Högt blodtryck och läkemedel

Förändrad livsstil och bättre vanor kan sänka blodtrycket över tid, men ofta behövs medicin för att nå en optimal blodtrycksnivå. Läs mer om olika läkemedel mot högt blodtryck och hur de kan anpassas för att minimera biverkningar.

Man taking medicine

Många blodtryckssänkande läkemedel

Eftersom det finns många olika blodtryckssänkande läkemedel att välja mellan går det oftast att få ner ett högt blodtryck utan några påtagliga biverkningar. Är du patient hos Blodtrycksdoktorn kommer du tillsammans med din läkare testa vilka blodtryckssänkande läkemedel som passar just dig och justera vid behov.

Vilka är de vanligaste blodtryckssänkande medicinerna?

De vanligaste blodtryckssänkande medicinerna delas in i följande huvudgrupper:

 • Vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika
 • ACE-hämmare
 • Kalciumflödeshämmare
 • Beta-blockerare 
 • Angiotensinreceptor-blockerare, ARB

Bästa blodtryckssänkande läkemedlen

Ovan nämnda läkemedelsgrupper sänker ett högt blodtryck ungefär lika mycket, men för enskilda individer kan effekten variera. För att minska eventuella biverkningar kan det därför ibland löna sig att byta blodtrycksmedicin eller kombinera flera olika blodtryckssänkande läkemedel i små doser. Det finns också kombinationspreparat som innehåller läkemedel från två olika läkemedelsgrupper. Fördelen kombinationspreparat är att man slipper ta många olika tabletter.

Blodtrycksmedicin biverkningar

Många undrar vilken som är den bästa blodtrycksmedicinen, vilken som är den snällaste blodtrycksmedicinen och vilken som ger minst biverkningar. Dessa frågor är inte helt enkelt att svara på eftersom alla reagerar olika på läkemedel. Men eftersom det finns många olika typer av blodtrycksmediciner brukar det oftast gå att nå fram till en lösning där biverkningarna blir så få som möjligt. Som patient hos Blodtrycksdoktorn justeras dina läkemedel i samråd med din läkare tills ni hittar en kombination som passar just dig.

När bör man medicinera mot högt blodtryck?

Om en person har flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom förutom förhöjt blodtryck ökar anledningen till att snabbt behandla ett högt blodtryck. Exempel på sådana riskfaktorer är rökning, förhöjda blodfetter, övervikt, diabetes samt ärftlighet för hjärtsjukdom och stroke. Om blodtrycket endast är lätt förhöjt (140-159/90-99 mm Hg) kan det vara lämpligt att först prova att sänka blodtrycket under några månader genom ändrad livsstil. 

Läs mer om en blodtrycksvänlig livsstil här.

Jag har koll på trycket

Livsstil som läkemedel mot högt blodtryck

Medan läkemedel kan vara en nödvändig del av behandlingen av högt blodtryck för en del patienter, finns det en stark evidens för att en sund livsstil kan vara lika kraftfull som ett farmaceutiskt läkemedel. Här är några av de evidensbaserade strategierna för att använda din livsstil som ett effektivt verktyg mot högt blodtryck.

1. Kost och näring:

 • Följ en DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) kost, som betonar färsk frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein och låga natriuminnehåll.
 • Minska intaget av salt och bearbetade livsmedel som är kända för att höja blodtrycket.
 • Öka kaliumintaget genom livsmedel som bananer, sötpotatis och spenat, eftersom detta kan bidra till att sänka blodtrycket.

2. Fysisk aktivitet:

 • Sträva efter minst 150 minuter måttlig aerobisk träning per vecka eller 75 minuter intensiv träning, enligt WHO:s rekommendationer.
 • Regelbunden motion kan bidra till att sänka blodtrycket, öka kärlens elasticitet och förbättra hjärtats funktion.

3. Viktkontroll:

 • Övervikt och fetma är starkt kopplade till högt blodtryck och utgör en betydande riskfaktor för hypertoni. Överflödigt kroppsfett, särskilt runt buken, ökar produktionen av hormoner och ämnen som kan tränga in i blodomloppet och påverka blodtrycket negativt.
 • Fettvävnad, särskilt i buken, är metaboliskt aktiv och producerar ämnen som kallas adipokiner. Vissa adipokiner kan orsaka inflammation och insulinresistens, vilket i sin tur kan höja blodtrycket.
 • Personer med övervikt har ofta en ökad volym av cirkulerande blod, vilket kan sätta extra belastning på blodkärlen och höja blodtrycket.
 • Vid viktminskning minskar mängden fettvävnad och den metaboliska belastningen på kroppen minskar. Detta kan leda till en minskning av blodtrycket. Studier har visat att en förlust av så lite som 5-10 procent av kroppsvikten kan ha en betydande positiv effekt på blodtrycket. Läs mer om viktminskning här.
Jag har koll på trycket

4. Alkohol och rökning:

 • Alkohol kan öka blodtrycket genom flera mekanismer, inklusive påverkan på centrala nervsystemet och ökad produktion av hormoner som påverkar blodkärlen. Begränsa alkoholkonsumtionen till måttliga nivåer eller undvik det helt om möjligt.
 • Rökning är en betydande riskfaktor för högt blodtryck och har en direkt negativ effekt på blodkärlen. Rökning skapar inflammation och skadar kärlväggarna, vilket leder till ökad stelhet och högre blodtryck. Dessutom kan rökning leda till hjärtproblem och öka risken för blodproppar. Det mest effektiva sättet att minska risken för högt blodtryck och andra hälsoproblem som är relaterade till rökning är att sluta röka helt. Detta kommer inte bara att ha positiva effekter på blodtrycket utan också på den totala hälsan.

5. Stresshantering:

 • Stress är en normal del av livet, men kronisk stress kan vara skadlig och påverka många aspekter av din hälsa, inklusive ditt blodtryck. När vi upplever stress, frigörs stresshormoner som adrenalin och kortisol, vilket kan öka hjärtfrekvensen och tränga ihop blodkärlen, vilket i sin tur höjer blodtrycket.
 • Effektiv stresshantering är avgörande för att upprätthålla ett hälsosamt blodtryck. Det finns flera tekniker som kan hjälpa dig att hantera stress och därigenom minska dess negativa påverkan på blodtrycket:
  • Meditation: Regelbunden meditation kan hjälpa till att slappna av kroppen och sinnet, minska stresshormoner och sänka blodtrycket över tid.
  • Djupandningsövningar: Genom att praktisera djupandningsövningar kan du aktivera kroppens avslappningssystem, vilket kan minska stressnivåerna och sänka blodtrycket.
  • Yoga: Yoga kombinerar fysisk aktivitet med djupandning och meditation, vilket kan vara en effektiv metod för att minska både fysisk och mental stress.
  • Tidsförvaltning: Att organisera din tid och hantera arbetsbelastning och ansvar kan minska stressnivåerna.

Det är viktigt att hitta de stresshanteringsmetoder som fungerar bäst för dig och att inkludera dem som en regelbunden del av din livsstil. Att hantera stress på ett hälsosamt sätt kommer inte bara att gynna ditt blodtryck utan också din övergripande fysiska och psykiska hälsa.

Forskning har visat att en kombination av dessa livsstilsförändringar kan sänka blodtrycket signifikant och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det är viktigt att förstå att dessa åtgärder inte bara kan hjälpa till att behandla högt blodtryck utan även förebygga det. 

Högt blodtryck trots medicin

Kvarstår det höga blodtrycket trots medicinering bör läkemedlet bytas ut alternativt kompletteras med flera olika läkemedel i kombination. Ibland bör man även utreda så det inte är andra sjukdomar som påverkar blodtrycket negativt.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger