Blodtrycksdoktorns behandling för att gå ner i vikt – Vanliga frågor & svar

 • När börjar ni ta emot patienter för behandling av övervikt?

Behandlingen är i nuläget tillgänglig för iPhone-användare, men kommer till Android inom kort. Har du en Android-telefon, dvs. en smarttelefon men inte en iPhone, kan du skriva upp dig på vår väntelista så kontaktar vid dig så fort du kan påbörja din behandling.

 • Vad krävs för att kvalificera sig för överviktsbehandling med läkemedel?

För att ta del av behandlingen ska personen ha ett BMI över 30, alternativt ett BMI över 27 i kombination med andra riskfaktorer såsom högt blodtryck och höga blodfetter. Innan du påbörjar läkemedelsbehandling är det viktigt att diskutera din hälsostatus och dina mål med en läkare för att fastställa den mest lämpliga behandlingsplanen baserat på individuella hälsobehov.

 • Måste man ha högt blodtryck för att få behandling mot övervikt?

Nej, vi kommer att välkomna patienter med enbart medicinskt behov av överviktsbehandling.

 • Vilka mediciner mot övervikt kommer Blodtrycksdoktorn att förskriva?

Vi kan skriva ut samtliga läkemedel som rekommenderas för behandling av övervikt och obesitas. Exempel på detta är Wegovy och Saxenda, Orlistat och Mysimba. Din läkare kommer att rekommendera det bästa läkemedlet för dig, och ni kan även diskutera alternativ beroende på tillgänglighet på apotek, eftersom vissa läkemedel kan vara restnoterade.

 • Kan ni förskriva Ozempic?

I dagsläget kan vi inte förskriva Ozempic, men vi hoppas kunna göra det inom en snar framtid. Vi kommer att informera när detta blir möjligt. Istället för Ozempic (semaglutid som har diabetesindiaktion) erbjuder vi just nu motsvarande Wegovy (semaglutid som har obesitasindikation).

 • Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Som med alla läkemedel kan GLP-1 analoger ge biverkningar. De vanligaste inkluderar:
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Förstoppning

Dessa biverkningar är oftast milda och brukar minska med tiden. Det är viktigt att du diskuterar eventuella biverkningar med din läkare eller sjuksköterska i appen, så att de kan hjälpa dig att hantera dem.

 • Hur länge måste jag ta läkemedlet? 

Det är svårt att säga exakt hur länge du behöver ta läkemedlet, eftersom det varierar från person till person. Vissa patienter behöver långvarig behandling, medan andra kan minska eller sluta med medicinen efter en tid när de har utvecklat nya vanor kring kost och träning. Din behandlande läkare kommer att individanpassa din behandling för att den ska passa just dina behov.

 • Vad kostar er tjänst?

Vår överviktsbehandling har en patientavgift på 100 kr vid läkarkontakt, och vi har inga abonnemangsavgifter. För kontakt och rådgivning med sjuksköterska finns inga patientavgifter.

 • Vad kostar medicinen som kommer att förskrivas?

Medicinen kan kosta upp till cirka 2 500 kronor per månad, men ofta är priset lägre, beroende på dosering. Läkemedlet täcks inte i dagsläget av högkostnadsskyddet vilket innebär att man betalar hela kostnaden själv.

 • Kan jag överföra min behandling mot övervikt  från en annan vårdgivare till er?

Absolut! När du börjar din behandling hos oss fyller du i vilka mediciner och doser du använder, och våra läkare tar sedan vid och vägleder dig framåt.

 • Måste jag lista mig hos er för att få ta del av överviktsbehandlingen?

Nej, vi listar inga patienter. För andra hälsotillstånd utöver högt blodtryck och övervikt söker du vård som vanligt hos din vårdcentral där du är listad.