Blodtrycksmätare

Att ha en pålitlig och bra blodtrycksmätare är nyckeln till att få exakta och korrekta blodtrycksmätningar.

Foto på en person som mäter blodtrycket och håller sin mobiltelefon i andra handen.

Blodtrycksdoktorns blodtrycksmätare

Hos Blodtrycksdoktorn får du en blodtrycksmätare hemskickad så att du enkelt kan hålla koll på trycket hemma i lugn och ro. Våra automatiska mätare mäter både blodtryck och puls. Blodtrycksdoktorns blodtrycksmätare kopplas till Blodtrycksdoktorns app via Bluetooth så att du och ditt vårdteam kan se dina mätvärden direkt i appen och i din journal. Våra Blodtrycksmätare är självklart CE-märkta. 

En blodtrycksmätare är en medicinsk apparat som används för att mäta blodtrycket, det vill säga det tryck som blodet utövar på blodkärlens väggar när det pumpas runt i kroppen av hjärtat. Blodtrycksmätare används bland annat för att diagnostisera och övervaka högt blodtryck (hypertoni), vilket är ett vanligt hälsotillstånd som ökar risken för bland annat stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och kärlkramp.

Automatisk eller manuell? 

Blodtrycksmätare kan vara antingen automatiska eller manuella. Automatiska mätare pumpas uppav en liten motor och på så sätt mäts blodtrycket automatiskt. Det enda man behöver göra är att placera den runt överarmen. Mätvärdena visas sedan på en digital display. En manuell mätare kräver att en vårdgivare eller annan kvalificerad person manuellt pumpar upp blodtrycksmanschetten runt patientens arm och använder ett stetoskop för att lyssna på blodflödet.

Allt du behöver för att ta kontroll över ditt blodtryck

Smidigt och tillgängligt utan väntetider. Regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,7 av 5

Över 17 000 patienter i behandling

Hur avläser man en blodtrycksmätare?

Alla blodtrycksmätare ger två olika mätvärden: det systoliska och det diastoliska blodtrycket. Det systoliska trycket (övertrycket) är det högsta tryck som blodkärlens väggar utsätts för när hjärtat pumpar ut blod. Det diastoliska trycket (undertrycket) är det lägsta trycket som blodkärlens väggar utsätts för när hjärtat slappnar av och fylls med blod. 

Var kan jag mäta blodtrycket?

Ditt blodtryck kan du bland annat mäta på vårdcentralen eller på apoteket. Blodtrycksdoktorn arbetar tillsammans med Apotek Hjärtat för att erbjuda blodtrycksmätningar på olika ställen i landet.

Du kan även mäta trycket i hemmet med hjälp av en egen mätare. Det går snabbt och enkelt att mäta blodtrycket hemifrån och att ha en egen blodtrycksmätare innebär att du kan mäta ditt blodtryck när som helst, var som helst. På så sätt har du ständigt koll på trycket. Du kan köpa en mätare för ditt blodtryck både i butik och online eller låna en mätare av oss på Blodtrycksdoktorn. 

Läs mer om var du kan mäta ditt blodtryck

Vad är en bra blodtrycksmätare? 

Att ha en pålitlig och bra mätare är nyckeln till att få exakta och korrekta blodtrycksmätningar. En mätare av dålig kvalitet eller som inte funger korrekt kan resultera i felaktiga mätningar, vilket leder till felaktig diagnos och behandling. Tänk på att alltid följa tillverkarens instruktioner för att få korrekta mätningar och resultat.

Hur väljer jag rätt mätare?

Det är många som undrar vilken blodtrycksmätare som är bäst i test. Det finns olika typer av blodtrycksmätare att välja på, men det som är viktigast att tänka på när man väljer en mätare är att den är CE-märkt. Det innebär att den uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

I vilken arm ska jag mäta blodtrycket?

Första gången är det bra att mäta sitt blodtryck i båda armarna. Om det är skillnad på blodtrycket mellan höger och vänster arm (mer än 10 mmHg) ska man mäta i den arm som ger det högsta blodtrycket. Annars kan man mäta i den arm som är bekvämast.


Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger