Blodtrycksmätare

Att ha en pålitlig och bra blodtrycksmätare är nyckeln till att få exakta och korrekta blodtrycksmätningar, vilket är nödvändigt för effektiv övervakning och behandling av ditt blodtryck.

Foto på en person som mäter blodtrycket och håller sin mobiltelefon i andra handen.

Blodtrycksdoktorns blodtrycksmätare

Blodtrycksdoktorn gör det enkelt och bekvämt för dig att hålla koll på ditt blodtryck. Du får en automatisk blodtrycksmätare skickad direkt hem till dig, så att du kan mäta blodtryck i lugn och ro hemma. Blodtrycksmätaren ansluter smidigt till Blodtrycksdoktorns app via Bluetooth. Detta ger dig och ditt vårdteam omedelbar tillgång till dina mätvärden i appen och din journal. Alla våra mätare är naturligtvis CE-märkta, för din säkerhet.

En blodtrycksmätare är en medicinsk apparat som mäter blodtrycket – trycket som blodet utövar mot blodkärlens väggar när hjärtat pumpar blodet genom kroppen. Denna apparat är avgörande för att diagnostisera och övervaka högt blodtryck (hypertoni), ett vanligt hälsotillstånd som kan öka risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och kärlkramp.

Automatisk eller manuell blodtrycksmätare? 

Blodtrycksmätare kan vara antingen automatiska eller manuella. Automatiska mätare pumpas upp av en liten motor och på så sätt mäts blodtrycket automatiskt. Det enda man behöver göra är att placera den runt överarmen. Mätvärdena visas sedan på en digital display. En manuell mätare kräver att en vårdgivare eller annan kvalificerad person manuellt pumpar upp blodtrycksmanschetten runt patientens arm och använder ett stetoskop för att lyssna på blodflödet.

Allt du behöver för att ta kontroll över ditt blodtryck & övervikt

Smidigt och tillgängligt utan väntetider. Regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,7 av 5

Över 17 000 patienter i behandling

Hur avläser man en blodtrycksmätare?

Alla blodtrycksmätare ger två olika mätvärden: det systoliska och det diastoliska blodtrycket. Det systoliska trycket (övertrycket) är det högsta tryck som blodkärlens väggar utsätts för när hjärtat pumpar ut blod. Det diastoliska trycket (undertrycket) är det lägsta trycket som blodkärlens väggar utsätts för när hjärtat slappnar av och fylls med blod. 

Var kan jag mäta blodtrycket?

Ditt blodtryck kan du bland annat mäta på vårdcentralen eller på apoteket. Blodtrycksdoktorn arbetar tillsammans med Apotek Hjärtat för att erbjuda blodtrycksmätningar på olika ställen i landet.

Du kan även mäta trycket i hemmet med hjälp av en egen mätare. Det går snabbt och enkelt att mäta blodtrycket hemifrån och att ha en egen blodtrycksmätare innebär att du kan mäta ditt blodtryck när som helst, var som helst. På så sätt har du ständigt koll på trycket. Blir du patient hos oss på Blodtrycksdoktorn får du en gratis blodtrycksmätare hemskickad. Mätaren synkroniserar med Blodtrycksdoktorns app för fullständig översikt över dina värden – både för dig och din läkare. Du behåller mätaren så länge du aktivt använder tjänsten. Du kan när som helst avsluta tjänsten och returnera mätaren utan extra kostnad.

Vad är en bra blodtrycksmätare? 

Att ha en pålitlig och bra mätare är nyckeln till att få exakta och korrekta blodtrycksmätningar. En mätare av dålig kvalitet eller som inte funger korrekt kan resultera i felaktiga mätningar, vilket leder till felaktig diagnos och behandling. Tänk på att alltid följa tillverkarens instruktioner för att få korrekta mätningar och resultat.

Hur väljer jag rätt mätare?

Det är många som undrar vilken blodtrycksmätare som är bäst i test. Det finns olika typer av blodtrycksmätare att välja på, men det som är viktigast att tänka på när man väljer en mätare är att den är CE-märkt. Det innebär att den uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

I vilken arm ska jag mäta blodtrycket?

Första gången är det bra att mäta sitt blodtryck i båda armarna. Om det är skillnad på blodtrycket mellan höger och vänster arm (mer än 10 mmHg) ska man mäta i den arm som ger det högsta blodtrycket. Annars kan man mäta i den arm där det känns mest bekvämt.


Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger