Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Symtom vid högt blodtryck (1)

Hur upplevs symtom vid högt blodtryck?

Måttligt förhöjt blodtryck ger ofta inga besvär. Kraftigt förhöjt blodtryck ger ibland symtom i form av huvudvärk, yrsel, trötthet. Även symtom som illamående, andnöd och problem med synen kan förekomma. Men det vanligaste är att inte känna något symtom eller besvär alls av högt blodtryck.

Att sjukdomen hypertoni (det medicinska namnet på ett kroniskt högt blodtryck) oftast är utan symtom gör att många med högt blodtryck inte märker eller tar tillståndet på allvar förrän det är för sent och en allvarlig komplikation som stroke eller hjärtinfarkt inträffar.

”The Silent Killer”

På engelska benämns ofta högt blodtryck som ”the silent killer” eftersom tillståndet sällan har märkbara symtom samtidigt som det kan orsaka stora skador i kroppen.

Symtom vid högt blodtryck, Peter Giesecke, Hjärtspecialist och Verksamhetschef på Blodtrycksdoktorn.

Vad räknas som högt blodtryck?

Gränserna för vad som räknas som förhöjt blodtryck har gradvis sänkts de senaste åren. I Sverige och i de europeiska riktlinjerna räknas ett blodtryck på 140/90 mm Hg eller mer (taget i sittande efter minst 5 minuters vila) som förhöjt.

För att ställa diagnosen högt blodtryck krävs flera mätningar samt att mätningen utförs korrekt och att blodtrycksmätaren mäter rätt. Om blodtrycket mäts i hemmet räknas ett blodtryck på 135/85 mmHg eller mer som förhöjt. I USA har man däremot nyligen sänkt gränsen för diagnosen högt blodtryck. Hypertoni (förhöjt blodtryck) enligt de amerikanska riktlinjerna är nu lika med ett övertryck på >130 mmHg eller ett undertryck på >80 mmHg, det vill säga lägre gränser jämfört med de svenska och europeiska.

Här hittar du en tabell över olika blodtrycksvärden.

En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Gör testet för att se om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck.

Varför får man högt blodtryck?

Den exakta orsaken till varför en del får högt blodtryck och andra inte är till stora delar okänd. En anledning till att åkomman är så pass vanlig är den moderna människans livsstil med stillasittande i kombination med att vi lever allt längre. Men man ska komma ihåg att vem som helst kan drabbas av högt blodtryck – även den som motionerar, är normalviktig och lever hälsosamt. Detta eftersom högt blodtryck även kan bero på ärftliga faktorer. Framtida forskning kan förhoppningsvis leda till ytterligare svar på varför vi drabbas. Det vi kan göra idag är att röra på oss mer, försöka hålla en normal vikt och äta en så hälsosam kost som möjligt.

Här finns mer tips och inspiration på kost och rörelse.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Tips på hur du mäter ditt blodtryck hemma

I den här artikeln går vi igenom hur man mäter blodtrycket på ett korrekt sätt samt vad man ska tänka på innan man gör en blodtrycksmätning.

Läs mer Pil åt höger