Hjärtinfarkt hos kvinnor

Det mest typiska symtomet vid en hjärtinfarkt är kraftig smärta i bröstet. Ibland kan en hjärtinfarkt dock ge upphov till mer ovanliga symtom, ofta hos kvinnor.

Kvinna rastar en hund längs med en allé

Ibland ger en hjärtinfarkt mer atypiska symtom såsom andnöd och yrsel och studier har visat att detta kan vara mer vanligt bland kvinnor.

Vad är en hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt är en hjärt-kärlsjukdom som vanligtvis orsakas av plackbildning (åderförkalkning) i kranskärlen. Kranskärlen är de blodkärl som förser hjärtat med syrerikt blod. Plack är en vaxartad substans som består av kolesterol, fett och andra ämnen som med tiden kan ansamlas och förtränga artärerna. När det blir för mycket plack i kranskärlen kan placket brista vilket leder till att en blodpropp bildas och blodflödet till hjärtats stoppas. De flesta hjärtinfarkter beror på en blodpropp som täppt till hjärtats blodkärl. 

Högt blodtryck och hjärtinfarkt hos kvinnor

I Sverige har 1 av 4 kvinnor mellan åldern 30-79 högt blodtryck. Att ha högt blodtryck (också kallat för hypertoni) är en stor riskfaktor för att drabbas av hjärtinfarkt då hjärtat måste jobba hårdare för att pumpa blod när blodtrycket är högt. Detta kan bland annat leda till att plack bildas i hjärtats kranskärl. 

Högt blodtryck är bara en av flera riskfaktorer för hjärtinfarkt och att bara ha högt blodtryck betyder inte nödvändigtvis att man kommer drabbas av en hjärt-kärlsjukdom. Att ta kontroll över sitt blodtryck genom livsstilsförändringar och/eller medicinering kan dock avsevärt minska risken för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Atypiska symtom är vanligare hos kvinnor

Symtomen vid en hjärtinfarkt kan variera från person till person, men det klassiska symtomet är kraftiga bröstsmärtor som ibland strålar ut i armarna, ryggen eller upp mot halsen och käkarna. Detta symtom är vanligt hos både kvinnor och män. I vissa fall ger en hjärtinfarkt mer atypiska symtom och en del studier har visat att detta kan vara mer vanligt bland kvinnor. 

Exempel på mer ovanliga symptom

  • Andnöd, med eller utan obehag i bröstet
  • Svaghet
  • Smärta i nacke, käke, axlar eller mellan skulderbladen
  • Uttalad trötthet
  • Yrsel eller svimning
  • Illamående eller kräkningar

Kan misstas för ångest eller stress

Dessa atypiska symtom kan vara orsaken till att kvinnor inte söker vård lika snabbt som män, trots att de känner av att någonting är fel. Symtomen kan vara svårlästa och det är inte ovanligt att kvinnor misstar dem för till exempel panikattacker, ångest eller stress.  Därför är det centralt för alla kvinnor, oavsett ålder, att vara medvetna om de atypiska symtomen på en hjärtinfarkt. 

Snabb diagnos är avgörande

Upplever man något ovanligt eller obehagligt i bröstet och misstänker en hjärtinfarkt, bör man alltid söka vård akut. Snabb vård vid en hjärtinfarkt är mycket viktigt för att få igång blodflödet till hjärtat så fort som möjligt och därmed behålla ett friskt och starkt hjärta. Att vara medveten om vilka symtom som kan förekomma vid hjärtinfarkt är ett bra sätt att värna om sin hjärt-kärlhälsa. 

Liknande artiklar

Högt blodtryck och klimakteriet

En del kvinnor får högt blodtryck under eller efter klimakteriet. Klimakteriet i sig orsakar inte högt blodtryck, men de hormonella förändringar som sker i kroppen under denna tid kan bidra till att blodtrycket höjs.

Läs mer Pil åt höger

Hälsoutmaningar för kvinnor med övervikt

Denna artikel utforskar de utmaningar som kvinnor med övervikt ofta möter, inklusive hormonella tillstånd som PCOS och klimakteriet, samt mindre vanliga tillstånd som lipödem.

Läs mer Pil åt höger