Blodtrycksmedicin

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicin för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Högt blodtryck och medicin

Det finns många läkemedel som sänker blodtrycket. Oftast är biverkningarna måttliga. De vanligaste blodtryckssänkande medicinerna kommer från några huvudgrupper. Dessa läkemedel sänker blodtrycket ungefär lika mycket men för enskilda individer kan effekten variera. Beroende på detta och eventuella biverkningar kan det därför ibland löna sig att byta blodtrycksmedicin eller använda flera olika blodtryckssänkande läkemedel. Det finns också kombinationspreparat som innehåller läkemedel från två olika läkemedelsgrupper. De vanligaste läkemedelsgrupperna är urindrivande läkemedel (diuretika), ACE-hämmare, angiotensinreceptorantagonister (AT1-receptorblockerare), kalciumflödeshämmare och betablockerare.

När bör man medicinera mot högt blodtryck

Om en person har flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom förutom förhöjt blodtryck ökar anledningen till att snabbt behandla blodtrycket. Rökning, förhöjda blodfetter, övervikt, diabetes och ärftlighet för hjärtsjukdom samt  stroke är exempel på andra riskfaktorer. Om blodtrycket  endast är lätt förhöjt (140-159/90-99 mm Hg) kan det vara lämpligt att först prova att sänka blodtrycket under några månader genom ändrad livsstil.

Högt blodtryck trots medicin

Ibland måste man byta läkemedel eller behandla med flera olika läkemedel i kombination med att påverka sin livsstil för att blodtrycket ska gå ner. Ibland finns andra sjukdomar som kan påverka och kräva utredning hos läkare.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger