Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck är delvis ärftligt och blodtrycket ökar oftast med åldern. Högt blodtryck samvarierar även med vissa sjukdomar samt livsstilsfaktorer.

Orsaker till högt blodtryck

Blodtrycket beror på en kombination av hjärtats slagkraft och vilket motstånd som finns i blodkärlen. Högt blodtryck (hypertoni) brukar indelas i så kallad primär hypertoni som är klart vanligast (ca 95%) och sekundär hypertoni (ca 5%). Orsaker till högt blodtryck och primär hypertoni tros vara genetiska (ärftliga) faktorer i kombination med livsstilsfaktorer. Delar av nervsystemet (autonoma nervsystemet) och njurens hormonella system för att reglera blodtrycket är ofta påverkat. 

Varför får man högt blodtryck?

Vad som orsakar den vanligaste typen av högt blodtryck är inte riktigt klarlagt. Det finns dock faktorer (riskfaktorer) som ökar risken för att man ska drabbas av högt blodtryck. Att vara fysiskt inaktiv, stressa, dricka mycket alkohol och att äta en ohälsosam kost med mycket salt gör att blodtrycket stiger. Vissa sjukdomar förekommer ofta tillsammans med högt blodtryck. Personer med typ 2 diabetes, övervikt och blodfettsrubbningar har en ökad risk att också få högt blodtryck. Sekundär hypertoni kan bero på sjukdom i njurar eller binjurar men kan även bero på andra ovanligare sjukdomar. Sekundär hypertoni åtgärdas genom att behandla grundsjukdomen. Även vissa läkemedel kan orsaka förhöjt blodtryck.

Till viss del är högt blodtryck ärftligt. Har dina föräldrar eller syskon högt blodtryck kan även du ha ökad risk.

Varför plötsligt högt blodtryck?

Om en person plötsligt får högt blodtryck så bör läkaren leta efter ovanliga sjukdomar och orsaker till blodtrycksökningen. Ofta kan extra blodprover eller urinprover och andra undersökningar behövas i utredningen. Tänk också på att blodtrycket kan variera och att blodtrycket är högre om man ej vilar före mätningen, är stressad eller nyligen har rökt eller druckit kaffe. Blodtrycket kan vara lägre direkt efter en måltid.

Är högt blodtryck ärftligt?

Ja, till viss del är högt blodtryck ärftligt. Personer vars föräldrar har högt blodtryck har en ökad risk för att själva få högt blodtryck. Särskilt om båda föräldrarna har högt blodtryck. När någon får högt blodtryck är detta oftast en kombination av omgivningsfaktorer och ärftliga faktorer.

Högt blodtryck under graviditeten

Det är relativt vanligt att kvinnor får högt blodtryck under graviditeten. Risken ökar om den blivande mamman är äldre, väntar tvillingar eller har ärftlighet för högt blodtryck. Blodtrycksmätning utförs därför på alla gravida kvinnor på mödravårdscentralen. Behandling av högt blodtryck under graviditet sköts oftast via läkare på kvinnoklinik. Blodtrycket hos mamman får inte vara för högt men det får heller inte sänkas för mycket eftersom det kan påverka fostrets tillväxt. Bara vissa blodtrycksläkemedel är lämpliga under graviditeten.

Efter förlossningen blir blodtrycket oftast normalt igen inom några månader. Kvinnor som haft högt blodtryck under graviditeten löper en hög risk att få högt blodtryck senare i livet.

Vilka mediciner ger högt blodtryck

Det finns flera läkemedel som kan ge högt blodtryck. Exempel är flera vanliga värktabletter, så kallade COX-2 hämmare; Celebra eller NSAID (t.ex. Ipren och Voltaren). Andra exempel är läkemedel mot ADHD (t.ex. concerta), migrän (t.ex Sumatriptan eller Zomig), kortisonpreparat och p-piller. Sluta inte med några mediciner utan att rådgöra med din läkare.

Högt blodtryck och preventivmedel

Blodtrycket kan öka av läkemedel som innehåller könshormoner. Om blodtrycket stiger mycket är det bäst att sluta med dessa och byta preventivmetod. Då brukar blodtrycket bli normalt igen.

Högt blodtryck och p-piller

P-piller kan ge ett för högt blodtryck och blodtrycket kan öka av andra läkemedel som innehåller könshormoner. Om blodtrycket stiger mycket är det bäst att sluta med dessa och byta preventivmetod. Då brukar blodtrycket bli normalt igen.

Högt blodtryck i samband med klimakteriet

Övergångsåldern, även kallat klimakteriet, ökar risken för högt blodtryck hos kvinnor. När äggstockarna slutar producera östrogen kan midjemåttet öka vilket kan ge risk för förhöjda blodfetter och högt blodtryck.

Senast ändrad: 9 februari, 2021
Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD
Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD