Behandla övervikt med medicin

Många kämpar med viktnedgång trots upprepade försök med kost och motion. Nu erbjuder vi modern hjälp med de senaste medicinerna för att gå ner i vikt, kompletterat med personligt stöd och rätt verktyg för att nå dina hälsomål.

Inga dyra abonnemang – 100kr i patientavgift, frikort gäller.

4,7 av 5

jogging kvinnor

Övervikt, obesitas och dess hälsorisker

Obesitas är en mycket vanlig, försummad och tabubelagd komplex kronisk sjukdom som ofta går i skov.
Läs mer om hur övervikt och obesitas kan påverka hälsan.

Lär dig mer om obesitas

Hälsoutmaningar för kvinnor med övervikt

Utforska de komplexa faktorerna bakom övervikt hos kvinnor, med särskilt fokus på tillstånd som PCOS, klimakteriet och lipödem.

Läs mer här

Läkemedelsbehandling mot övervikt och obesitas

Läs mer om hur modern läkemedelsbehandling mot övervikt och obesitas kan vara ett alternativ för de som inte uppnått önskade hälsosamma resultat enbart genom livsstilsförändringar.

Läs mer här