Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck är delvis ärftligt och blodtrycket ökar oftast med åldern. Högt blodtryck samvarierar även med vissa sjukdomar samt livsstilsfaktorer.

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Orsaker till högt blodtryck

Blodtrycket beror på en kombination av hjärtats slagkraft och vilket motstånd som finns i blodkärlen. Högt blodtryck även kallat hypertoni, brukar delas in i så kallad primär hypertoni som är klart vanligast (ca 95%) och sekundär hypertoni (ca 5%). 

Orsaker till högt blodtryck och primär hypertoni tros vara genetiska (ärftliga) faktorer i kombination med livsstilsfaktorer. Vid primär hypertoni är ofta delar av nervsystemet (autonoma nervsystemet) och njurens hormonella system för att reglera blodtrycket, påverkat.

Varför får man högt blodtryck?

Vad som orsakar den vanligaste typen av högt blodtryck är inte riktigt klarlagt. Det finns emellertid faktorer så kallade riskfaktorer som ökar risken för att man ska drabbas av högt blodtryck.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Riskfaktorer för högt blodtryck

Att vara fysiskt inaktiv, stressa, dricka mycket alkohol och att äta ohälsosam kost med mycket salt gör att blodtrycket stiger. Även vissa sjukdomar förekommer ofta tillsammans med högt blodtryck. Personer med typ 2 diabetes, övervikt och blodfettsrubbningar har en ökad risk att också få högt blodtryck. Sekundär hypertoni kan bero på sjukdom i njurar eller binjurar men kan även bero på andra ovanligare sjukdomar. Sekundär hypertoni åtgärdas genom att behandla grundsjukdomen. Även vissa läkemedel kan orsaka förhöjt blodtryck.

Kan läkemedel orsaka högt blodtryck? 

Det finns flera läkemedel som kan orsaka högt blodtryck. Exempel på sådana är flera vanliga värktabletter, så kallade COX-2 hämmare; Celebra eller NSAID (t.ex. Ipren och Voltaren). Andra exempel är läkemedel mot ADHD (t.ex. concerta), samt läkemedel mot migrän (t.ex Sumatriptan eller Zomig), kortisonpreparat och p-piller. Men sluta inte med ordinerade läkemedel utan att rådgöra med din läkare.

Är högt blodtryck ärftligt?

Ja, till viss del är högt blodtryck ärftligt. Har dina föräldrar eller syskon högt blodtryck kan även du ha ökad risk för högt blodtryck. Oftast är högt blodtryck en kombination av omgivningsfaktorer och ärftliga faktorer. Eftersom högt blodtryck till stor del är ärftligt kan du alltså leva hälsosamt, äta bra kost och motionera mycket – men ändå ha högt blodtryck.

En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Gör blodtryckstestet för att se om du har hög eller låg risk för högt blodtryck.

5690 har redan gjort testet.

Varför plötsligt högt blodtryck?

Om en person plötsligt får högt blodtryck så bör läkaren leta efter ovanliga sjukdomar och orsaker till blodtrycksökningen. Ofta kan extra blodprover eller urinprover och andra undersökningar behövas i utredningen. Tänk också på att blodtrycket kan variera under dagen och att blodtrycket är högre om man inte vilar före mätningen. Vidare kan blodtrycket vara högre om du är stressad eller nyligen har rökt eller druckit kaffe, medan blodtrycket kan vara något lägre direkt efter en måltid.

Läs mer om hur du mäter ditt blodtryck här.

Graviditet och högt blodtryck

Har du haft högt blodtryck under graviditeten brukar det oftast bli normalt igen inom några månader efter förlossningen. Men kvinnor som haft högt blodtryck under graviditeten löper en hög risk att få högt blodtryck senare i livet och bör därför ha extra koll på sitt blodtryck. 

Läs mer om högt blodtryck och graviditet här.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Nyhetsbrev

Få fakta, tips och råd direkt från våra läkare och hälsovetare (kostnadsfritt)

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger

Sjukdomar och högt blodtryck

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger