För vårdgivare

Effektiv blodtrycksbehandling i mobilen

Blodtrycksdoktorn är en registrerad vårdgivare specialiserad på högt blodtryck. Vi är en del av primärvården men vi listar inte patienter. Istället kompletterar och samarbetar vi med andra vårdgivare genom att erbjuda en effektiv och kliniskt bevisad blodtrycksbehandling. Vi har i nuläget omkring 10 000 patienter som handläggs inom ett digitalt vårdprogram utformat för att enkelt kunna följa  behandlingsriktlinjer från i första hand European Society of Cardiology och European Society of Hypertension.

Blodtrycksdoktorns medicintekniska system är CE-märkt och certifierat hos Läkemedelsverket. Det är även kliniskt validerat med publicerade studier.

Vår behandlingsmetod

  • Hemblodtrycksmätning och laboratorieprover
  • Kontinuerlig uppföljning av specialistläkare och sjuksköterska
  • Utvärdering av livsstilsfaktorer och rekommendation för livsstilsförändringar 
  • Individuell behandlingsplan med riskstratifiering enligt SCORE (kolesterolbehandling ingår i programmet)

Våra resultat

Våra egna uppföljande observationsstudier har visat goda kliniska resultat, med förbättrade blodtrycksnivåer särskilt hos patienter med sedan tidigare okontrollerad hypertoni – detta är i linje med vad man sett i tidigare studier av blodtrycksbehandling på distans. Hos de två tredjedelar av patienterna som hade ett okontrollerat högt blodtryck (​​över 135/85 vid hemblodtrycksmätning) sågs en genomsnittlig sänkning med 12 mmHg under de första sex månaderna. Behandlingseffekten fortsätter att förbättras efterföljande år. Våra patienter är överlag mycket nöjda och upplever vår tjänst som trygg och bekväm.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Om ni vill veta mer om vår tjänst är ni välkomna att kontakta oss på vardgivare@blodtrycksdoktorn.se.