Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Vad är högt blodtryck

Blod transporteras från hjärtat till alla delar av kroppen i våra blodkärl. Varje gång hjärtat slår, pumpar det ut blod i kärlen. Hypertoni, även känt som högt eller förhöjt blodtryck, är ett tillstånd där det ständigt är ett ökat tryck i blodkärlen. Ju högre tryck i blodkärlen, desto hårdare måste hjärtat arbeta för att pumpa runt blodet i kroppen. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för kardiovaskulära sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar). Dessa sjukdomar är de enskilt viktigaste orsakerna till för tidig död. Genom relativt små sänkningar av blodtrycket kan man dock minska risken rejält. Om ett högt blodtryck däremot inte behandlas, är det stor risk att det höga blodtrycket på sikt leder till hjärtinfarkt, hjärtförstoring, hjärtsvikt och andra sjukdomar som demens. Hypertoni är ett kroniskt tillstånd som oftast kräver livslång behandling.

Hur högt blodtryck ska man ha

Diagnosen högt blodtryck sätts, enligt svenska och europeiska riktlinjer, om blodtrycket vid flera mätningar är 140/90 mmHg eller mer. Tas blodtrycket med hemblodtrycksmätning är gränsen 135/85 eller mer. 

Ju högre blodtryck, desto högre är risken att blodtrycket ska orsaka andra sjukdomar. Det bästa är om blodtrycket ligger runt 120/70 mmHg. Då är risken för hjärt-kärlsjukdomar som lägst.

Ett alltför lågt blodtryck (hypotension) är heller inte bra. Då ligger blodtrycket ofta under 90/60 mmHg. Det kan göra att man blir yr eller svimmar.

Är högt blodtryck en hjärtsjukdom

Nej, inte egentligen, men ett långvarigt förhöjt blodtryck orsakar skador på blodkärl och hjärta och ökar risken för hjärtinfarkt, rytmrubbningar och hjärtsvikt.

Är högt blodtryck en sjukdom

Ja, högt blodtryck är en sjukdom. Det är inte normalt att ha ett förhöjt blodtryck (hypertoni). Ett ytterst lätt förhöjt blodtryck brukar dock inte ses som en sjukdom utan mer som en riskfaktor. De som lever så som människan gjorde när vi levde som jägare-samlare har inte högt blodtryck och får inte högre blodtryck vid högre ålder. Vår västerländska livsstil med ohälsosam mat, inaktivitet och stress påverkar blodtrycket. Blodtrycket stiger även ju äldre vi blir. Så kallad sekundär hypertoni är en mer ovanlig form av högt blodtryck som kan bero på till exempel njurskador eller ovanliga hormonella sjukdomar. Vissa läkemedel kan också ge högt blodtryck.

Varför är högt blodtryck farligt

Förhöjt blodtryck är globalt den enskilt största orsaken till för tidig död. Framför allt ger förhöjt blodtryck en ökad risk för stroke, hjärtsjukdom och njursvikt. Ju högre blodtryck, desto högre är risken. En ökning av övertrycket (systoliskt tryck) på 20 mmHg och en ökning av undertrycket (diastoliskt tryck) på 10 mmHg ger till exempel en dubblerad risk för död genom slaganfall (stroke) eller hjärtsjukdom.

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har högt blodtryck. Sedan ökar andelen med högt blodtryck gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg. Mäter man i hemmet är målblodtrycket <135/85 mmHg.

Högt blodtryck hos äldre

Blodtrycket stiger oftast ju äldre man blir. Högt blodtryck är ett mycket vanligt problem hos äldre och det är då viktigt att behandla det höga blodtrycket.

Högt blodtryck hos unga

Blodtrycket stiger ju äldre man är. Om barn och unga personer har högt blodtryck kan man misstänka så kallad sekundär hypertoni, som bör utredas med blod- och urinprover och ibland andra undersökningar.

Senast ändrad: 9 februari, 2021
Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD
Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD