Övertryck / undertryck

Optimalt blodtryck är ett övertryck (systoliskt blodtryck) på mindre än 120 mmHg och ett undertryck (diastoliskt blodtryck) under 80 mmHg.

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Högt övertryck

Blodtryck anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), systoliskt, övertryck och diastoliskt, undertryck.

Vissa personer har endast förhöjt övertryck (isolerad systolisk hypertension). Övertrycket är det som bäst förutsäger risken för följdsjukdomar. Det gäller särskilt om man är över femtio år. En anledning är att övertrycket stiger mer med åldern då blodkärlsväggarna i artären blir stelare. Det avspeglar graden av stelhet men även åderförfettning, som även ibland kallas åderförkalkning.

Enbart ett högt övertryck innebär en större risk än när båda trycken är höga. Isolerad systolisk blodtrycksförhöjning innebär att det övre trycket är förhöjt medan undertrycket är normalt. Det är den vanligaste typen av högt blodtryck från ungefär 65 års ålder.

Högt undertryck

Vissa personer har endast förhöjt undertryck (isolerad diastoliskt hypertension) medan övertrycket är normalt. 

En förhöjning av undertrycket kan vara skadlig framför allt för yngre personer. Ohälsosam livsstil med till exempel mycket alkohol kan vara en orsak till isolerat högt undertryck.

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger