Möt våra patienter

Vår forskning visar att 60 % fler patienter når sitt målblodtryck efter 6 månader hos Blodtrycksdoktorn.

4,7 av 5

Över 17 000 patienter i behandling

Chat i appen

Vad innebär det att sänka blodtrycket?

En sänkning av övertrycket med 10 enheter och undertrycket med 5 enheter kan innebära följande för din hälsa:

40% lägre risk för hjärtsvikt

35% lägre risk för stroke eller slaganfall

20% mindre risk för hjärtinfarkt

Upp till 15% mindre risk för förtida död

* Över 135/85 vid hemblodtrycksmätning.

** Enligt riktlinjer från europeiska kardiologföreningen och europeiska hypertonisällskapet, 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension

Johans insikter kring att hantera högt blodtryck

Hans rekommendation till andra med högt blodtryck är att mäta blodtrycket regelbundet och skaffa förståelse för vad högt blodtryck är.

Läs Johans tips
Våra patient Johan

Våra patienter berättar

Här kan du ta del av våra patienters berättelser och deras personliga tips kring att sänka och ta kontroll över ett högt blodtryck.

Läs mer här

 Vi har hjälpt över 50 000 personer till en bättre hjärthälsa