Hälsoutmaningar för kvinnor med övervikt

Denna artikel utforskar de utmaningar som kvinnor med övervikt ofta möter, inklusive hormonella tillstånd som PCOS och klimakteriet, samt mindre vanliga tillstånd som lipödem.

Kvinnor och övervikt Kvinna ca 60 år leker med en corgi på en strand

Kvinnors hälsa och övervikt

Övervikt hos kvinnor är en vanligt förekommande hälsoutmaning som påverkar miljontals kvinnor över hela världen. För många kvinnor kan övervikt vara kopplad till en rad hälsoproblem och komplexa faktorer som gör det svårt att hantera vikten på ett effektivt sätt. I denna artikel går vi igenom några av de specifika utmaningarna som kvinnor möter när det gäller övervikt.

Så påverkar klimakteriet och hormoner kvinnors vikt

Klimakteriet är en naturlig del av kvinnors liv och markerar övergången från reproduktiv ålder till postreproduktiv ålder. Under denna övergångsperiod genomgår kvinnokroppen hormonella förändringar som kan påverka aptitreglering, metabolism och fettfördelning vilket i sin tur kan påverka övervikt hos kvinnor. Minskade nivåer av östrogen gör också att kroppens fettfördelning förändras, det vill säga var i kroppen som fettet lagras. Från att innan klimakteriet lagrat det mesta av fettet på låren, över rumpan och på höfterna så lagras mer fett inne bland organen och runt midjan efter klimakteriet. Det ökade midjemåttet ökar risken för att få typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

PCOS och viktuppgång

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanligt förekommande hormonell obalans och påverkar upp till 10% av kvinnor i fertil ålder. Mycket talar för att PCOS orsakas av en genetisk predisposition i kombination med miljöfaktorer, framförallt obesitas. Viktnedgång spelar således en central roll för personer som är överviktiga och har PCOS. Även om det kan vara svårt att gå ner i vikt på grund av PCOS-relaterade hormonella obalanser, är fördelarna stora. En måttlig viktnedgång kan ofta leda till att ägglossningen återkommer, vilket ökar chansen till graviditet. Viktnedgång minskar också risken för typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukodmar, och vissa typer av cancer. 

Att minska vikten kan alltså förbättra hälsan på många sätt för de som har PCOS. Men viktnedgång kan vara utmanande då  en av de främsta utmaningarna med PCOS är insulinresistens, vilket kan leda till ökad aptit, fettlagring och viktuppgång, särskilt runt magen. Denna obalans skapar en ond cirkel där viktuppgång försämrar insulinresistensen ytterligare, vilket gör det svårt att hantera vikten effektivt.

Hypotyreos och viktuppgång hos kvinnor

Hypotyreos är en sjukdom som innebär en långsam ämnesomsättning på grund av otillräcklig produktion av sköldkörtelhormoner. Detta kan resultera i ökad fettlagring och gradvis viktuppgång om det inte behandlas. För kvinnor med hypotyreos kan viktuppgång vara en utmaning att hantera, och det är viktigt att få rätt medicinsk behandling för att reglera ämnesomsättningen och kontrollera vikten.

Så kan Lipödem påverka övervikt hos kvinnor

Lipödem är en kronisk sjukdom i fettvävnaden som i stort sett endast drabbar kvinnor. Den kännetecknas av oproportionerlig fettansamling i specifika delar av kroppen. Sjukdomen medför att kroppens fettceller ökar i storlek vilket gör att omfånget av vissa delar av kroppen ökar, framförallt över höfter, lår och underben men även armar. Denna fettansamling kan vara svår att förlora och kan orsaka smärta och obehag. För kvinnor med lipödem kan viktuppgång vara en utmaning både fysiskt och psykiskt, och det är viktigt att få rätt behandling och stöd för att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten.

Kvinnor och övervikt

Blodtrycksdoktorn hjälper dig att gå ner i vikt

På Blodtrycksdoktorn förstår vi de särskilda utmaningar kvinnor kan möta kopplat till övervikt och hälsa. Vårt team av specialister finns här för att erbjuda skräddarsydda behandlingsprogram. Vi använder moderna mediciner för viktnedgång och erbjuder omfattande stöd för att hjälpa dig att uppnå bättre hälsa och välbefinnande. Vår helhetsinriktade strategi kombinerar kost, motion och medicinering för att stödja varje kvinnas unika hälsoresa.

Liknande artiklar

Hjärtinfarkt hos kvinnor

Det mest typiska symtomet vid en hjärtinfarkt är kraftig smärta i bröstet. Ibland kan en hjärtinfarkt dock ge upphov till mer ovanliga symtom, ofta hos kvinnor.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och klimakteriet

En del kvinnor får högt blodtryck under eller efter klimakteriet. Klimakteriet i sig orsakar inte högt blodtryck, men de hormonella förändringar som sker i kroppen under denna tid kan bidra till att blodtrycket höjs.

Läs mer Pil åt höger