Blodtrycksmedicin

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicin för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Högt blodtryck och medicin

Det finns många blodtryckssänkande läkemedel. Eftersom det finns många olika blodtryckssänkande läkemedel att välja mellan går det oftast att få ner ett högt blodtryck utan några påtagliga biverkningar. Tillsammans med din läkare hos Blodtrycksdoktorn kommer ni testa vilka mediciner som passar dig och justera vid behov.

De vanligaste blodtryckssänkande medicinerna delas in i följande huvudgrupper:

  • Vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika
  • ACE-hämmare
  • Kalciumflödeshämmare
  • Beta-blockerare 
  • Angiotensinreceptor-blockerare, ARB

Ovan nämnda läkemedelsgrupper sänker blodtrycket ungefär lika mycket, men för enskilda individer kan effekten variera. För att minska eventuella biverkningar kan det därför ibland löna sig att byta blodtrycksmedicin eller kombinera flera olika blodtryckssänkande läkemedel. Det finns också kombinationspreparat som innehåller läkemedel från två olika läkemedelsgrupper. 

Blodtrycksmedicin biverkningar

Många undrar vilken som är den bästa blodtrycksmedicinen och vilken som är den snällaste blodtrycksmedicinen. Det är svårt att svara på eftersom alla reagerar olika på läkemedel. Men eftersom det finns många olika typer av blodtrycksmediciner brukar det oftast gå att nå fram till en lösning där biverkningarna blir så få som möjligt. Hos oss på Blodtrycksdoktorn justeras dina läkemedel i samråd med din läkare tills ni hittar en kombination som passar just dig.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

När bör man medicinera mot högt blodtryck

Om en person har flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom förutom förhöjt blodtryck ökar anledningen till att snabbt behandla ett högt blodtryck. Exempel på sådana riskfaktorer är rökning, förhöjda blodfetter, övervikt, diabetes samt ärftlighet för hjärtsjukdom och stroke. Om blodtrycket endast är lätt förhöjt (140-159/90-99 mm Hg) kan det vara lämpligt att först prova att sänka blodtrycket under några månader genom ändrad livsstil. Läs mer om blodtrycksvänlig livsstil här.

Undrar du något?

Om du är patient på Blodtrycksdoktorn kan du enkelt kontakta din ansvariga sköterska på chatten i appen. Där kan du få mer hjälp och råd gällande livsstil och kost för ditt blodtryck. Gå till appen här.

Högt blodtryck trots medicin

Kvarstår det höga blodtrycket trots medicinering bör läkemedlet bytas ut alternativt kompletteras med flera olika läkemedel i kombination. Ibland bör man även utreda så det inte är andra sjukdomar som påverkar blodtrycket negativt.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger