Modern läkemedelsbehandling mot övervikt och obesitas

Att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt är avgörande för att förbättra den allmänna hälsan och minska risken för kroniska sjukdomar.

jogging kvinnor

I en värld där övervikt och obesitas blir allt vanligare, blir frågan om effektiv viktminskning allt mer efterfrågad. Utöver träning och kost, visar sig läkemedel vara ett lovande stöd för vikthantering. De erbjuder ett komplement för dem som kämpar med att nå och bibehålla en sund vikt.

Gå ner i vikt med läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling mot övervikt och obesitas erbjuder ett alternativ för de som inte uppnått önskade hälsosamma resultat enbart genom livsstilsförändringar. Dessa läkemedel kan antingen minska aptiten genom att påverka hjärnans hunger- och mättnadscentra eller minska upptaget av fett från kosten. Det är emellertid viktigt att betona att dessa mediciner bör användas som ett komplement till en behandlingsplan som även inkluderar kostmodifikation och motion.

Innan du går ner i vikt med hjälp av läkemedel 

Innan man överväger läkemedelsbehandling för att gå ner i vikt är det viktigt att konsultera en läkare för att diskutera lämpligheten och väga potentiella risker mot fördelarna. Korrekt indikation, potentiella biverkningar och interaktioner med andra läkemedel måste övervägas och diskuteras innan uppstart av behandling. Dessutom är det viktigt att förstå att dessa läkemedel inte är en snabblösning utan bör ses som en del av en långsiktig plan för att förbättra hälsan. Omställning och förbättring av kost och motionsvanor kommer att vara viktigt för att uppnå långsiktiga hållbara resultat i samband med läkemedelsbehandling för att gå ner i vikt.

Groupträning

Vanligaste läkemedel mot övervikt

1. Saxenda (Liraglutid)

Saxenda är ett läkemedel som administreras via dagliga injektioner under huden (subkutan injektion) och har visat sig effektivt i viktminskning genom att öka mättnadskänslan och minska aptiten. Ursprungligen är läkemedlet utvecklat för behandling av typ 2-diabetes under namnet Victoza. Nu har dess användning utvidgats för att även omfatta behandling av obesitas.

Verkningsmekanism:

 • Den aktiva substansen Liraglutid är en GLP-1-receptoragonist (Glucagon-Like Peptide 1) som efterliknar det kroppsegna inkretin hormonet GLP-1. Hormonet spelar en aktiv roll i att reglera blodsockret och mättnadskänslan. Effekten på blodsockret beror på att hormonet underlättar frisättningen av insulin som sänker glukosnivåerna i blodet. Dess positiva effekt på viktminskning beror på att hormonet saktar ner magsäckstömningen och påverkar hjärnans mättnadscentrum, vilket hjälper till att minska hunger och öka känslan av mättnad.

Potentiella biverkningar:

 • Illamående, kräkningar, förstoppning eller diarré är kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare och då vanligen vid behandlingens början., särskilt vid behandlingens början.
 • Andra möjliga biverkningar inkluderar huvudvärk och yrsel och i sällsynta fall bukspottkörtelinflammation.

Fördelar:

 • Förutom viktminskning har Saxenda visat sig förbättra ett antal kardiovaskulära riskfaktorer som blodtryck och blodsocker.
 • Lämplig för långtidsanvändning för att upprätthålla viktminskning.

Förväntad viktminskning:

 • Kliniska studier har visat att ungefär hälften av patienterna uppnår en viktreduktion på minst 5% och närmare en tredjedel en viktreduktion på minst 10% över 12 månader när de kombinerar Saxenda med livsstilsförändringar.

2. Wegovy (Semaglutid)

Liksom Saxenda, används Wegovy som behandling för att minska aptiten och öka mättnadskänslan. Det administreras som en veckovis injektion under huden (subkutan injektion) vilket kan vara en fördel för vissa patienter. Den aktiva substansen semaglutid används också för behandling av typ 2-diabetes under namnet Ozempic.

Verkningsmekanism:

 • Liksom Liraglutid är Semaglutid en GLP-1-receptoragonist. Det stimulerar insulinutsöndringen till blodet när blodsockret är högt, hämmar onödig glukagonsekretion och saktar magtömningen, vilket bidrar till minskad aptit och kaloriintag.

Potentiella biverkningar:

 • Illamående, kräkningar, diarré och förstoppning är de vanligaste biverkningarna.
 • Kan också orsaka huvudvärk, trötthet och i sällsynta fall, gallsten och bukspottkörtelinflammation.

Fördelar:

 • Wegovy har visat sig ge en betydande viktminskning i kliniska prövningar, ofta mer än andra GLP-1-receptoragonister på marknaden just nu.Förutom viktminskning har Wegovy visat sig förbättra ett antal kardiovaskulära riskfaktorer som blodtryck, kolesterolnivåer, och blodsocker hos personer med prediabetes.
 • Lämplig för långtidsanvändning för att upprätthålla viktminskning.
 • Förbättrar blodsocker även hos patienter med typ 2-diabetes, vilket gör det till ett bra alternativ för personer med både diabetes och övervikt.

Förväntad viktminskning:

 • Kliniska studier har visat att närmare 75% av patienterna uppnår en viktreduktion på minst 10% efter cirka 12 månader när de kombinerar Wegovy med livsstilsförändringar. Den placebojusterade viktminskning låg i snitt på 11-13kg.

3. Mounjaro (Tirzepatid)

Det senaste tillskottet till arsenalen av viktminskningsläkemedel heter Tirzepatid och är en kombinerad GLP-1 och GIP-receptoragonist.Förutom dess effekter på viktminskning, har det också visat sig vara effektivt för att sänka blodsockernivåerna. Det är för närvarande godkänt för behandling av typ 2-diabetes under namnet Mounjaro och förväntas snart bli tillgängligt för behandling av övervikt och obesitas i Sverige. 

Verkningsmekanism:

 • Tirzepatid är unik då det är en dual GLP-1 och GIP-receptoragonist (Glucose-dependent insulinotropic polypeptide). Det  innebär att det inte bara efterliknar GLP-1 utan även GIP, ett annat inkretinhormon som bidrar till ökad insulinsutsöndring och minskad utsöndring av hormonet glukagon. Glukagon bidrar till att höja glukosnivåerna i blodet. Detta duala angreppssätt kan ge en effektivare viktminskning och blodsockerkontroll.

Potentiella biverkningar:

 • Liknande biverkningar som med GLP-1-receptoragonister såsom illamående, kräkningar, diarré och förstoppning.
 • Kan också orsaka yrsel, trötthet och i sällsynta fall bukspottkörtelinflammation.

Fördelar:

 • Den duala verkningsmekanismen kan erbjuda en mer omfattande behandling genom att efterlikna två olika inkretinhormoner, vilket potentiellt kan leda till bättre resultat både för viktminskning och blodsockerkontroll.
 • Kliniska studier tyder på att Tirzepatid kan vara mer effektivt än existerande GLP-1-receptoragonister för viktminskning.

Förväntad viktminskning:

 • Studier visar att studiedeltagarna i genomsnitt tappade en femtedel av sin vikt (21% under 72 veckor). Hos en tredjedel var viktnedgången så stor som 25% eller mer. Resultaten är nästan i paritet med de som uppnås efter överviktskirurgi, vilket placerar Tirzepatid bland de mest effektiva läkemedlen för viktminskning på marknaden just nu.

Det är viktigt att betona att individuella resultat kan variera och att den faktiska viktminskningen beror på en mängd faktorer, inklusive utgångsvikt, samtidiga livsstilsförändringar och individens unika hälsoprofil. Kontinuerlig medicinsk uppföljning är viktig för att säkerställa den bästa och mest säkra viktminskningsresan.

Framtiden för läkemedelsbehandling mot övervikt

Utvecklingen av nya läkemedel för behandling av övervikt och obesitas fortsätter att vara ett aktivt forskningsområde. Med förbättringar i förståelsen av de biologiska processerna som ligger till grund för hunger och mättnad, är potentialen för nya och ännu mer effektiva behandlingar stor. Men det är avgörande att dessa nya behandlingar integreras i en holistisk behandlingsplan som inkluderar livsstilsförändringar för att uppnå de bästa långsiktiga resultaten.

Vad kan man förvänta sig för effekt vid behandling av läkemedel för att gå ner i vikt?

Moderna läkemedel för behandling av övervikt är utformade för att stödja individer i deras strävan efter en hälsosammare kroppsvikt.  Men vilka specifika effekter kan man egentligen förvänta sig vid användning av dessa läkemedel? 

1. Viktminskning

Viktminskning är huvudmålet när man använder farmakologisk behandling för att hantera obesitas. Syftet är att uppnå en betydande minskning av kroppsvikten. Moderna läkemedel inom detta område har visat sig vara effektiva där patienter i vissa studier visat en viktreduktion på i genomsnitt en femtedel av sin totala kroppsvikt över en period av 72 veckor. Dessa resultat, som är jämförbara med vad som kan uppnås genom kirurgiska metoder, pekar på medicineringens potential som ett kraftfullt verktyg i behandlingen av obesitas och erbjuder ett icke-kirurgiskt alternativ för de som söker effektiva lösningar på viktproblem.

2. Förbättrad mättnadskänsla

Många av de moderna läkemedlen för behandling av övervikt verkar genom att påverka hunger och mättnadssignaler i hjärnan. Genom att öka känslan av mättnad och minska hungern kan dessa läkemedel hjälpa individer att minska sitt kaloriintag, vilket bidrar till viktminskning. Denna effekt kan underlätta en mer kontrollerad kosthållning och minska ett ohälsosamt ätbeteende drivet av emotionell eller psykologisk hunger.

3. Förbättrad metabol hälsa

Utöver viktminskning kan behandling med moderna läkemedel även ha positiva effekter på den metabola hälsan. Detta inkluderar förbättringar i blodsockerkontroll, blodtryck och lipidprofilen. För patienter med typ 2-diabetes eller prediabetes kan dessa läkemedel erbjuda dubbla fördelar. Både genom att underlätta viktminskning samt bidra till bättre blodsockerkontroll.

4. Reducerad risk för viktrelaterade sjukdomar

Genom att minska kroppsvikten och förbättra den metabola profilen kan läkemedelsbehandling mot övervikt även minska risken för viktrelaterade sjukdomar såsom typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar, vissa cancerformer och stroke. Detta kan leda till en förbättrad livskvalitet och potentiellt en längre livslängd.

5. Psykologiska och emotionella fördelar

Viktminskning kan också ha positiva psykologiska och emotionella effekter. Detta kan inkludera  förbättrat självförtroende samt en övergripande förbättrad livskvalitet. Att uppnå och upprätthålla en hälsosam vikt kan ge en långvarig positiv effekt på den mentala hälsan.

Viktiga överväganden vid behandling av läkemedel mot övervikt

Det är viktigt att komma ihåg att läkemedelsbehandling mot övervikt inte är en ”quick fix” eller en ersättning för hälsosamma livsstilsförändringar. För att uppnå de bästa resultaten bör läkemedelsbehandling användas i kombination med en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet. Dessutom är det viktigt att diskutera med en läkare för att fastställa den mest lämpliga behandlingsplanen baserat på individuella hälsobehov och mål.

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Därför är det viktigt att behandla ett högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men farligt Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är en världens största kroniska sjukdomar. […]

Läs mer Pil åt höger

Håll koll på trycket

Den 17 maj 2022, på World Hypertension Day, startade vår informationskampanj som kommer pågå fram till midsommar – ”Håll koll […]

Läs mer Pil åt höger

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

3 myter om högt blodtryck

Trots att över 2 miljoner svenskar har högt blodtryck är det få som faktiskt vet vad det innebär. Det är […]

Läs mer Pil åt höger