Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Blodtrycksvärden

En blodtrycksmätning är som en ögonblicksbild. Den berättar bara vad dina blodtrycksvärden är i just det ögonblicket. Registrering av återkommande blodtrycksmätningar med hemblodtrycksmätning ger en bättre bild av ditt medelblodtryck över en längre tidsperiod. Detta syftar till att få en så korrekt uppfattning av ditt blodtryck som möjligt för att ta ett korrekt behandlingsbeslut. Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertryck.

Generellt sett varierar blodtrycket precis som pulsen och påverkas av det så kallade autonoma nervsystemet. Huruvida kroppen eller psyket är i vila eller under ansträngning påverkar pulsen och blodtrycket. Till exempel spelar fysisk aktivitet, matintag, stress, värme/kyla stor roll. Om man sovit dåligt påverkar det också puls och blodtryck liksom om man tränat, är sjuk, har ätit för lite eller har vätskebrist. På sommaren har många lite lägre blodtryck jämfört med på vintern. Det beror sannolikt på värmen som gör att blodkärlen vidgas, kanske även på att man tar det lugnare och blodtrycket går ner. Dessutom har många högre blodtryck på morgonen strax efter det att man stigit upp. Oftast är blodtrycket lägst på natten. Dricker man alkohol på kvällen brukar blodtrycket vara högre på morgonen efteråt. 

Enligt de senaste svenska och europeiska riktlinjerna för behandling sätts diagnosen hypertoni, högt blodtryck, om medelblodtrycket vid hemblodtrycksmätning är mer eller lika med 135/85 mmHg. Om blodtrycket tas på vårdcentral eller på sjukhus är gränsen för diagnos av högt blodtryck mer än 140/90 mmHg

Optimalt blodtryck är ett övertrycket (systoliskt blodtryck) på mindre än 120 mmHg och ett undertryck under 80 mmHg.

Högt blodtryck i siffror

46 % av alla amerikaner över 20 år har ett lätt förhöjt blodtryck, mer än 130/80 och 32% har klart förhöjt blodtryck, mer än 140/90. Män har något oftare högt blodtryck jämfört med kvinnor men skillnaderna är små. I Sverige har minst 20-25 % av alla vuxna svenskar troligen ett förhöjt blodtryck. Många av dessa är obehandlade och de flesta av de behandlade når inte målblodtrycket.

Högt blodtryck tabell

Här nedan hittar du en tabell som visar olika blodtrycksvärden för hur blodtrycket kan ligga i olika stadier. Ett normalt blodtryck delas in i följande tre nivåer: optimalt blodtryck, normalt blodtryck och högt normalt blodtryck. 

Högt blodtryck, som även kallas hypertoni, delas också in i tre nivåer. Dessa är: hypertoni grad 1, hypertoni grad 2 och hypertoni grad tre.

Ju högre blodtryck, desto högre är risken att blodtrycket ska orsaka andra sjukdomar.

Blodtrycks-nivåerÖvertryck (Systoliskt)Undertryck (Diastoliskt)
Optimalt blodtryckmindre än 120ochmindre än 80
Normalt blodtryck120 – 129och/eller80 – 84
Högt normalt blodtryck130 – 139och/eller85 – 89
Hypertoni grad 1140 – 159och/eller90 – 99
Hypertoni grad 2160 – 179och/eller100 – 109
Hypertoni grad 3180 eller överoch/eller110 eller över

Enligt de senaste svenska och europeiska riktlinjerna för behandling, sätts diagnosen högt blodtryck om medelblodtrycket vid hemblodtrycksmätning är 135/85 mmHg eller mer. Om blodtrycket tas på vårdcentral eller på sjukhus är gränsen för diagnos av högt blodtryck 140/90 mmHg eller mer. Initialt målvärde är att ligga under 135/85 mmHg i medelblodtryck vid hemblodtrycksmätning. Optimalt blodtryck där risken för hjärt-kärlsjukdom är som lägst är runt 120/70. Om du är över 65 år räcker det att övertrycket ligger runt 125 mmHg.

Ett alltför lågt blodtrycksvärde (hypotension) är heller inte bra. Då ligger blodtrycksvärdet ofta under 90/60 mmHg. Det kan göra att man blir yr eller svimmar.

Normalt blodtryck

Vad som anses vara ett normalt blodtryck är inte helt lätt att svara på. Detta beror bland annat på att blodtrycksvärden kan variera under dygnet samt i olika åldrar. Men det finns vissa riktlinjer för ett normalvärde.

Ett normalt blodtryck delas in i följande tre nivåer: optimalt blodtryck, normalt blodtryck och högt normalt blodtryck. Blodtrycksvärden för blodtryck med normalvärde ligger på 120-129 mmHg/80-84 mmHg.

Från högt till lågt blodtryck

Förändrad livsstil eller andra faktorer som ändrat läkemedelsintag kan göra att blodtrycket sjunker. Då kan man behöva minska på blodtryckssänkande läkemedel eller sluta med dem helt. Vissa sjukdomar kan också ge lågt blodtryck.

Högt blodtryck som inte går ner

Om blodtrycket inte går ner trots livsstilsförändringar och mediciner kan det behövas en mer omfattande utredning inom sjukvården för att se om det finns någon annan orsak till att blodtrycket inte sjunker. Glöm inte att sömnapnésyndrom (andningsuppehåll och snarkningar på nätterna) är en vanlig och förbisedd orsak till blodtrycksstegring.

Hur högt blodtryck ska man ha som gravid

Det beror på individuella faktorer men ofta anges att blodtryckssänkande läkemedel bör ges om blodtrycket under graviditet är högre än 150/100.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger