Hjärtinfarkt

Genom att leva en hälsosam livsstil, stressa mindre samt ha koll på sitt blodtryck och kolesterol kan man minska risken avsevärt för hjärtinfarkt.

Young Asian man touching his chest where he feels pain due to heart attack problem. His expression on face show how much he hurt. Heart attack is a serious medical emergency.

En hjärtinfarkt innebär att hjärtat drabbats av syrebrist vilket leder till att hjärtmuskeln skadas. Hjärtinfarkt orsakas oftast av att blodflödet genom ett av hjärtats kranskärl blockeras. Kranskärlen är de blodkärl som ligger utanpå hjärtat och förser hjärtmuskeln med blod. En blockering kan orsakas av en ansamling av kolesterol och andra ämnen i kärlväggen. Denna ansamling, som kallas plack, kan brista och bilda en blodpropp. När detta inträffar kan den delen av hjärtmuskeln som inte får tillräckligt med syrerikt blod skadas. En hjärtinfarkt är en allvarlig medicinsk nödsituation som kräver akut sjukvård. 

Vanliga symtom

Symtomen på hjärtinfarkt varierar från person till person och kan vara allt från milda till uttalade. Vissa personer kan ha få eller inga symtom alls, men det vanligaste är att man upplever ett starkt tryck över bröstet. 

De vanligaste symtomen är: 

 1. Smärta eller obehag i bröstet
 2. Smärta som strålar ut i armar (vanligtvis vänster arm), nacke, käke, rygg eller mage
 3. Andningssvårigheter
 4. Illamående eller kräkningar 
 5. Kallsvettningar
 6. Yrsel eller svimning

Flera av dessa symtom kan vara tecken på något annat, men bör tas på allvar och kan vara en anledning att söka akut vård. 

Riskfaktorer

Det finns flera riskfaktorer för att drabbas av en hjärtinfarkt och många av dem är påverkbara. Vanliga riskfaktorer är till exempel högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, rökning och ärftlighet. Även långvarig stress, vissa mediciner och andra hjärt-kärlsjukdomar kan öka risken för hjärtinfarkt. 

Nedan listas de vanligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt:

 1. Kön: Män löper större risk för att drabbas än kvinnor
 2. Ärftlighet: Om ens förälder eller syskon drabbats av en hjärtinfarkt, har man en förhöjd risk för att själv drabbas
 3. Ålder: Risken för hjärtinfarkt ökar med åldern. De flesta som drabbas är över 50 år
 4. Rökning: Tobak som inhaleras skadar blodkärlsväggarna vilket ökar risken för en blodpropp i hjärtat
 5. Högt blodtryck
 6. Högt kolesterol
 7. Diabetes
 8. Övervikt/fetma
 9. Brist på motion
 10. Stress 

Viktigt att notera är att dessa endast höjer risken för hjärtinfarkt. Det innebär inte att man automatiskt kommer att drabbas av en infarkt om man har en eller flera riskfaktorer. Riskfaktorerna ovan ökar också risken för många andra hälsotillstånd, så det är viktigt att ta hand om sig själv för att undvika framtida sjukdomar och hälsoproblem. 

Behandling av hjärtinfarkt

Det finns flera olika behandlingar för de som fått en hjärtinfarkt. Det viktigaste är att behandling påbörjas så fort som möjligt för att rädda hjärtmuskeln från skada. Snabb behandling förbättrar överlevnads- och återhämtningschanserna. 

En möjlig behandling är att ge blodproppslösande medicin (trombolytisk behandling). Denna behandling ges idag om man har lång (flera timmars) transport till sjukhus.  

En annan behandling är så kallad PCI (perkutan koronarintervention), också kallat “ballongvidgning” eller “stentning”.  Genom  en artär i ljumsken eller handleden kan man föra upp en kateter till det tilltäppta kranskärlet. Väl inne i kranskärlet blåses en liten ballong upp och ett metallnät sätts in för att hålla kranskärlet öppet. På så sätt återställs blodflödet till hjärtmuskeln. 

Skillnad mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt

Många blandar ihop hjärtinfarkt och hjärtstopp. Det är inte samma sak och en infarkt innebär inte att hjärtat slutar slå. Däremot kan det i vissa fall leda till ett hjärtstopp. Då krävs omedelbar HLR (hjärt-lungräddning) bestående av bröstkompressioner, inblåsningar och ibland även så kallad defibrillering med en hjärtstartare. Endast cirka 10% av dem som drabbas av hjärtstopp med hjärt-lungräddning utanför sjukhus överlever. De flesta får inte behandling i tid. Detta kan jämföras med att nästan 95% av alla som drabbas av hjärtinfarkt överlever. 

Högt blodtryck och hjärtinfarkt

Hypertoni, eller högt blodtryck, är en av de vanligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt. Om högt blodtryck inte kontrolleras kan det leda till skador på artärerna, inklusive koronarartärerna som förser hjärtmuskeln med blod.

Högt blodtryck kan göra artärerna smalare och mindre flexibla, vilket ökar risken för att blodproppar bildas i koronarartärerna och orsakar en hjärtinfarkt. Högt blodtryck kan också leda till en ökad belastning på hjärtat, vilket över tid kan orsaka förändringar i hjärtmuskeln och leda till hjärtsvikt. Personer med högt blodtryck uppmanas därför att kontrollera sitt blodtryck regelbundet och vid behov ta läkemedel för att sänka blodtrycket och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det är också viktigt att ha en hälsosam livsstil.

Kan man förebygga hjärtinfarkt?

Det går inte att fullt ut gardera sig mot en infarkt men det finns mycket man kan göra som är förebyggande. Genom att ha en hälsosam livsstil (äta bra kost, bibehålla god vikt, motionera, undvika rökning och överdriven alkoholkonsumtion), stressa mindre samt ha koll på sitt blodtryck och kolesterol kan man minska risken avsevärt för hjärtinfarkt.  Regelbundna hälsokontroller kan hjälpa en att hålla koll på sitt blodtryck, kolesterol och andra hälsorelaterade faktorer som kan öka risken för hjärtinfarkt och andra sjukdomar. 


En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Gör testet för att se om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos oss får du:

 • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
 • En personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
 • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här.

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger