Varför varierar blodtrycket?

Stress, alkohol och motion är alla faktorer som kan höja eller sänka blodtrycket, likaså vissa mediciner eller bakomliggande sjukdomar.

Top view of bowls with salt, coffee grains and brown sugar on white surface

Det är många som undrar varför deras blodtrycket varierar så mycket från en mätning till en annan. Det finns faktiskt flera olika anledningar till detta: dels har vi en naturlig dygnsvariation på blodtrycket, dels finns det flera yttre faktorer som påverkar trycket. Stress, alkohol och motion är alla faktorer som kan höja eller sänka blodtrycket, likaså sömnapnésyndrom, vissa mediciner och olika bakomliggande sjukdomar och tillstånd. Även urinblåsans status kan påverka blodtrycket. Övertrycket kan ibland öka med 10-15 mmHg när urinblåsan är full. 

Varför är blodtrycket annorlunda på natten och morgonen?

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom det är då vi slappnar av. Flera olika system i kroppen hjälper till att reglera blodtrycket. Det autonoma nervsystemet, njurarna, olika hormonsystem samt lokala faktorer i kärlväggarna samverkar för att vi ska ha ett normalt blodtryck. På natten, när kroppen vilar och ”stänger ner” sig för återhämtning, vilar även dessa system och blodtrycket sjunker.

Det stiger sedan några timmar innan du vaknar och fortsätter att stiga under dagen fram till kvällen. Då börjar det långsamt att sjunka igen. Många kan uppleva att de har högt blodtryck på morgonen. Till exempel så kan en person ha ett lätt förhöjt blodtryck på morgonen när de vaknar på 135/85 mmHg för att sedan ha ett blodtryck under natten på 120/70 mmHg.

Hur träning påverkar blodtrycket

Träning kan snabbt sänka eller höja blodtrycket. Det är normalt att se tillfälliga blodtrycksökningar under själva träningspasset men efter träningen får många istället lägre blodtryck. Denna effekt kallas för post-exercise hypotension. Sänkningen av blodtrycket kan vara upp till nästan ett dygn, beroende på längden och intensiteten på träningen.  Det systoliska blodtrycket (övertrycket) kan då gå ner upp till 10-20 mmHg hos vissa individer.

När det kommer till styrketräning vid högt blodtryck är det bättre att satsa på många repetitioner med lättare vikter. Konditionstränar man bör man göra detta med måttlig intensitet. Detta eftersom tunga vikter och väldigt hög intensitet kan ge mycket höga blodtrycksvärden under själva träningen.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Hur stress påverkar blodtrycket

Blodtrycksvärdena kan variera beroende på om vi är stressade eller ej. Stress frisätter nämligen hormoner (bland annat adrenalin och kortisol) som höjer blodtrycket. Under väldigt stressiga perioder kan blodtrycket ligga högre än vanligt. Detta är en anledning till varför det är viktigt att mäta trycket flera gånger om dagen i några dagar för att få ett så korrekt värde som möjligt när man genomgår en utredning för hypertoni.

Varför varierar blodtrycket när jag står?

När man ställer sig upp behöver kroppen reagera med kompensatoriska mekanismer för att blodtrycket inte ska sjunka för mycket. För att få tillräckligt med blod till hjärnan så att du inte ska svimma eller bli yr, kompenserar kroppen genom att hjärtat slår snabbare (pulsen ökar) och blodkärlen drar ihop sig. Reaktionen på blodtrycket blir oftast att övertrycket sjunker något (5-10 mmHg) och att undertrycket stiger (5-10 mmHg).

Lågt blodtryck i stående kallas ortostatisk hypotension och ibland även postural hypotension. Det är vanligare hos äldre och kan orsaka yrsel, att det svartnar för ögonen, att man ramlar eller till och med svimmar. Orsaken till det låga blodtrycket är ibland svår att bestämma men kan bero på sänkt vätskebalans, intag av blodtryckssänkande mediciner, andra läkemedel eller andra bakomliggande sjukdomar.

Här kan du läsa mer om vad som menas med övertryck och undertryck.

2 women drinking coffee

Vad vi äter och dricker kan påverka trycket

Matintag, koffeinintag och alkoholintag spelar också stor roll för vilket värde du får när du mäter ditt blodtryck. Om du dricker alkohol så kan blodtrycket sjunka för stunden för att sedan ligga högre än vanligt när du vaknar dagen efter. På kort sikt sjunker blodtrycket av alkohol men på sikt kan överkonsumtion av alkohol till högt blodtryck.

Intag av ämnet glycyrrhizin som finns i lakrits har stor påverkan på blodtrycket. Detta ämne påverkar bildningen av hormon i binjurarna och detta ger sedan en blodrycksstegring. Blodtrycksstegringen är ofta mer uttalad hos personer som redan har högt blodtryck.

Salt är en mineral som har en tendens att höja blodtrycket. Därför bör personer med högt blodtryck se över sitt saltintag. Processad mat (halvfabrikat) och färdigrätter innehåller ofta mycket salt. Mat på restaurang innehåller också ofta mycket salt.

Det är oklart hur mycket kaffe påverkar blodtrycket. Ett högt intag av kaffe kan dock ge hjärtklappning och förhöjt blodtryck på kort sikt.

Varför stiger mitt blodtryck hos läkaren?

En del personer får förhöjt blodtryck på grund av stress eller nervositet i samband med att blodtrycket tas hos läkare eller annan vårdpersonal. Detta kallas vitrocksyndrom (white coat syndrome på engelska). Därför anser man att de mest tillförlitliga blodtrycksvärdena visas om man mäter själv i hemmet efter vila vi upprepade tillfällen.

Hur årstiderna kan påverka blodtrycket

Många upplever att blodtrycker varierar beroende på om det är varmt eller kallt ute. Det är oftast högre på vintern och lägre på sommaren. Detta beror sannolikt på att värmen gör så att blodkärlen vidgas, vilket gör att blodtrycket sjunker. Vinterns kallare temperaturer gör istället så att blodkärlen dras ihop vilket gör att trycket som behövs för att pumpa blod genom dem ökar. Klär man sig ordentligt på vintern kan man motverka att man kyler ner sig och får blodtryckshöjning, men troligen är det inte så stor påverkan eftersom vi inte jämför med kraftig nedkylning. Andra väderförändringar som fuktighet eller atmosfärstryck kan också påverka blodtrycket. Vid akut kyla drar blodkärlen ihop sig och blodtrycket stiger.

Fördelen med att mäta blodtrycket flera gånger

En blodtrycksmätning är som en ögonblicksbild. Den berättar bara vad ditt blodtryck är i det ögonblick du mäter blodtrycket. Eftersom det finns så många anledningar till att blodtrycket varierar så är det bra att mäta flera gånger och räkna fram ett medelvärde av dessa mätningar. Registrering av återkommande blodtrycksmätningar ger en bättre bild av ditt medelblodtryck över en tidsperiod.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger