Åderförkalkning – orsaker, symtom och behandling

En 3D illustration på fett inuti ett blodkärl

Åderförfettning eller åderförkalkning (ateroskleros på medicinskt språk) innebär att fett och kalk under lång tid har samlats på insidan av blodkärlen vilket gör det svårare för blodet att passera i kärlen. På sikt kan åderförfettning leda till förträngningar i kärlen och att det bildas blodproppar, vilket i sin tur kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar. 

Hur vet man om man har åderförkalkning? 

Åderförkalkning eller åderförfettning ger till en början inga symptom.  Besvären visar sig först när det har samlats så mycket fett i blodkärlet att det blivit trångt eller en blodpropp bildats. Blodproppen kan sedan i sin tur i värsta fall leda till hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp eller andra besvär.

Vad kan man göra för att förebygga åderförkalkning? 

Det går att minska risken för åderförfettning på motsvarande sätt som för att minska risken för högt blodtryck. Det sker främst genom att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv. Det är även viktigt att få tillräcklig sömn, sluta röka och dricka mindre alkohol.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger