodtrycket ofta stiger med ålder och att ca 50 % av alla över 60 år har högt blodtryck. Det finns även studier som talar för och riktlinjer som säger att ett bra blodtryck för en pensionär bör ligga kring 125-135 mmHg i övertryck.

Blodtrycksvärden hos äldre

Blodtrycket stiger oftast ju äldre man blir. Högt blodtryck är ett mycket vanligt problem i en högre ålder och det är då viktigt att behandla det.

Blodtrycksvärden hos unga

Om barn och unga personer har högt blodtryck kan man misstänka så kallad sekundär hypertoni, som bör utredas med blod- och urinprover och ibland andra undersökningar.

Läs mer om blodtrycksvärden här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och läkemedel

Förändrad livsstil och bättre vanor kan sänka blodtrycket över tid, men ofta behövs medicin för att nå en optimal blodtrycksnivå. Läs mer om olika läkemedel mot högt blodtryck och hur de kan anpassas för att minimera biverkningar.

Läs mer Pil åt höger