Högt blodtryck och läkemedel

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicin för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Man taking medicine

Många blodtryckssänkande läkemedel

Eftersom det finns många olika blodtryckssänkande läkemedel att välja mellan går det oftast att få ner ett högt blodtryck utan några påtagliga biverkningar. Är du patient hos Blodtrycksdoktorn kommer du tillsammans med din läkare testa vilka mediciner som passar just dig och justera vid behov.

Vilka är de vanligaste blodtryckssänkande medicinerna?

De vanligaste blodtryckssänkande medicinerna delas in i följande huvudgrupper:

  • Vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika
  • ACE-hämmare
  • Kalciumflödeshämmare
  • Beta-blockerare 
  • Angiotensinreceptor-blockerare, ARB

Ovan nämnda läkemedelsgrupper sänker blodtrycket ungefär lika mycket, men för enskilda individer kan effekten variera. För att minska eventuella biverkningar kan det därför ibland löna sig att byta blodtrycksmedicin eller kombinera flera olika blodtryckssänkande läkemedel i små doser. Det finns också kombinationspreparat som innehåller läkemedel från två olika läkemedelsgrupper. Fördelen kombinationspreparat är att man slipper ta många olika tabletter.

Blodtrycksmedicin biverkningar

Många undrar vilken som är den bästa blodtrycksmedicinen, vilken som är den snällaste blodtrycksmedicinen och vilken som ger minst biverkningar. Dessa frågor är inte helt enkelt att svara på eftersom alla reagerar olika på läkemedel. Men eftersom det finns många olika typer av blodtrycksmediciner brukar det oftast gå att nå fram till en lösning där biverkningarna blir så få som möjligt. Som patient hos Blodtrycksdoktorn justeras dina läkemedel i samråd med din läkare tills ni hittar en kombination som passar just dig.

När bör man medicinera mot högt blodtryck?

Om en person har flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom förutom förhöjt blodtryck ökar anledningen till att snabbt behandla ett högt blodtryck. Exempel på sådana riskfaktorer är rökning, förhöjda blodfetter, övervikt, diabetes samt ärftlighet för hjärtsjukdom och stroke. Om blodtrycket endast är lätt förhöjt (140-159/90-99 mm Hg) kan det vara lämpligt att först prova att sänka blodtrycket under några månader genom ändrad livsstil. 

Läs mer om en blodtrycksvänlig livsstil här.

Undrar du något?

Om du är patient på Blodtrycksdoktorn kan du enkelt kontakta din ansvariga sköterska på chatten i appen. Där kan du få mer hjälp och råd gällande livsstil och kost för ditt blodtryck. Gå till appen här.

Högt blodtryck trots medicin

Kvarstår det höga blodtrycket trots medicinering bör läkemedlet bytas ut alternativt kompletteras med flera olika läkemedel i kombination. Ibland bör man även utreda så det inte är andra sjukdomar som påverkar blodtrycket negativt.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger