Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck även kallat hypertoni, brukar delas in i så kallad primär hypertoni som är klart vanligast (ca 95%) och sekundär hypertoni (ca 5%). 

Orsaker till högt blodtryck och primär hypertoni tros vara genetiska (ärftliga) faktorer, i kombination med livsstilsfaktorer.

Genetiska (ärftliga) faktorer kan du inte kan påverka, medan livsstilsfaktorer är sådant du kan påverka genom din livsstil.

Icke påverkbara faktorer 

Till faktorer vi inte kan påverka hör de genetiska (ärftliga) faktorerna samt att vi blir äldre. Har dina föräldrar eller syskon högt blodtryck kan även du ha ökad risk för högt blodtryck. Eftersom högt blodtryck till stor del är ärftligt kan du alltså leva hälsosamt, äta bra kost och motionera mycket – men ändå ha högt blodtryck.

Stigande ålder kan vi inte påverka och faktum är att blodtrycket ofta stiger med åldern. Den största riskfaktorn för att få högt blodtryck är just ålder, vilket beror på att ju äldre vi blir desto stelare och trängre blir våra blodkärl. Läs mer om hur åldern påverkar blodtrycket här.

Påverkbara faktorer

Påverkbara faktorer är faktorer som påverkas av livsstil. Faktorer som riskerar att ge högt blodtryck brukar benämnas som så kallade riskfaktorer

Riskfaktorer för högt blodtryck:

  • Att vara fysiskt inaktiv och stillasittande
  • Övervikt
  • Stress
  • Mycket alkohol
  • Ohälsosam kost med mycket salt

De påverkbara riskfaktorerna för högt blodtryck ökar också risken för andra vanliga folksjukdomar som exempelvis diabetes och blodfettsrubbningar.

Kan andra underliggande sjukdomar ge högt blodtryck?

Högt blodtryck kan i sällsynta fall bero på en underliggande sjukdom. Man talar då om sekundär hypertoni. Orsaker till sekundär hypertoni kan vara sjukdom i njurar eller binjurar, men även andra ovanligare orsaker förekommer. Sekundär hypertoni åtgärdas genom att behandla grundsjukdomen. 

En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Gör testet för att se om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck.

8605 har redan gjort testet.

Kan läkemedel ge högt blodtryck?

Det finns flera läkemedel som kan orsaka högt blodtryck. Exempel på sådana är flera vanliga värktabletter, så kallade COX-2 hämmare (t.ex Celebra) eller NSAID (t.ex. Ipren och Voltaren). Andra exempel är läkemedel mot ADHD (t.ex. Concerta), samt kortisonpreparat och p-piller. Men sluta inte med ordinerade läkemedel utan att rådgöra med din läkare.

Graviditet och högt blodtryck

Har du haft högt blodtryck under graviditeten brukar det oftast bli normalt igen inom några månader efter förlossningen. Men kvinnor som haft högt blodtryck under graviditeten löper en hög risk att få högt blodtryck senare i livet och bör därför ha extra koll på sitt blodtryck. 

Läs mer om högt blodtryck och graviditet här.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Nyhetsbrev

Få fakta, tips och råd direkt från våra läkare och hälsovetare (kostnadsfritt)
Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger

Sjukdomar och högt blodtryck

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger