Hälsoutmaningar för män med övervikt

Denna artikel utforskar de utmaningar som män med övervikt ofta möter, inklusive hormonella faktorer som testosteronbrist och åldrande, samt mindre vanliga tillstånd som hypogonadism.

Father holding daughter on his shoulders

Män och övervikt

Övervikt hos män är en vanligt förekommande hälsoutmaning som påverkar miljontals män över hela världen. För många män kan övervikt vara kopplad till en rad hälsoproblem och komplexa faktorer som gör det svårt att hantera vikten på ett effektivt sätt. I denna artikel går vi igenom några av de specifika utmaningarna som män möter när det gäller övervikt.

Så påverkar könshormonet testosteron mäns vikt

Testosteron är ett steroidhormon som produceras främst i testiklarna hos män och har en rad viktiga funktioner, inklusive utveckling av manliga könsorgan, reglering av libido, produktion av spermier, samt utveckling och underhåll av muskelmassa och benmassa. När det gäller vikt och fettfördelning har testosteron följande effekter:

  • Fettfördelning: Testosteron hjälper till att kontrollera fettfördelningen i kroppen. Högre nivåer av testosteron är associerade med minskad fettlagring, särskilt visceralt fett, det fett som lagras runt organen i buken. Låga nivåer av testosteron kan leda till ökad fettlagring, särskilt i bukområdet, vilket är kopplat till en högre risk för metabola syndromet.
  • Muskelmassa: Testosteron främjar proteinsyntes, vilket är viktigt för muskeluppbyggnad och underhåll. En högre muskelmassa ökar kroppens basalomsättning, vilket innebär att fler kalorier bränns i vila. När testosteronnivåerna sjunker minskar muskelmassan, vilket kan leda till en minskning av basalomsättningen och därmed en ökad tendens till viktuppgång.
  • Insulinkänslighet: Testosteron påverkar också insulinkänsligheten. Män med högre testosteronnivåer tenderar att ha bättre insulinkänslighet, vilket innebär att deras kroppar är bättre på att hantera blodsocker. Sämre insulinkänslighet, som kan uppstå vid låga testosteronnivåer, ökar risken för viktuppgång och typ 2-diabetes.

Hypogonadism och viktuppgång

Hypogonadism betyder underfunktion av testiklarna och omfattar egentligen både testosteronproduktionen och spermieproduktionen. Testosteronbrist kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive viktuppgång. Män med hypogonadism upplever ofta ökad kroppsfetthalt, minskad muskelmassa och minskad energinivå. Testosteronersättningsterapi (TRT) kan hjälpa till att återställa normala testosteronnivåer, vilket kan förbättra kroppssammansättning, minska fettmassa och öka muskelmassa.

Father and daughter playing

Åldrande och viktuppgång

När män åldras sker en naturlig minskning av testosteronnivåerna, vilket kan leda till viktuppgång. Testosteron är ett hormon som spelar en avgörande roll för kroppens fettfördelning, muskelmassa och basalomsättning. Minskade testosteronnivåer påverkar dessa funktioner negativt, vilket ofta resulterar i ökad fettlagring, särskilt runt buken.

Fettfördelning och metabolism

Med åldern blir kroppens förmåga att bränna kalorier mindre effektiv, delvis på grund av minskad muskelmassa. Testosteron främjar proteinsyntes och muskeltillväxt, så när testosteronnivåerna sjunker, minskar muskelmassan och kroppens basalomsättning saktar ner. Detta innebär att kroppen bränner färre kalorier i vila, vilket kan leda till viktuppgång om kaloriintaget förblir detsamma.

Visceralt fett och hälsorisker

Testosteron påverkar också var fett lagras i kroppen. Högre nivåer av testosteron är associerade med lägre mängder visceralt fett, det vill säga fett som lagras runt organen i buken. När testosteronnivåerna minskar, tenderar visceralt fett att öka. Visceralt fett är särskilt problematiskt eftersom det är metabolt aktivt och kan frisätta inflammatoriska ämnen och bidra till insulinresistens, högt blodtryck och andra metabola störningar.

Hälsorisker kopplade till ökad fettlagring

Ökad fettlagring runt midjan (abdominal fetma) är en stark riskfaktor för flera allvarliga hälsotillstånd. Dessa inkluderar:

  • Hjärt-kärlsjukdomar: Ökad mängd visceralt fett är kopplat till högre nivåer av dåligt kolesterol (LDL) och lägre nivåer av bra kolesterol (HDL). Det kan också leda till högre blodtryck och en ökad risk för hjärtattacker och stroke.
  • Typ 2-diabetes: Visceralt fett bidrar till insulinresistens, vilket kan leda till typ 2-diabetes. Insulinresistens innebär att kroppens celler inte svarar effektivt på insulin, vilket resulterar i höga blodsockernivåer.
  • Metabola syndromet: En kombination av riskfaktorer som högt blodtryck, högt blodsocker, överflödigt kroppsfett runt midjan och onormala blodfetter, vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och typ 2-diabetes.
Daughter putting manicure on her father's nails

Jämförelse med kvinnor och klimakteriet

På samma sätt som kvinnor upplever hormonella förändringar under klimakteriet, upplever män gradvis minskade testosteronnivåer, ibland kallat ”andropaus” eller ”manlig klimakterium”. Kvinnor går igenom betydande hormonella skiften som påverkar deras metabolism och fettfördelning, ofta resulterande i viktuppgång och ökad abdominal fettlagring efter klimakteriet. För både män och kvinnor leder dessa hormonella förändringar till liknande hälsorisker, såsom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Hantering av åldersrelaterad viktuppgång

För att hantera viktuppgång kopplad till åldrande och minskade testosteronnivåer kan följande strategier vara effektiva:

  • Styrketräning: Regelbunden styrketräning hjälper till att bevara och öka muskelmassan, vilket kan förbättra basalomsättningen och motverka fettlagring.
  • Kostförändringar: En balanserad kost rik på näringsämnen och låg på socker och bearbetade livsmedel kan bidra till att kontrollera vikt och förbättra hälsan.
  • Hormonbehandling: I vissa fall kan testosteronersättningsterapi (TRT) vara en lösning för att hantera symptom på låga testosteronnivåer. Det är dock viktigt att denna behandlingsform övervakas av en läkare.
  • Livsstilsförändringar: Regelbunden fysisk aktivitet, tillräcklig sömn och stresshanteringstekniker kan alla bidra till att förbättra kroppens hormonbalans och minska hälsorisker kopplade till viktuppgång.
Happy couple holding hands

Psykologiska aspekter

Psykologiska faktorer kan också påverka viktuppgång hos män. Stress, depression och ångest kan leda till överätande och en stillasittande livsstil, vilket i sin tur bidrar till viktökning. Dessutom kan sociala och kulturella normer påverka mäns kroppsuppfattning och deras beteenden relaterade till vikt och hälsa.

Samhälleliga normer och förväntningar

Samhället spelar en stor roll i hur viktuppgång uppfattas och hanteras. Män kan möta förväntningar att upprätthålla en viss kroppstyp, ofta förknippad med styrka och muskelmassa. Detta kan leda till ohälsosamma viktminskningsmetoder eller överdriven träning. Å andra sidan kan bristen på stödjande resurser och socialt accepterade diskussioner om vikt och hälsa leda till att män inte söker den hjälp de behöver för att hantera sin vikt.

Blodtrycksdoktorn hjälper dig att gå ner i vikt

På Blodtrycksdoktorn förstår vi de särskilda utmaningar män kan möta kopplat till övervikt och hälsa. Vårt team av specialister finns här för att erbjuda skräddarsydda behandlingsprogram. Vi använder moderna mediciner för viktnedgång och erbjuder omfattande stöd för att hjälpa dig att uppnå bättre hälsa och välbefinnande. Vår helhetsinriktade strategi kombinerar kost, motion och medicinering för att stödja varje mans unika hälsoresa.

Liknande artiklar

Övervikt, obesitas och dess hälsorisker

Obesitas är en mycket vanlig, försummad och tabubelagd komplex kronisk sjukdom som ofta går i skov.

Läs mer Pil åt höger

Modern läkemedelsbehandling mot övervikt och obesitas

Att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt är avgörande för att förbättra den allmänna hälsan och minska risken för kroniska sjukdomar.

Läs mer Pil åt höger

Hälsoutmaningar för kvinnor med övervikt

Denna artikel utforskar de utmaningar som kvinnor med övervikt ofta möter, inklusive hormonella tillstånd som PCOS och klimakteriet, samt mindre vanliga tillstånd som lipödem.

Läs mer Pil åt höger

Vad är obesitas?

I denna artikel får du lära dig vad obesitas är, vad som orsakar det och vem som kan drabbas. Vi tar även upp hur obesitas påverkar din hälsa och vilka behandlingsalternativ som finns. Genom att förstå både genetiska och livsstilsrelaterade faktorer kan vi bättre hantera och förebygga obesitas.

Läs mer Pil åt höger