Vilka patienter kan Blodtrycksdoktorn ta emot?

Vi kan behandla patienter med hypertonidiagnos, som är 35 år och äldre, som inte är gravida och som inte har känd hjärt-kärlsjukdom eller behandlingskrävande njursvikt.

Läs mer från

Vad kostar det att vara patient hos Blodtrycksdoktorn?

Läkarkontroller, som inte innefattar receptförnyelse eller nyförskrivning av medicin, omfattas av en patientavgift om 100 kr. I normalfallet har en patient hos Blodtrycksdoktorn 2-4 läkarkontroller per år. Högkostnadsskydd gäller.

Läs mer Pil åt höger

Hur debiterar ni regionen/vårdcentralen?

Debitering sker via det så kallade utomlänsavtalet.

Läs mer Pil åt höger