Symtom vid hjärtinfarkt hos kvinnor

Det mest typiska symtomet vid en hjärtinfarkt är kraftig smärta i bröstet. Ibland kan en hjärtinfarkt dock ge upphov till mer ovanliga symtom, ofta hos kvinnor.

hjärtinfarkt-kvinna

Vad är en hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt är en hjärt-kärlsjukdom som vanligtvis orsakas av plackbildning (åderförkalkning) i kranskärlen. Kranskärlen är de blodkärl som förser hjärtat med syrerikt blod. Plack är en vaxartad substans som består av kolesterol, fett och andra ämnen som med tiden kan ansamlas och förtränga artärerna. När det blir för mycket plack i kranskärlen kan placket brista vilket leder till att en blodpropp bildas och blodflödet till hjärtats stoppas. De flesta hjärtinfarkter beror på en blodpropp som täppt till hjärtats blodkärl. 

Samband mellan högt blodtryck och hjärtinfarkt

I Sverige har 1 av 4 kvinnor mellan åldern 30-79 högt blodtryck. Att ha högt blodtryck (också kallat för hypertoni) är en stor riskfaktor för att drabbas av hjärtinfarkt då hjärtat måste jobba hårdare för att pumpa blod när blodtrycket är högt. Detta kan bland annat leda till att plack bildas i hjärtats kranskärl. 

Högt blodtryck är bara en av flera riskfaktorer för hjärtinfarkt och att bara ha högt blodtryck betyder inte nödvändigtvis att man kommer drabbas av en hjärt-kärlsjukdom. Att ta kontroll över sitt blodtryck genom livsstilsförändringar och/eller medicinering kan dock avsevärt minska risken för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Atypiska symtom är vanligare hos kvinnor

Symtomen vid en hjärtinfarkt kan variera från person till person, men det klassiska symtomet är kraftiga bröstsmärtor som ibland strålar ut i armarna, ryggen eller upp mot halsen och käkarna. Detta symtom är vanligt hos både kvinnor och män. I vissa fall ger en hjärtinfarkt mer atypiska symtom och en del studier har visat att detta kan vara mer vanligt bland kvinnor. 

Exempel på mer ovanliga symptom

  • Andnöd, med eller utan obehag i bröstet
  • Svaghet
  • Smärta i nacke, käke, axlar eller mellan skulderbladen
  • Uttalad trötthet
  • Yrsel eller svimning
  • Illamående eller kräkningar

Kan misstas för ångest eller stress

Dessa atypiska symtom kan vara orsaken till att kvinnor inte söker vård lika snabbt som män, trots att de känner av att någonting är fel. Symtomen kan vara svårlästa och det är inte ovanligt att kvinnor misstar dem för till exempel panikattacker, ångest eller stress.  Därför är det centralt för alla kvinnor, oavsett ålder, att vara medvetna om de atypiska symtomen på en hjärtinfarkt. 

Snabb diagnos är avgörande

Upplever man något ovanligt eller obehagligt i bröstet och misstänker en hjärtinfarkt, bör man alltid söka vård akut. Snabb vård vid en hjärtinfarkt är mycket viktigt för att få igång blodflödet till hjärtat så fort som möjligt och därmed behålla ett friskt och starkt hjärta. Att vara medveten om vilka symtom som kan förekomma vid hjärtinfarkt är ett bra sätt att värna om sin hjärt-kärlhälsa. 

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger