Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Symtom vid högt blodtryck (1)

Hur upplevs symtom vid högt blodtryck?

Måttligt förhöjt blodtryck ger ofta inga besvär. Kraftigt förhöjt blodtryck ger ibland symtom i form av huvudvärk, yrsel, trötthet. Även symtom som illamående, andnöd och problem med synen kan förekomma. Men det vanligaste är att inte känna något symtom eller besvär alls av högt blodtryck.

Att sjukdomen hypertoni (det medicinska namnet på ett kroniskt högt blodtryck) oftast är utan symtom gör att många med högt blodtryck inte märker eller tar tillståndet på allvar förrän det är för sent och en allvarlig komplikation som stroke eller hjärtinfarkt inträffar.

”The Silent Killer”

På engelska benämns ofta högt blodtryck som ”the silent killer” eftersom tillståndet sällan har märkbara symtom samtidigt som det kan orsaka stora skador i kroppen.

Symtom vid högt blodtryck, Peter Giesecke, Hjärtspecialist och Verksamhetschef på Blodtrycksdoktorn.

Vad räknas som högt blodtryck?

Gränserna för vad som räknas som förhöjt blodtryck har gradvis sänkts de senaste åren. I Sverige och i de europeiska riktlinjerna räknas ett blodtryck på 140/90 mm Hg eller mer (taget i sittande efter minst 5 minuters vila) som förhöjt.

För att ställa diagnosen högt blodtryck krävs flera mätningar samt att mätningen utförs korrekt och att blodtrycksmätaren mäter rätt. Om blodtrycket mäts i hemmet räknas ett blodtryck på 135/85 mmHg eller mer som förhöjt. I USA har man däremot nyligen sänkt gränsen för diagnosen högt blodtryck. Hypertoni (förhöjt blodtryck) enligt de amerikanska riktlinjerna är nu lika med ett övertryck på >130 mmHg eller ett undertryck på >80 mmHg, det vill säga lägre gränser jämfört med de svenska och europeiska.

Här hittar du en tabell över olika blodtrycksvärden.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Varför får man högt blodtryck?

Den exakta orsaken till varför en del får högt blodtryck och andra inte är till stora delar okänd. En anledning till att åkomman är så pass vanlig är den moderna människans livsstil med stillasittande i kombination med att vi lever allt längre. Men man ska komma ihåg att vem som helst kan drabbas av högt blodtryck – även den som motionerar, är normalviktig och lever hälsosamt. Detta eftersom högt blodtryck även kan bero på ärftliga faktorer. Framtida forskning kan förhoppningsvis leda till ytterligare svar på varför vi drabbas. Det vi kan göra idag är att röra på oss mer, försöka hålla en normal vikt och äta en så hälsosam kost som möjligt.

Här finns mer tips och inspiration på kost och rörelse.

Här kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och läkemedel

Förändrad livsstil och bättre vanor kan sänka blodtrycket över tid, men ofta behövs medicin för att nå en optimal blodtrycksnivå. Läs mer om olika läkemedel mot högt blodtryck och hur de kan anpassas för att minimera biverkningar.

Läs mer Pil åt höger