Högt blodtryck och klimakteriet

En del kvinnor får högt blodtryck under eller efter klimakteriet. Klimakteriet i sig orsakar inte högt blodtryck, men de hormonella förändringar som sker i kroppen under denna tid kan bidra till att blodtrycket höjs.

Klimakteriet eller menopaus som det också heter, är den tidpunkt i en kvinnas liv när äggstockarna slutar producera ägg och menstruationen upphör. Detta sker vanligtvis någon gång mellan 45 och 55 års ålder, men kan även ske tidigare eller senare än så. Klimakteriet är en övergångsperiod som i genomsnitt varar i 4-5 år. Dock är det väldigt individuellt och för en del kvinnor kan klimakteriet vara mycket längre än så. Man brukar säga att klimakteriet är över när mensen har uteblivit i 12 sammanhängande månader.

Mindre östrogen och progesteron

I samband med klimakteriet börjar även produktionen av östrogen och progesteron i äggstockarna minska. Östrogen och progesteron är två könshormon som tillverkas i kroppen både hos män och kvinnor. Hos kvinnor produceras könshormonerna huvudsakligen av äggstockarna men även i mindre mängder av binjurarna. Kvinnor har betydligt större mängder av östrogen- och progesteronnivåer än män och hormonerna spelar därmed en viktigt roll för kvinnans kropp.

Både östrogen och progesteron fyller flera viktiga funktioner var för sig men tillsammans arbetar de bland annat för att kontrollera menstruationscykeln, förbereda kroppen för en graviditet och stödja kroppen genom en graviditet. De hjälper även till att underhålla benhälsan och bibehålla bentätheten. Östrogen har också rollen att minska nivåerna av ”dåligt” kolesterol i blodet och öka nivåerna av ”bra” kolesterol. 

Lägre nivåer av de två hormonerna kan därmed ha flera effekter på hälsan och öka risken för bland annat hjärtsjukdomar och benskörhet.

Samband mellan klimakteriet och högt blodtryck

En del kvinnor får högt blodtryck under och/eller efter klimakteriet. Klimakteriet i sig orsakar inte högt blodtryck, men de hormonella förändringar som sker i kroppen under denna tid kan bidra till att blodtrycket höjs. Flera studier har visat att saltkänsligheten blir högre i samband med klimakteriet vilket kan vara en förklaring till att blodtrycket höjs. Minskade östrogenmängder ökar även risken för att utveckla insulinresistens vilket kan leda till viktökning och förändringar i blodtrycket. Östrogen hjälper nämligen till att reglera vikten genom att upprätthålla insulinkänsligheten som styr hur kroppen bearbetar och lagrar blodsocker. När östrogenet minskar i kroppen förändras fettfördelningen och man lägger snabbare på sig vikt runt midjan. Insulinresistens har ett starkt samband med övervikt, i synnerhet bukfett. 

Ju mer kroppsfett man har, ju svårare blir det för kroppen att ha styr på blodtrycket då hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod.

Håll koll på blodtryck under och efter klimakteriet

Det är viktigt att kvinnor regelbundet kontrollerar sitt blodtryck under och efter klimakteriet eftersom ett kroniskt högt blodtryck kan öka risken för hjärtsjukdomar och stroke. För att bibehålla ett hälsosamt blodtryck eller för att sänka sitt höga blodtryck, bör man fokusera på att ha en så hälsosam livsstil som möjligt. Detta kan till exempel vara att:

  • Motionera regelbundet
  • Hålla en hälsosam vikt
  • Äta nyttigt (vid högt blodtryck rekommenderas DASH-kosten)
  • Minska mängden salt och processad mat
  • Begränsa alkoholintag
  • Hitta strategier att hantera stress
  • Sluta röka

För att ha kontroll på ditt blodtryck och se till att det inte sticker iväg, är det bra att regelbundet mäta trycket med en blodtrycksmätare. Läs mer om hur du kan mäta blodtrycket här.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger