Åderförkalkning – orsaker, symtom och behandling

En 3D illustration på fett inuti ett blodkärl

Åderförkalkning & Åderförfettning

Åderförkalkning och åderförfettning används ofta som synonymer för att beskriva samma medicinska tillstånd. Båda termerna refererar till processen där fett, kalk och andra ämnen ackumuleras på insidan av blodkärlen över tid, vilket resulterar i förträngningar och minskad elasticitet i kärlväggen. Den medicinska termen för detta tillstånd är emellertid ateroskleros, vilket inkluderar förändringar i blodkärlen som inte enbart är relaterade till fettansamling utan även involverar inflammation och andra komplexa processer.

Sammanfattningsvis används ”åderförkalkning” och ”åderförfettning” ofta som synonymer för att beskriva processen av ateroskleros, vilket innebär liknande fenomen i samband med ansamling av fett och andra substanser i blodkärlen.

Vad innebär åderförkalkning?

Åderförfettning, eller ateroskleros på det medicinska språket, är en komplex och långsam process som utvecklas över tid. Fett och kalk ackumuleras gradvis på insidan av blodkärlen och skapar hinder för det normala blodflödet. Om detta tillstånd inte hanteras i tid kan det leda till allvarliga konsekvenser för hjärt-kärlsystemet.

Symtom på Åderförkalkning

Åderförkalkning ger sällan uppenbara symtom i sina tidiga stadier. Först när förträngningen når en kritisk nivå eller när en blodpropp bildas blir problemen tydliga. För att minska risken för åderförkalkning är det lämpligt med regelbundna medicinska kontroller, inklusive övervakning av blodtryck och kolesterolnivåer.

Risker och Konsekvenser av åderförkalkning

De förträngningar och blodproppar som uppstår på grund av åderförfettning ökar risken för allvarliga hjärt-kärlproblem såsom hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Att känna till dessa risker ökar förståelsen kring varför det är viktigt att  förebygga och hantera åderförkalkning.

Så kan åderförkalkning motverkas

  • Sund kost: En balanserad kost, rik på frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein, kan bidra till att hålla blodkärlen friska.
  • Fysisk aktivitet: Regelbunden motion främjar inte bara en sund vikt utan förbättrar även blodcirkulationen och minskar risken för åderförkalkning.
  • Sömnkvalitet: Tillräcklig sömn är viktig för kroppens återhämtning och kan indirekt påverka hjärt-kärlhälsan positivt.
  • Sluta röka: Tobaksrökning utgör en betydande riskfaktor för åderförfettning och hjärt-kärlsjukdomar.
  • Alkoholintag: Begränsa alkoholkonsumtionen för att stödja en hälsosam livsstil.

Viktigt att förebygga åderförkalkning

Regelbundna medicinska kontroller, inklusive övervakning av blodtryck och kolesterolnivåer, är nödvändiga för att fånga upp potentiella indikationer på åderförkalkning i ett tidigt skede. Detta möjliggör tidig intervention och förebyggande åtgärder. Åderförfettning utgör en betydande utmaning för hjärt-kärlhälsan, men genom att implementera positiva livsstilsförändringar och noggrant övervaka ens hälsa kan man aktivt arbeta för att minimera risken för allvarliga komplikationer. Utbildning, medvetenhet och proaktiv vård är nyckelelement för att upprätthålla en stark och hälsosam hjärt-kärlprofil över tid.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger