Övervikt

Här samlar vi artiklar där vi uppmärksammar hälsoutmaningar kopplade till obesitas. Vi behöver fortsätta arbeta för att personer med obesitas får den uppmärksamhet och vård de behöver för att ta hand om sin hälsa.