Förmaksflimmer och högt blodtryck

An EKG drawing showing the electrical activity of a heart. The graph displays a series of peaks and valleys that represent the heart's electrical impulses as it beats

Förmaksflimmer är ett tillstånd där hjärtat förlorar förmågan att hålla en jämn rytm. Detta kan vara ett kroniskt tillstånd, eller något som uppträder i episoder. Pulsen blir helt oregelbunden och ofta även förhöjd.

Vad är förmaksflimmer? 

Förmaksflimmer är ett vanligt tillstånd men kan på sikt, i enstaka fall, leda till stroke. Det är dock viktigt att ta reda på om man verkligen har diagnosen (vilket görs med EKG), eftersom strokeförebyggande behandling kan bli nödvändig. Högt blodtryck ökar risken för att någon gång i livet drabbas av förmaksflimmer, men får man blodtrycket under kontroll så kan den sannolikheten minska. Här kan det vara klokt att välja blodtrycksmediciner med omsorg, eftersom vissa preparat sannolikt minskar risken för förmaksflimmer mer effektivt än andra.

Ett närbesläktat tillstånd till förmaksflimmer är förmaksfladder, som ofta ger liknande symtom. Båda dessa åkommor uppstår av ungefär samma bakomliggande orsaker (där stigande ålder är den viktigaste) och de behandlas även på liknande sätt.

Är det farligt att samtidigt ha högt blodtryck?

Förmaksflimmer i kombination med diagnosen högt blodtryck medför generellt sett en högre risk att få stroke, jämfört med förmaksflimmer i frånvaro av andra åkommor. Det är därför viktigt för den som har tillståndet att veta om även högt blodtryck föreligger, eftersom det kan påverka vilken behandling som rekommenderas.

Kan man leva som vanligt? 

Ja, på det hela taget så kan man det. Det viktigaste för den som har förmaksflimmer är, precis som när det gäller blodtrycket, att man är medveten om sin åkomma och följer den medicinska behandling som man blivit rekommenderad. Gör man det så minskar risken för följdsjukdomar (i första hand stroke) betydligt.

Somliga kan få mycket symtom av sitt förmaksflimmer i form av hög eller oregelbunden puls, och behöver då uppsöka sjukhusvård för att må bättre. För denna grupp finns både mediciner och ingrepp som kan förebygga och lindra symtom.

Får man högt blodtryck av förmaksflimmer?

Nej, något sådant samband finns inte säkerställt. Däremot finns en hel del som talar för det omvända, det vill säga att ett högt blodtryck på sikt ökar risken för förmaksflimmer (se nedan). Personer som har ett förmaksflimmer som kommer och går och som mäter blodtryck i hemmet, noterar ofta att blodtrycket blir lägre när hjärtat slår oregelbundet jämfört med då pulsen är jämn.

Får man förmaksflimmer av högt blodtryck?

Ja, man har sett att det med stor sannolikhet finns ett orsakssamband här, där den som går med ett obehandlat högt blodtryck under längre tid löper högre risk att drabbas av tillståndet på sikt.

Kan man lita på sin blodtrycksmätare vid förmaksflimmer?

Automatiska blodtrycksmätare kan ha svårt att ge exakta värden om de används på någon som har ett pågående förmaksflimmer. Anledningar är att pulsen då är oregelbunden och ibland även hög, vilket mätaren kan ha svårt att hantera.

Det betyder dock inte att man ska avstå från att regelbundet mäta sitt blodtryck i hemmet om man har förmaksflimmer – snarare tvärtom. Gör man många mätningar så går det att räkna fram ett medelvärde, vilket blir en mer korrekt siffra än vid en enstaka mätning. Baserat på medelvärdet kan sjukvårdspersonal göra bedömningar kring blodtrycksbehandling. Men man bör alltså tolka enstaka mätningar med viss försiktighet.

Läs mer om blodtrycksvärden här.

Ska man ha samma blodtrycksmediciner?

Den som har förmaksflimmer och behöver blodtryckssänkande mediciner kan som regel använda samma preparat som andra med högt blodtryck. Det är dock vanligare att man vid förmaksflimmer har åtminstone någon medicin som sänker både pulsen och blodtrycket. Det rör sig oftast om så kallade betablockerare eller så kallade calciumflödeshämmare.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger