Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Allmänt om värden

En blodtrycksmätning är som en ögonblicksbild. Den berättar bara vad ditt blodtryck är i just det ögonblicket. Registrering av återkommande blodtrycksmätningar med hemblodtrycksmätning ger en bättre bild av ditt medelblodtryck över en längre tidsperiod. Detta syftar till att få en så korrekt uppfattning av ditt blodtryck som möjligt för att ta ett korrekt behandlingsbeslut. Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertryck.

Generellt sett varierar blodtrycket precis som pulsen och påverkas av det så kallade autonoma nervsystemet. Huruvida kroppen eller psyket är i vila eller under ansträngning påverkar pulsen och blodtrycket. Till exempel spelar fysisk aktivitet, matintag, stress, värme/kyla stor roll. Om man sovit dåligt påverkar det också puls och blodtryck liksom om man tränat, är sjuk, har ätit för lite eller har vätskebrist. På sommaren har många lite lägre blodtryck jämfört med på vintern. Det beror sannolikt på värmen som gör att blodkärlen vidgas, kanske även på att man tar det lugnare och blodtrycket går ner. Dessutom har många högre blodtryck på morgonen strax efter det att man stigit upp. Oftast är blodtrycket lägst på natten. Dricker man alkohol på kvällen brukar blodtrycket vara högre på morgonen efteråt. 

Enligt de senaste svenska och europeiska riktlinjerna för behandling sätts diagnosen hypertoni, högt blodtryck, om medelblodtrycket vid hemblodtrycksmätning är mer eller lika med 135/85 mmHg. Om blodtrycket tas på vårdcentral eller på sjukhus är gränsen för diagnos av högt blodtryck mer än 140/90 mmHg

Optimalt blodtryck är ett övertrycket (systoliskt blodtryck) på mindre än 120 mmHg och ett undertryck under 80 mmHg.

Högt blodtryck i siffror

46 % av alla amerikaner över 20 år har ett lätt förhöjt blodtryck, mer än 130/80 och 32% har klart förhöjt blodtryck, mer än 140/90. Män har något oftare högt blodtryck jämfört med kvinnor men skillnaderna är små. I Sverige har minst 20-25 % av alla vuxna svenskar troligen ett förhöjt blodtryck. Många av dessa är obehandlade och de flesta av de behandlade når inte målblodtrycket.

Förhöjt övertryck

Vissa personer har endast förhöjt övertryck (isolerad systolisk hypertension). Övertrycket är det som bäst förutsäger risken för följdsjukdomar. Det gäller särskilt om man är över femtio år. En anledning är att övertrycket stiger mer med åldern då blodkärlsväggarna i artären blir stelare. Det avspeglar graden av stelhet men även åderförfettning, som även ibland kallas åderförkalkning.

Enbart ett högt övertryck innebär en större risk än när båda trycken är höga. Isolerad systolisk blodtrycksförhöjning innebär att det övre trycket är förhöjt medan undertrycket är normalt. Det är den vanligaste typen av högt blodtryck från ungefär 65 års ålder.

Förhöjt undertryck

Vissa personer har endast förhöjt undertryck (isolerad diastoliskt hypertension) medan övertrycket är normalt. 

En förhöjning av undertrycket kan vara skadlig framför allt för yngre personer. Ohälsosam livsstil med till exempel mycket alkohol kan vara en orsak till isolerat högt undertryck.

Från högt till lågt blodtryck

Förändrad livsstil eller andra faktorer som ändrat läkemedelsintag kan göra att blodtrycket sjunker. Då kan man behöva minska på blodtryckssänkande läkemedel eller sluta med dem helt. Vissa sjukdomar kan också ge lågt blodtryck.

Högt blodtryck som inte går ner

Om blodtrycket inte går ner trots livsstilsförändringar och mediciner kan det behövas en mer omfattande utredning inom sjukvården för att se om det finns någon annan orsak till att blodtrycket inte sjunker. Glöm inte att sömnapnésyndrom (andningsuppehåll och snarkningar på nätterna) är en vanlig och förbisedd orsak till blodtrycksstegring.

Blodtryck i stående

När man ställer sig upp åker blodet normalt ner i nedre delen av kroppen. För att få tillräckligt med blod till hjärnan och för att du inte ska svimma eller bli yr, kompenserar kroppen genom att hjärtat slår snabbare (pulsen ökar). Reaktionen på blodtrycket blir oftast att övertrycket sjunker något (5-10 mmHg) och att undertrycket stiger (5-10 mmHg). Ett blodtrycksfall, ortostatism, efter 2-5 minuter i stående på mer än 20 mmHg i övertryck och eller mer än 10 mmHg i undertryck är onormalt.

Lågt blodtryck i stående

Lågt blodtryck i stående kallas ortostatisk hypotension och ibland även postural hypotension. Det är vanligare hos äldre och kan orsaka yrsel, att det svartnar för ögonen, att man ramlar eller till och med svimmar. Orsaken till det låga blodtrycket är ibland svår att bestämma men kan bero på sänkt vätskebalans (kräkningar, blödning), intag av blodtryckssänkande mediciner, andra läkemedel eller andra bakomliggande sjukdomar som diabetes. Om blodtrycket efter 2-5 minuter i stående sjunker mer än 20 mmHg i övertryck och eller mer än 10 mmHg i undertryck är det onormalt.

Lågt blodtryck efter måltid

Vid så kallad postprandiell blodtryckssänkning sjunker blodtrycket 1-2 timmar efter en måltid. Kraftig blodtryckssänkning efter måltid är vanligast hos äldre och hos personer med andra bakomliggande sjukdomar.

Högt blodtryck hos läkaren

En del personer får förhöjt blodtryck på grund av stress eller nervositet i samband med att blodtrycket tas hos läkare eller annan vårdpersonal. Detta kallas vita rock-syndromet (white coat hypertension). Därför anser man att de mest tillförlitliga blodtrycksvärdena visas om man mäter själv i hemmet efter vila och på ett korrekt vis.

Hur högt blodtryck ska man ha som gravid

Det beror på individuella faktorer men ofta anges att blodtryckssänkande läkemedel bör ges om blodtrycket under graviditet är högre än 150/100.

Högt blodtryck på morgonen

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan vi går upp på morgonen. Sedan fortsätter det att stiga till på eftermiddagen och kvällen då blodtrycket vanligen börjar sjunka igen och är som lägst mitt i natten.

Varför högt blodtryck på natten eller morgonen

Om du har ett alltför högt blodtryck på natten eller morgonen kan det ha många olika orsaker. Stress, onormala arbetstider, alkohol och tobak kan påverka liksom sömnapnésyndrom (snarkningar och andningsuppehåll) eller andra bakomliggande sjukdomar. Det kan även vara så att de blodtryckssänkande läkemedlen inte räcker hela dygnet.

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom vi slappnar av och det så kallade sympatiska nervsystemet reglerar ner och sänker blodtrycket under natten och i vila. En person som har ett blodtryck dagtid på 135/85 har normalt ett blodtryck under natten på ca 120/70. Ett förhöjt blodtryck under natten är inte bra och ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Blodtryck när man sover

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom vi slappnar av och det så kallade sympatiska nervsystemet reglerar ner och sänker blodtrycket under natten och i vila. En person som har ett blodtryck dagtid på 135/85 mmHg har normalt ett blodtryck under natten på ca 120/70 mmHg. Ett förhöjt blodtryck under natten är inte bra och ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Om du har ett alltför högt blodtryck på natten eller morgonen kan det ha många olika orsaker. Stress, skiftarbete, alkohol och tobak kan påverka liksom sömnapnésyndrom (dvs snarkningar och andningsuppehåll under natten) eller andra bakomliggande sjukdomar. Det kan också vara så att effekten av de blodtryckssänkande läkemedlen inte räcker hela dygnet

Blodtryck när man fryser

Blodtrycket är oftare högre på vintern och lägre på sommaren. Vid akut kyla drar blodkärlen ihop sig och blodtrycket stiger.

Senast ändrad: 9 februari, 2021
Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD
Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD