Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

African American couple in the park looking at the sky

Vad som orsakar ett högt blodtryck (även kallat hypertoni) tros vara genetiska (ärftliga) faktorer, i kombination med livsstilsfaktorer.

Genetiska (ärftliga) faktorer kan du inte kan påverka, medan livsstilsfaktorer är sådant du kan påverka genom din livsstil.

Icke-påverkbara faktorer 

Till faktorer vi inte kan påverka hör de genetiska faktorerna samt att vi blir äldre. Har dina föräldrar eller syskon högt blodtryck kan även du ha ökad risk för högt blodtryck. Eftersom högt blodtryck till stor del är ärftligt kan du alltså leva hälsosamt, äta bra kost och motionera mycket – men ändå ha högt blodtryck.

Stigande ålder kan vi inte påverka och faktum är att blodtrycket ofta stiger med åldern. Den största riskfaktorn för att få högt blodtryck är just ålder, vilket beror på att ju äldre vi blir desto stelare och trängre blir våra blodkärl. Läs mer om hur åldern påverkar blodtrycket här.

Påverkbara faktorer

Påverkbara faktorer är faktorer som påverkas av livsstil. Några riskfaktorer som orsakar högt blodtryck är:

  • Att vara fysiskt inaktiv och stillasittande
  • Övervikt
  • Stress
  • Mycket alkohol
  • Ohälsosam kost med mycket salt

De påverkbara riskfaktorerna för högt blodtryck ökar också risken för andra vanliga folksjukdomar som exempelvis diabetes och blodfettsrubbningar.

Kan andra underliggande sjukdomar ge högt blodtryck?

Högt blodtryck kan i sällsynta fall bero på en underliggande sjukdom. Man talar då om sekundär hypertoni. Orsaker till sekundär hypertoni kan vara sjukdom i njurar eller binjurar, men även andra ovanligare orsaker förekommer. Sekundär hypertoni åtgärdas genom att behandla grundsjukdomen. 

Kan läkemedel ge högt blodtryck?

Det finns flera läkemedel som kan orsaka högt blodtryck. Exempel på sådana är flera vanliga värktabletter, så kallade COX-2 hämmare (t.ex Celebra) eller NSAID (t.ex. Ipren och Voltaren). Andra exempel är läkemedel mot ADHD (t.ex. Concerta), samt kortisonpreparat och p-piller. Men sluta inte med ordinerade läkemedel utan att rådgöra med din läkare.

Tillfälligt högt blodtryck

Ett tillfälligt högt blodtryck, även känt som förhöjt blodtryck eller transitoriskt hypertoni, hänvisar till en kortvarig ökning av blodtrycket som inträffar under en begränsad tid. Det kan vara en reaktion på olika faktorer eller situationer och återgår vanligtvis till normala nivåer när orsaken elimineras eller situationen förbättras. Stress, plötslig fysisk ansträning, rökning, kaffe och vissa mediciner är exempel på sådant som kan höja blodtrycket tillfälligt.

Graviditet och högt blodtryck

Har du haft högt blodtryck under graviditeten brukar det oftast bli normalt igen inom några månader efter förlossningen. Men kvinnor som haft högt blodtryck under graviditeten löper en hög risk att få högt blodtryck senare i livet och bör därför ha extra koll på sitt blodtryck. 

Läs mer om högt blodtryck och graviditet här.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Tips på hur du mäter ditt blodtryck hemma

I den här artikeln går vi igenom hur man mäter blodtrycket på ett korrekt sätt samt vad man ska tänka på innan man gör en blodtrycksmätning.

Läs mer Pil åt höger