Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Tabell blodtrycksvärden

Blodtryck och värden

En enstaka blodtrycksmätning är som en ögonblicksbild – den berättar bara vad dina blodtrycksvärden är i just det ögonblicket. Genom att göra återkommande blodtrycksmätningar hemma får du en mer korrekt uppfattning av ditt medelblodtryck.

Blodtrycket anges med två tal som anges i millimeter kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, även kallat övertrycket och det diastoliska blodtrycket, även kallat undertrycket.

En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Gör testet för att se om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck.

8605 har redan gjort testet.

Vad är normalt blodtryck?

Vad som anses vara ett normalt blodtryck är inte helt lätt att svara på. Detta beror bland annat på att blodtrycksvärden kan variera under dygnet samt i olika åldrar. Men det finns vissa riktlinjer för ett normalvärde.

Ett normalt blodtryck delas in i följande tre nivåer: optimalt blodtryck, normalt blodtryck och högt normalt blodtryck. Blodtrycksvärden för blodtryck med normalvärde ligger på 120-129 mmHg/80-84 mmHg.

Högt blodtryck tabell

Här nedan hittar du en tabell som visar olika blodtrycksvärden för hur blodtrycket kan ligga i olika stadier. Ett normalt blodtryck delas in i följande tre nivåer: optimalt blodtryck, normalt blodtryck och högt normalt blodtryck. 

Högt blodtryck, som även kallas hypertoni, delas också in i tre nivåer. Dessa är: hypertoni grad 1, hypertoni grad 2 och hypertoni grad 3.

Ju högre blodtryck, desto högre är risken att blodtrycket kan orsaka andra sjukdomar.

Blodtrycks-nivåerÖvertryck (Systoliskt)Undertryck (Diastoliskt)
Optimalt blodtryckmindre än 120ochmindre än 80
Normalt blodtryck120 – 129och/eller80 – 84
Högt normalt blodtryck130 – 139och/eller85 – 89
Hypertoni grad 1140 – 159och/eller90 – 99
Hypertoni grad 2160 – 179och/eller100 – 109
Hypertoni grad 3180 eller överoch/eller110 eller över
Tabell över olika blodtrycksnivåer och intervall

Riktlinjer för högt blodtryck

Enligt de senaste svenska och europeiska riktlinjerna för behandling sätts diagnosen hypertoni, högt blodtryck, om medelblodtrycket vid hemblodtrycksmätning är mer eller lika med 135/85 mmHg. Om blodtrycket tas på vårdcentral eller på sjukhus är gränsen för diagnos av högt blodtryck mer eller lika med 140/90 mmHg. 

Optimalt blodtryck där risken för hjärt-kärlsjukdom är som lägst är runt 120/70. Om du är över 65 år räcker det att övertrycket ligger runt 125 mmHg. Ett alltför lågt blodtrycksvärde (hypotension) är heller inte bra. Då ligger blodtrycksvärdet ofta under 90/60 mmHg. Det kan göra att man blir yr eller svimmar.

Läs mer om högt blodtryck här.

Varför varierar blodtrycket?

Generellt sett varierar blodtrycket precis som pulsen och påverkas av det så kallade autonoma nervsystemet. Huruvida kroppen eller psyket är i vila eller under ansträngning påverkar pulsen och blodtrycket. Till exempel spelar fysisk aktivitet, matintag, stress, värme/kyla stor roll. Om man sovit dåligt påverkar det också puls och blodtryck liksom om man tränat, är sjuk, har ätit för lite eller har vätskebrist.

Lägre blodtryck på sommaren?

På sommaren har många något lägre blodtryck jämfört med på vintern. Det beror sannolikt på värmen som gör att blodkärlen vidgas. De flesta av oss har även semester och tar det mer lugnt på sommaren vilket gör att blodtrycket går ner.

Variationer av blodtrycket under dygnet

Blodtrycket kan även variera under dygnet. De flesta har högre blodtryck på morgonen strax efter det att man stigit upp. Oftast är blodtrycket lägst på natten. Dricker man alkohol på kvällen brukar blodtrycket vara högre på morgonen efteråt.

Högt blodtryck i siffror

46% av alla amerikaner över 20 år har ett lätt förhöjt blodtryck, mer än 130/80 och 32% har klart förhöjt blodtryck, mer än 140/90. Män har något oftare högt blodtryck jämfört med kvinnor men skillnaderna är små. I Sverige har minst 20-25% av alla vuxna svenskar ett förhöjt blodtryck. Många av dessa är obehandlade och de flesta av de behandlade når inte målblodtrycket.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Från högt till lågt blodtryck

Förändrad livsstil eller andra faktorer som ändrat läkemedelsintag kan göra att blodtrycket sjunker. Då kan man behöva minska på blodtryckssänkande läkemedel eller sluta med dem helt. Vissa sjukdomar kan också ge lågt blodtryck.

Hur ofta ska jag mäta blodtrycket?

  • Friska personer med ett optimalt blodtryck (<120/80 mmHg) bör mäta minst var femte år.
  • Friska personer med normalt blodtryck (120–129/80–84 mmHg) bör mäta varje 2-3 år.
  • Friska personer med normal/högt blodtryck (130-139/85-89 mmHg) bör mäta minst en gång per år.

Notera att: Om man även har riskfaktorer för högt blodtryck (till exempel ålder över 55 år, ärftlighet, övervikt/fetma) eller riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (till exempel höga halter blodfetter, rökning och diabetes) bör blodtrycket kontrolleras oftare.

Ligger blodtrycket över 140/90 mmHg kan man behöva utredning. Dessa rekommendationer bygger på de europeiska riktlinjerna för högt blodtryck.

Högt blodtryck som inte går ner

Om blodtrycket inte går ner trots livsstilsförändringar och mediciner kan det behövas en mer omfattande utredning inom sjukvården för att se om det finns någon annan orsak till att blodtrycket inte sjunker. Glöm inte att sömnapnésyndrom (andningsuppehåll och snarkningar på nätterna) är en vanlig och förbisedd orsak till blodtrycksstegring.

Läs mer om orsaker till högt blodtryck här.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Nyhetsbrev

Få fakta, tips och råd direkt från våra läkare och hälsovetare (kostnadsfritt)
Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger

Sjukdomar och högt blodtryck

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger