Högt blodtryck efter en stroke

Högt blodtryck och stroke

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke innebär att det uppstår syrebrist i hjärnan som gör att man plötsligt kan förlora funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.

Högt blodtryck är en av de viktigaste påverkningsbara riskfaktorerna för att drabbas av stroke. Att den är påverkningsbar innebär att man kan göra något åt den; man kan sänka ett förhöjt blodtryck med mediciner, livsstilsförändringar eller både och.

Att få ett högt blodtryck under kontroll är viktigt för alla människor, men speciellt viktigt för den som haft stroke. För att hålla blodtrycket nere bör man t.ex. motionera regelbundet, vid behov gå ner i vikt, inte salta maten alltför mycket, undvika negativ stress och ha ett lågt-måttligt alkoholintag.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa till

Det är viktigt att ha kontroll på sina riskfaktorer efter en stroke. Vi vet att det är svårt för många att hitta rätt och att hålla ut med nödvändiga mediciner och förändringar i livsstil. På Blodtrycksdoktorn hjälper vi till med en personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning och stöd.

Hos Blodtrycksdoktorn får du

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både mediciner och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare och allt samlat i appen

Läs mer om hur det går till här.

Risk för en andra stroke

Om man har drabbats av en stroke har man en kraftigt ökad risk att drabbas igen om man inte gör något åt riskfaktorerna. Risken minskar dock betydligt om man förbättrar sina livsstilsfaktorer när det krävs och är noggrann med att ta de mediciner man ordinerats från en läkare.

Det finns många forskningsstudier som visar att den som exempelvis lyckas sluta röka, eller som lyckas få lägre kolesterol- och blodtrycksvärden, påtagligt ökar sina chanser att hålla sig frisk många år framöver.

Vad ska man tänka på efter en stroke?

Även om mycket stora framsteg gjorts i vården vid stroke under de gångna decennierna, är det fortfarande en händelse som brukar vända livet upp och ner för de flesta som drabbas. Vilka svårigheter man kan få efter en stroke beror på vilken del av hjärnan som har skadats och hur utbredd skadan är. De första månaderna efter en stroke sker ofta stora förbättringar. En del besvär kan bli mer eller mindre bestående, men förbättringar kan ske även flera år efter en stroke.

Det finns ett antal läkemedel som ofta rekommenderas för den som haft stroke. Vilken behandling man får beror dock på vad som är orsaken till att man har fått en stroke. Man får läkemedel som förebygger nya blodproppar om utredningen visar att orsaken är en blodpropp. Man får också läkemedel som förebygger förmaksflimmer om man har det eftersom förmaksflimmer ökar risken för att få en blodpropp. Därtill kan det  röra sig om mediciner som verkar kolesterolsänkande och blodtryckssänkande. 

Det finns mycket forskning som visar att risken för en ny stroke minskar betydligt om man håller nivån på sitt kolesterol respektive blodtryck under kontroll. Det är alltså mycket viktigt att man följer den läkemedelsbehandling som rekommenderats av läkare. Utöver medicinering är det väl känt att den som ändrar sin livsstil har större chans att undvika ny stroke i framtiden, än den som inte gör de ändringar som behövs.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger