Vad är obesitas?

I denna artikel får du lära dig vad obesitas är, vad som orsakar det och vem som kan drabbas. Vi tar även upp hur obesitas påverkar din hälsa och vilka behandlingsalternativ som finns. Genom att förstå både genetiska och livsstilsrelaterade faktorer kan vi bättre hantera och förebygga obesitas.

Couple having fun

Obesitas är ett medicinskt tillstånd där en person har en ohälsosamt hög andel kroppsfett i förhållande till sin längd och vikt. Body Mass Index (BMI) används för att uppskatta obesitas, där ett BMI från 30 klassificeras som obesitas. Det är viktigt att förstå att obesitas inte bara handlar om utseende utan är ett allvarligt hälsotillstånd som kan leda till många andra sjukdomar.

Vad orsakar obesitas?

Såväl genetiska, miljömässiga och beteendemässiga faktorer orsakar obesitas. Några av de främsta orsakerna inkluderar:

 1. Kaloriintag: Konsumtion av fler kalorier än vad kroppen förbrukar över längre tid leder till viktökning.
 2. Fysisk inaktivitet: En stillasittande livsstil minskar energiförbrukningen.
 3. Genetik: Arvsanlag kan påverka hur kroppen lagrar och bränner fett.
 4. Metabolism: Individuella skillnader i ämnesomsättning kan påverka vikten.
 5. Miljöfaktorer: Tillgänglighet till ohälsosam snabbmat och brist på platser för fysisk aktivitet.
 6. Psykologiska faktorer: Stress, depression och känslomässigt ätande kan bidra till överätning.

När har man obesitas?

Vid BMI 30 eller högre anses en person ha obesitas. BMI beräknas genom att dividera en persons vikt i kilogram med deras längd i meter kvadrat (kg/m²). Det finns också mer avancerade metoder för att mäta kroppsfett och dess fördelning (kroppssammansättningen), såsom DEXA-scanning.

Vem kan få obesitas?

Obesitas kan drabba personer i alla åldrar, kön och bakgrunder. Även om vissa genetiska predispositioner kan göra vissa individer mer mottagliga, kan alla utveckla obesitas om de lever under förhållanden som främjar viktökning. Dessa förhållanden inkluderar:

 • En diet hög på kalorier: En kost rik på kalorier och fet mat ökar risken för viktökning.
 • Portionsstorlekar: Att äta stora portioner regelbundet kan leda till överflödig kaloriintag.
 • Låg fysisk aktivitet: En stillasittande livsstil minskar energiförbrukningen och ökar risken för viktuppgång.
 • Psykologiska stressfaktorer: Stress, depression och känsloätande kan bidra till att man äter mer än nödvändigt, vilket kan leda till viktökning.

Alla dessa faktorer samverkar och kan påverka en persons risk att utveckla obesitas. Det är därför viktigt att vara medveten om både genetiska och livsstilsrelaterade riskfaktorer för att kunna förebygga och hantera obesitas effektivt.

Dad with the kid on shoulders

Vad gör obesitas?

Obesitas påverkar hälsan på många sätt och kan leda till en rad komplikationer, inklusive:

 1. Hjärt Kärlsjukdomar: Ökad risk för högt blodtryck, högt kolesterol och hjärtinfarkt.
 2. Diabetes typ 2: Övervikt kan orsaka insulinresistens.
 3. Andningsproblem: Sömnapné och obstruktiva lungsjukdomar såsom astma och KOL kan förvärras av övervikt.
 4. Ledproblem: Ökad belastning på lederna.
 5. Cancer: Ökad risk för vissa typer av cancer.

Hur vanligt är obesitas?

Obesitas är en global epidemi som har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) var över 1,9 miljarder vuxna över 18 år överviktiga 2016, och av dessa räknas mer än 650 miljoner människor ha obesitas. I Sverige visar statistik att cirka 15% av den vuxna befolkningen lider av obesitas, medan ytterligare 35% är överviktiga..

Är obesitas ärftligt?

Ja, obesitas har en genetisk komponent, och forskning har visat att genetik kan påverka upp till 70% av en persons benägenhet att utveckla obesitas. Detta innebär att vissa individer är mer predisponerade att bli överviktiga på grund av sina gener. Flera specifika gener har identifierats som bidrar till ökad risk för obesitas. Nedan går vi igenom några genetiska faktorer. 

Genetiska faktorer bakom obesitas

Aptit och hunger

Vissa gener påverkar hur vår hjärna reglerar hunger och mättnad. Till exempel, variationer i FTO-genen (Fat Mass and Obesity-associated gene) har kopplats till ökad aptit och kaloriintag. Personer med vissa varianter av denna gen kan ha svårare att känna sig mätta och därför överäta.

Energiförbrukning & ämnesomsättning

Gener som påverkar ämnesomsättningen kan bestämma hur effektivt våra kroppar förbränner kalorier. Vissa personer kan ha en naturligt lägre ämnesomsättning, vilket gör det svårare för dem att gå ner i vikt eller hålla vikten under kontroll.

Fettlagring

Gener kan också påverka hur och var kroppen lagrar fett. Till exempel kan vissa genetiska profiler leda till ökad fettlagring i bukområdet, vilket är kopplat till högre risk för metabola sjukdomar.

Dad plays with kids

Interaktion mellan gener och miljö

Det är viktigt att förstå att gener inte är det enda som avgör om en person utveckla obesitas.. Livsstilsfaktorer såsom diet, fysisk aktivitet och miljö spelar en betydande roll i hur dessa genetiska predispositioner uttrycks. Här är några sätt på vilka miljö och livsstil kan påverka:

Kost och fysisk aktivitet

Även med genetiska anlag för obesitas kan du minska risken för att dessa gener uttrycks genom en balanserad kost och regelbunden motion. En hälsosam livsstil kan bidra till att hålla vikten under kontroll, även för de med hög genetisk risk.

Psykologiska faktorer

Stress och emotionella tillstånd kan påverka matvanor och fysisk aktivitet. Till exempel, känslomässigt ätande kan leda till överkonsumtion av kalorier, vilket i sin tur kan bidra till viktökning hos individer som är genetiskt predisponerade för obesitas..

Social och kulturell miljö

Kulturella normer och social miljö kan också påverka vår viktutveckling.. Tillgång till hälsosam mat, möjligheter till fysisk aktivitet och socialt stöd är alla faktorer som kan hjälpa till att motverka genetiska risker för obesitas..

Epigenetik

Epigenetiska förändringar, som är kemiska modifieringar av DNA som påverkar genuttryck utan att ändra själva DNA-sekvensen, kan också spela en roll. Dessa förändringar kan vara påverkade av miljöfaktorer som kost och stress, och de kan ibland ärvas över generationer. Detta innebär att livsstilsval inte bara påverkar individens egen hälsa utan kan också påverka framtida generationer.

Även om genetiska faktorer spelar en betydande roll i benägenheten att utveckla obesitas, är det viktigt att betona att gener inte är allt som styr. Livsstilsval, inklusive kost och fysisk aktivitet, har en stor inverkan på hur dessa gener uttrycks. Medvetenhet och proaktiva åtgärder kan hjälpa till att minska risken för att utveckla obesitas, även för dem med en hög genetisk predisposition.

Couple holding hands

Är obesitas en sjukdom?

Ja, obesitas betraktas som en sjukdom av många medicinska organisationer, inklusive American Medical Association och Världshälsoorganisationen (WHO) Det räknas som en kronisk sjukdom på grund av dess komplexa etiologi, dess påverkan på kroppens funktioner och dess förmåga att leda till andra allvarliga hälsotillstånd och sjukdomar..

Vilken behandling rekommenderas för obesitas?

Behandlingen av obesitas innebär en kombination av livsstilsförändringar och medicinsk behandling samt i utvalda fall överviktskirurgi. Här är några av de vanligaste rekommenderade behandlingarna inom dessa två områden:

Livsstilsförändringar

Kost och näring:

 • Kalorireduktion: Att minska det totala kaloriintaget är grundläggande. En balanserad diet med näringsrik mat, såsom frukt, grönsaker, fullkorn och magra proteiner, rekommenderas.
 • Portionskontroll: Att vara medveten om portionsstorlekar kan hjälpa till att begränsa kaloriintaget.
 • Undvik ohälsosamma livsmedel: Begränsa intaget av socker, raffinerade kolhydrater och mättade fetter.

Fysisk aktivitet:

 • Regelbunden motion: Minst 150 minuter av måttlig aerob aktivitet eller 75 minuter av intensiv aerob aktivitet per vecka rekommenderas.
 • Styrketräning: Två eller fler dagar per vecka med aktiviteter som stärker musklerna.

Beteendeterapi:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): Kan hjälpa till att ändra ohälsosamma matvanor och livsstilsbeteenden.
 • Stödgrupper: Deltagande i viktminskningsgrupper kan ge stöd och motivation.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling mot övervikt och obesitas erbjuder ett alternativ för de som inte uppnått önskade hälsosamma resultat enbart genom livsstilsförändringar. Dessa läkemedel kan antingen minska aptiten genom att påverka hjärnans hunger- och mättnadscentra eller minska upptaget av fett från kosten. Läs mer om modern läkemedelsbehandling mot övervikt och obesitas här.

Kirurgisk behandling

För vissa personer med allvarlig obesitas kan olika former av kirurgiska ingrepp, såsom gastric bypass eller gastric sleeve övervägas. Dessa ingrepp medför anatomiska förändringar av matsmältningssystemet matsmältningssystemet för att begränsa matintaget och/eller absorptionsförmågan, vilket kan leda till betydande viktminskning och förbättrade hälsoutfall.

Liknande artiklar

Övervikt, obesitas och dess hälsorisker

Obesitas är en mycket vanlig, försummad och tabubelagd komplex kronisk sjukdom som ofta går i skov.

Läs mer Pil åt höger

Modern läkemedelsbehandling mot övervikt och obesitas

Att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt är avgörande för att förbättra den allmänna hälsan och minska risken för kroniska sjukdomar.

Läs mer Pil åt höger

Hälsoutmaningar för kvinnor med övervikt

Denna artikel utforskar de utmaningar som kvinnor med övervikt ofta möter, inklusive hormonella tillstånd som PCOS och klimakteriet, samt mindre vanliga tillstånd som lipödem.

Läs mer Pil åt höger

Hälsoutmaningar för män med övervikt

Denna artikel utforskar de utmaningar som män med övervikt ofta möter, inklusive hormonella faktorer som testosteronbrist och åldrande, samt mindre vanliga tillstånd som hypogonadism.

Läs mer Pil åt höger