Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck är delvis ärftligt och blodtrycket ökar oftast med åldern. Högt blodtryck samvarierar även med vissa sjukdomar samt livsstilsfaktorer.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Ny effektiv blodtrycksbehandling i mobilen

Registrerad vårdgivare, frikort gäller och blodtrycksmätare ingår.

4,8 av 5

Över 100 000 nedladdningar

Orsaker till högt blodtryck

Blodtrycket beror på en kombination av hjärtats slagkraft och vilket motstånd som finns i blodkärlen. Högt blodtryck (hypertoni) brukar indelas i så kallad primär hypertoni som är klart vanligast (ca 95%) och sekundär hypertoni (ca 5%). Orsaker till högt blodtryck och primär hypertoni tros vara genetiska (ärftliga) faktorer i kombination med livsstilsfaktorer. Delar av nervsystemet (autonoma nervsystemet) och njurens hormonella system för att reglera blodtrycket är ofta påverkat. 

Varför får man högt blodtryck?

Vad som orsakar den vanligaste typen av högt blodtryck är inte riktigt klarlagt. Det finns dock faktorer (riskfaktorer) som ökar risken för att man ska drabbas av högt blodtryck. Att vara fysiskt inaktiv, stressa, dricka mycket alkohol och att äta en ohälsosam kost med mycket salt gör att blodtrycket stiger. Vissa sjukdomar förekommer ofta tillsammans med högt blodtryck. Personer med typ 2 diabetes, övervikt och blodfettsrubbningar har en ökad risk att också få högt blodtryck. Sekundär hypertoni kan bero på sjukdom i njurar eller binjurar men kan även bero på andra ovanligare sjukdomar. Sekundär hypertoni åtgärdas genom att behandla grundsjukdomen. Även vissa läkemedel kan orsaka förhöjt blodtryck.

Till viss del är högt blodtryck ärftligt. Har dina föräldrar eller syskon högt blodtryck kan även du ha ökad risk.

Varför plötsligt högt blodtryck?

Om en person plötsligt får högt blodtryck så bör läkaren leta efter ovanliga sjukdomar och orsaker till blodtrycksökningen. Ofta kan extra blodprover eller urinprover och andra undersökningar behövas i utredningen. Tänk också på att blodtrycket kan variera och att blodtrycket är högre om man ej vilar före mätningen, är stressad eller nyligen har rökt eller druckit kaffe. Blodtrycket kan vara lägre direkt efter en måltid.

Är högt blodtryck ärftligt?

Ja, till viss del är högt blodtryck ärftligt. Personer vars föräldrar har högt blodtryck har en ökad risk för att själva få högt blodtryck. Särskilt om båda föräldrarna har högt blodtryck. När någon får högt blodtryck är detta oftast en kombination av omgivningsfaktorer och ärftliga faktorer.

Efter förlossningen blir blodtrycket oftast normalt igen inom några månader. Kvinnor som haft högt blodtryck under graviditeten löper en hög risk att få högt blodtryck senare i livet.

Vilka mediciner ger högt blodtryck

Det finns flera läkemedel som kan ge högt blodtryck. Exempel är flera vanliga värktabletter, så kallade COX-2 hämmare; Celebra eller NSAID (t.ex. Ipren och Voltaren). Andra exempel är läkemedel mot ADHD (t.ex. concerta), migrän (t.ex Sumatriptan eller Zomig), kortisonpreparat och p-piller. Sluta inte med några mediciner utan att rådgöra med din läkare.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger