Vad är hypertoni?

Hypertoni är det sjukdomstillstånd som drabbar en patient med för högt blodtryck.

Nurse measuring blood pressure of a senior woman patient during an examination in the clinic, close-up view with no face

Hypertoni är det sjukdomstillstånd som drabbar en patient med för högt blodtryck. Diagnosen ställs när en patient under upprepade tillfällen uppmätt höga blodtrycksvärden. Hypertoni är ett kroniskt tillstånd som kräver livslång behandling.

Blodtrycket varierar under dygnets timmar och att uppmäta ett högt blodtryck någon enstaka gång är inte synonymt med att lida av hypertoni. Det är om blodtrycket ligger ständigt förhöjt som det klassas som en del av sjukdomstillståndet. Diagnosen ställs av en läkare.

Viktigt att mäta blodtrycket ofta

Att någon gång uppmäta ett högt blodtrycksvärde är inte farligt, men det kan vara en indikation på att du som patient bör hålla kolla på ditt blodtryck genom att regelbundet genomföra blodtrycksmätningar. Hypertoni kan dock fastställas redan efter en mätning i de fall blodtrycket är akut förhöjt i kombination med symtom eller tecken på att kroppens inre organ tagit skada.

Hypertoni kräver behandling

Hypertoni går inte att bli frisk ifrån, utan är en diagnos du har hela livet. Diagnosen går att jämföra med diabetes; en kronisk sjukdom som kräver behandling livet ut. En diabetiker under behandling bär fortfarande på diagnosen diabetes – samma sak gäller en hypertoniker. 

Hur sänker man sitt höga blodtryck?

Även om hypertoni är kroniskt går ett högt blodtryck att få under kontroll. Hypertoni behandlas med hjälp av livsstilsförändringar och medicinering. Det finns ett flertal sätt att gå tillväga för att sänka sitt blodtryck till en mer hälsosam nivå. Högt blodtryck går även att förebygga genom en sund livsstil med ökad motion, minskad stress och bra kost.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här.

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger