Diabetes typ 2 – orsaker, symtom och behandling

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar kroppens förmåga att reglera blodsockernivån. Typerna inkluderar typ 1, typ 2 och graviditetsdiabetes.

A person checking blood sugar level using lancelet

Typ 2-diabetes är den vanligaste typen av diabetes och står för 90% av alla diabetesfall i världen. Andra typer av diabetes är typ 1 och graviditetsdiabetes.  Typ 2-diabetes drabbar för det mesta vuxna men blir allt vanligare bland ungdomar på grund av ökande övervikt. Det är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av att kroppen inte längre producerar tillräckligt med insulin.  Detta leder till att blodsockernivåerna ökar.

Vad är insulin?

Insulin är ett kroppseget hormon som bildas i bukspottskörteln. Hormonets uppgift är att reglera sockret i blodet. Blodsocker ger kroppen energi och höjs när vi äter eller dricker. För mycket blodsocker är dock inte bra för kroppen, och för lite blodsocker kan vara livshotande.  Bukspottskörteln när det fungerar som den ska, ser till att blodsockernivåerna jämnas ut genom att insöndra insulin. 

Vad händer i kroppen vid diabetes typ 2?

Vid diabetes typ 2 blir kroppens celler resistenta mot insulin vilket gör att bukspottskörteln behöver producera ännu mer insulin för att sänka höga blodsockernivåer. Denna rubbning kallas för insulinresistens och är det första steget i utvecklingen av diabetes. Man brukar prata om prediabetes i detta stadium.

Med tiden, ibland efter flera år, kan bukspottkörteln helt tappa sin förmåga att producera tillräckligt mycket insulin för att ta upp blodsockret i kroppen. Blodsockervärdet ligger då ständigt högt eftersom det inte finns insulin nog att sänka det. För att undvika allvarliga symtom, krävs behandling för att sänka värdet. Diabetesbehandling är livslång då det ännu inte finns något botemedel mot någon typ av sjukdomen.

Riskfaktorer för diabetes typ 2

Det är ofta mer än en orsak till varför en person drabbas av diabetes typ 2. Vanliga riskfaktorer är:

 • Ärftlighet: Risken att utveckla sjukdomen ökar om någon i ens närmsta släkt har eller har haft diabetes typ 2
 • Ålder: Sjukdomen drabbar oftast personer över 45 års ålder
 • Övervikt och fetma: Att vara överviktig är starkt kopplat till diabetes typ 2
 • Brist på fysisk aktivitet: Att vara inaktiv minskar kroppens förmåga att reglera blodsockret. 
 • Etnicitet: Forskning har visat att personer med afrikanskt ursprung löper större risk att drabbas av diabetes typ 2, på grund av att de har en sämre insulinkänslighet.
 • Stress

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Vanliga symtom

Diabetes typ 2 är en långsamt utvecklande sjukdom och det kan ibland vara svårt att lägga märke till symtomen i början då de kan vara milda och diffusa. Sjukdomen kan därför förbli oupptäckt länge. Över tid blir symtomen värre och mer uppenbara. 

De vanligaste symtomen på sjukdomen är:

 • Ökad törst
 • Onormal trötthet
 • Frekvent urinering
 • Försämrad eller dimmig syn

Hur ställs diagnosen?

Om man misstänker diabetes typ 2 kan läkaren använda olika tester för att ställa en korrekt diagnos. Vanligtvis används följande tester:

 • Blodsockertest: Ett blodprov tas efter att man har fastat i minst 12 timmar för att mäta blodsockernivån.
 • Oral glukostoleranstest (OGTT): Detta test går ut på att man får dricka en söt dryck efter att ha fastat i 8-14 timmar innan undersökningen. Blodsockret mäts sedan regelbundet under de kommande timmarna för att utvärdera kroppens förmåga att hantera glukos.
 • HbA1c-test: Detta test mäter genomsnittlig blodsockernivå över de senaste 2-3 månaderna och ger en indikation på hur väl blodsockret har kontrollerats över tiden.

Skillnad på diabetes typ 1 och typ 2

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem attackerar och förstör insulinproducerande celler i bukspottkörteln. Detta resulterar i låg eller ingen insulinproduktion, vilket kräver dagliga insulininjektioner för att reglera blodsockret. Typ 1-diabetes debuterar oftast i ung ålder och kan inte förebyggas genom livsstilsförändringar.

Typ 2-diabetes utvecklas när kroppens celler blir resistenta mot insulin eller när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin. Detta är starkt kopplat till övervikt, brist på fysisk aktivitet och ålder. Behandling omfattar kostförändringar, motion och ibland mediciner eller insulin.

Graviddiabetes – Vad är det?

Graviddiabetes inträffar när kroppens celler blir mer resistenta mot effekterna av insulin, ett hormon som reglerar blodsockernivåerna. Under graviditeten producerar moderkakan hormoner som hjälper barnet att utvecklas. Men dessa hormoner kan också göra mammas celler mindre känsliga för insulin.

De flesta gravida kvinnor kan producera mer insulin för att kompensera för denna effekt, men vissa kan inte, vilket leder till en uppbyggnad av glukos i blodet och därför diagnosen graviddiabetes.

Det är vanligt att testa för graviddiabetes mellan den 24:e och 28:e graviditetsveckan, eller tidigare om du har hög risk att utveckla tillståndet, till exempel om du är överviktig, har haft graviddiabetes i en tidigare graviditet, eller har en familjehistoria av typ 2-diabetes.

Symtom på graviddiabetes kan vara svåra att märka eftersom de ofta liknar normala graviditetssymptom, men kan inkludera ovanligt stor törst, behov av att kissa oftare, trötthet och återkommande infektioner, till exempel urinvägsinfektioner.

Behandlingen av graviddiabetes innefattar att äta en balanserad kost, motionera regelbundet, övervaka blodsockernivåerna och ibland använda insulin eller andra mediciner. Med korrekt hantering kan graviddiabetes kontrolleras och de flesta kvinnor kan ha en hälsosam graviditet och förlossning.

Diabetes och högt blodtryck

Det finns en klar koppling mellan diabetes och högt blodtryck. Individer med diabetes är mer benägna att drabbas av högt blodtryck, vilket ökar risken för andra hälsoproblem, som hjärtsjukdom och njursjukdom. Detta kan bero på att både diabetes och högt blodtryck är kopplade till samma riskfaktorer, inklusive fetma, osund kost och fysisk inaktivitet. Dessutom kan diabetes själv skada blodkärl, vilket i sin tur kan öka blodtrycket. Det är viktigt att personer med diabetes regelbundet kontrollerar sitt blodtryck och hanterar det om det är för högt. Forskning har visat att mer än hälften av alla med diabetes typ 2 också har hypertoni.

Hantering och behandling

Trots att diabetes typ 2 är en livslång sjukdom är den hanterbar. Genom att regelbundet övervaka blodsockernivåerna, äta en balanserad kost, utöva regelbunden fysisk aktivitet och följa din läkares anvisningar för medicinering, kan du kontrollera din diabetes och förhindra eller försena utvecklingen av komplikationer. Dessutom är regelbundna läkarbesök viktiga för att övervaka din hälsostatus och justera behandlingsplanen vid behov.

Diabetes är en allvarlig sjukdom, men med korrekt hantering kan individer leva långa, hälsosamma liv. Utbildning om sjukdomen och dess behandlingsmetoder är avgörande, liksom att anpassa en hälsosam livsstil och följa din läkares anvisningar. Genom att göra detta kan du förbättra din livskvalitet och minska risken för diabetesrelaterade komplikationer.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger