Högt kolesterol – orsaker, symtom och behandling

Höga nivåer av kolesterol i blodet kan orsaka blockeringar i blodkärlen vilket kan leda till hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

Foto på ett block smör som ligger på ett runt träfat.

Kolesterol är en fet substans som är nödvändig för att bygga celler i kroppen. Den produceras i levern men kan också intas genom kosten. Problem uppstår när det finns för mycket kolesterol i blodet, vilket kan leda till olika hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdom. Det är då man pratar om ”högt kolesterol”.

Vad är högt kolesterol?

Att ha högt kolesterol innebär att man har höga nivåer av LDL (lågdensitetslipoprotein) i blodet, också kallat ”det dåliga kolesterolet”. När nivåerna av LDL är för höga kan det ackumuleras på väggarna i blodkärlen och orsaka blockeringar. Om dessa blockeringar blir tillräckligt stora kan de leda till hjärtattacker eller stroke.

Finns det en samband mellan kolesterol och blodtryck?

Högt kolesterol och högt blodtryck är två separata medicinska tillstånd, men de har en nära relation och kan påverka varandra på flera sätt.

Högt kolesterolnivå, särskilt det dåliga kolesterolet,  kan leda till åderförkalkning. Åderförkalkning är en process där fett, kolesterol och andra ämnen byggs upp i artärväggarna och bildar hårda strukturer som kallas plack. Med tiden kan dessa plack förtränga eller blockera artärerna, vilket begränsar blodflödet.

Högt blodtryck, å andra sidan, innebär att blodet pumpas genom artärerna med mer kraft än normalt. Detta ökar trycket mot artärväggarna och kan skada och göra dem mer benägna att hårdna och förlora sin elasticitet.

Om en person har både förhöjda kolesterol- och blodtrycksvärden, accelererar dessa förhållanden processen av åderförkalkning. Skadade blodkärl orsakade av ett kroniskt förhöjt blodtryck kan vara mer mottagliga för fett och kolesterol som sätter sig fast, vilket skapar en ond cirkel.

Denna dubbla påverkan kan betydligt öka risken för hjärtsjukdomar som hjärtattack och stroke. Därför är det viktigt att kontrollera och hantera både högt blodtryck och högt kolesterol.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Orsaker till högt kolesterol

Det finns många orsaker till högt kolesterol, inklusive genetiska faktorer, dålig kost, fysisk inaktivitet, övervikt och rökning. Även ålder och kön kan påverka kolesterolnivåerna, med kvinnor efter klimakteriet och män över 45 år som är mer benägna att ha höga nivåer. Kolesterolnivåer i blodet kan höjas genom att äta vissa typer av livsmedel, särskilt de som är rika på mättade fetter och transfetter såsom rött kött, smör, ost, grädde, kakor och chips.

Symptom och diagnos

Högt kolesterol har inga direkta symptom, vilket är varför det ofta kallas en ”tyst” sjukdom. Det kan endast upptäckas genom ett blodprov. Det är därför det är så viktigt att genomgå regelbundna hälsocheckar, särskilt om du är över 40 år eller har en familjehistoria av högt kolesterol.

Behandling av högt kolesterol

Förstahandsvalet för behandling av högt kolesterol är ofta livsstilsförändringar. Dessa kan inkludera att äta en hjärthälsosam kost rik på frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein, och låg på mättade och transfetter. Regelbunden motion och viktkontroll är också viktiga.

Om dessa förändringar inte är tillräckliga, kan läkemedel som statiner behövas. Dessa läkemedel verkar genom att sänka LDL-kolesterolnivåerna och ibland öka HDL, eller ”det goda kolesterolet”.

Komplikationer och kopplingar till andra sjukdomar

Om det inte behandlas, kan högt kolesterol leda till åderförkalkning, en tillstånd där blodkärl blir hårda och förlorar sin elasticitet. Detta kan i sin tur leda till hjärtattacker och stroke. Högt kolesterol är också kopplat till andra sjukdomar, inklusive diabetes och högt blodtryck.

Högt kolesterol är en allvarlig sjukdom som kräver uppmärksamhet och hantering. Med rätt kost, motion och ibland medicinering, kan du kontrollera dina kolesterolnivåer och minska risken för allvarliga hälsoproblem. Det är viktigt att komma ihåg att regelbunden screening är nyckeln till tidig upptäckt och behandling.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger