Varför varierar blodtrycket?

Det är många som undrar varför blodtrycket ibland varierar så mycket från en mätning till en annan och det finns flera olika anledningar till detta. Dels har vi en naturlig dygnsvariation på blodtrycket, dels är det yttre faktorer som påverkar. Oftast är blodtrycket som lägst under natten när du sover. Det stiger sedan under dagen för att sedan börja falla igen under sen eftermiddag. Men vad händer till exempel med blodtrycket om du dricker alkohol? Eller när du tränar?

Lågt blodtryck efter träning

Fysisk aktivitet påverkar också blodtrycket. Det är normalt att se tillfälliga blodtrycksökningar under själva träningspasset men efter träningen får många istället lägre blodtryck. Denna effekt kallas för post exercise hypotension. Sänkningen av blodtrycket kan vara upp till nästan ett dygn, beroende på längd och intensitet på träningen.  Det systoliska blodtrycket (övertrycket) kan då gå ner upp till 10-20 mmHg hos vissa individer.

När det kommer till träning vid högt blodtryck så är det bättre att, vid styrketräning, satsa på många repetitioner med lättare vikter och måttlig intensitet vid konditionsträning. Detta eftersom tunga vikter och väldigt hög intensitet kan ge mycket höga blodtrycksvärden under själva träningen. Om ditt blodtryck är mycket högt och över 180/110 mmHg bör du rådgöra med din läkare innan du tränar. Om du behandlas med vätskedrivande ska du komma ihåg att dricka ordentligt efter ett träningspass.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Skillnad på blodtrycket beroende på årstid?

Blodtrycket är vanligtvis högre i kyla och lägre i värme. På sommaren har många därför lite lägre blodtryck jämfört med på vintern. Detta beror sannolikt på att värmen gör så att blodkärlen vidgas, vilket gör att blodtrycket sjunker. Vinterns kallare temperaturer gör istället så att blodkärlen dras ihop vilket gör att trycket som behövs för att pumpa blod genom dem ökar. Klär man sig ordentligt på vintern kan man motverka att man kyler ner sig och får blodtryckshöjning, men troligen är det inte så stor påverkan eftersom vi inte jämför med kraftig nedkylning. Andra väderförändringar som fuktighet eller atmosfärstryck kan också påverka blodtrycket.

Fler exempel

Matintag, koffeinintag, stress, mediciner så som vissa värktabletter och alkoholintag spelar också stor roll för vilket värde du får när du mäter ditt blodtryck. Om du dricker alkohol så kan blodtrycket sjunka för stunden för att sedan ligga högre än vanligt när du vaknar dagen efter.

Även sömnbrist, sjukdom, för litet matintag, vätskebrist och huruvida urinblåsan är full eller tom påverkar. Ditt systoliska blodtryck kan till exempel öka med 10-15 mmHg när urinblåsan är full. 

Fördelen med att mäta blodtrycket flera gånger

En blodtrycksmätning är som en ögonblicksbild. Den berättar bara vad ditt blodtryck är i det ögonblick du mäter blodtrycket. Eftersom det finns så många anledningar till att blodtrycket kan variera så är det bra att mäta flera gånger och räkna fram ett medelvärde av dessa mätningar. Registrering av återkommande blodtrycksmätningar ger en bättre bild av ditt medelblodtryck över en tidsperiod. Hos Blodtrycksdoktorn mäter du, vid varje mättillfälle, två gånger med en minuts mellanrum för att bedömningen ska bli ännu säkrare. Mätaren räknar ut medelvärdet på dina två mätningar och detta mätvärde registreras i din app. Skulle det skilja mycket mellan dina mätvärden kan du bli ombedd att mäta ytterligare en gång. Detta syftar till att få en så korrekt uppfattning om ditt blodtryck som möjligt att grunda din behandling på. 

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger