Vad menas med övertryck och undertryck?

När man mäter blodtrycket så mäter man övertrycket (systoliska) och undertrycket (diastoliska).

Blodtryck anges med två tal, ett för övertrycket (systoliskt) och ett för undertrycket (diastoliskt). Övertrycket är trycket som uppstår i blodkärlen när hjärtat drar sig samman och blodet pumpas ut från hjärtat. När hjärtat vilar och fylls med blod, är trycket som lägst och det benämns som undertrycket.

Blodtryck mäts i enheten mm kvicksilver (mmHg). När man t.ex. säger att blodtrycket är 120/80 mmHg (utläses 120 genom 80 mm kvicksilver) så betyder det att övertrycket är 120 mmHg och undertrycket är 80 mmHg.

Vad är gränsvärdena för högt blodtryck?

I Sverige och i de europeiska riktlinjerna räknas ett blodtryck på 140/90 mmHg eller mer som förhöjt. Detta är ett blodtryck som tas på ett korrekt sätt efter 5 minuters vila, i sittande position i någon form av vårdinrättning. Om blodtrycket mäts i hemmet räknas ett blodtryck på 135/85 mmHg eller mer som förhöjt.

Vad räknas som ett optimalt blodtryck?

Ett optimalt blodtryck för en person utan diagnosen högt blodtryck är under 120 mmHg. Om man däremot har diagnosen högt blodtryck så är behandlingsmålet för personer under 70 år övertryck på 120-129 mmHg och för personer över 70 övertryck på 130-139 mmHg. För samtliga åldersgrupper gäller att undertrycket bör vara under 80 mmHg.

Här kan du läsa mer om vad som är normalt blodtryck.

Vad innebär endast ett förhöjt övertryck?

Vissa personer har endast förhöjt övertryck (isolerad systolisk hypertension). Övertrycket är det som bäst förutsäger risken för följdsjukdomar. Det gäller särskilt om man är över femtio år. En anledning är att övertrycket stiger mer med åldern då blodkärlsväggarna i artären blir stelare.

Enbart ett högt övertryck innebär en större risk än när båda trycken är höga. Isolerad systolisk blodtrycksförhöjning innebär att det övre trycket är förhöjt medan undertrycket är normalt. Det är den vanligaste typen av högt blodtryck från ungefär 65 års ålder.

Vad innebär endast ett förhöjt undertryck?

Vissa personer har endast förhöjt undertryck (isolerad diastolisk hypertension) medan övertrycket är normalt. 

En förhöjning av undertrycket är vanlig framförallt hos yngre personer och innebär ökad risk för framtida hjärt-och kärlsjukdom. Med åren kan sedan den som haft förhöjt undertryck märka att detta sjunker, det beror på att kärlen blir allt stelare. Ohälsosam livsstil med till exempel mycket alkohol kan vara en orsak till isolerat högt undertryck.

Läs mer om hur du kan sänka ett förhöjt blodtryck.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger