Åderförkalkning (Åderförfettning)

En illustration av ett blodkärl drabbat av åderförkalkning.

Åderförfettning eller åderförkalkning (ateroskleros på medicinskt språk) innebär att fett och kalk under lång tid har samlats på insidan av blodkärlen vilket gör det svårare för blodet att passera i kärlen. På sikt kan åderförfettning leda till förträngningar i kärlen och att det bildas blodproppar, vilket i sin tur kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar. 

Hur vet man om man har åderförkalkning? 

Åderförkalkning eller åderförfettning ger till en början inga symptom.  Besvären visar sig först när det har samlats så mycket fett i blodkärlet att det blivit trångt eller en blodpropp bildats. Blodproppen kan sedan i sin tur i värsta fall leda till hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp eller andra besvär.

Vad kan man göra för att förebygga åderförkalkning? 

Det går att minska risken för åderförfettning på motsvarande sätt som för att minska risken för högt blodtryck. Det sker främst genom att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv. Det är även viktigt att få tillräcklig sömn, sluta röka och dricka mindre alkohol.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du som patient;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger