Vilka patienter kan Blodtrycksdoktorn ta emot?

På Blodtrycksdoktorn behandlar vi patienter med hypertonidiagnos som är 35 år eller äldre, med undantag för den som är gravid eller har känd hjärt- eller njursvikt. Vi genomför också utredning för misstänkt hypertoni.

Liknande artiklar

Vad kostar det att vara patient hos Blodtrycksdoktorn?

Läkarkontroller, som inte innefattar receptförnyelse eller nyförskrivning av medicin, omfattas av en patientavgift om 100 kr. I normalfallet har en […]

Läs mer Pil åt höger

Hur debiterar ni regionen/vårdcentralen?

Debitering sker via det så kallade utomlänsavtalet.

Läs mer Pil åt höger

Blir patienterna listade hos Blodtrycksdoktorn?

Nej, patienter blir inte listade hos oss.

Läs mer Pil åt höger

Hur får jag veta vilken behandling min patient får hos er?

Via Förskrivarkollen kan du vid behov se vilka mediciner vi förskrivit och vi kan på samma sätt se patientens förskrivningar […]

Läs mer Pil åt höger