Bra att veta om högt blodtryck som kvinna

Normalt blodtryck för en kvinna ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för en kvinna skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för en man. Kvinnor har däremot lägre risk att drabbas av högt blodtryck än vad män har.

blodtryck hemma

Vad är normalt blodtryck för kvinnor?

Normalt blodtryck för en kvinna ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för en kvinna skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för en man. Kvinnor har däremot lägre risk att drabbas av högt blodtryck än vad män har.

Hur högt blodtryck ska man ha som gravid?

Det beror på individuella faktorer men ofta anges att blodtryckssänkande läkemedel bör ges om blodtrycket under graviditet är högre än 150/100.

Högt blodtryck under graviditet

Ungefär 8-10% av gravida kvinnor får högt blodtryck under sin graviditet. Bakomliggande orsaker är sannolikt en viss ärftlighet men risken ökar också om man är äldre, överviktig och gravid med tvillingar.

Efter graviditeten normaliseras oftast blodtrycket hos de kvinnor som haft högt blodtryck. Men studier visar att de kvinnor som haft högt blodtryck under graviditeten har fyra gånger så stor risk att få högt blodtryck 10 år senare i livet. Om man tillhör denna gruppen bör man kolla sitt blodtryck regelbundet, gärna en gång per år men åtminstone vartannat år i förebyggande syfte.

Hur behandlas högt blodtryck under graviditet?

Behandling av högt blodtryck under graviditet sköts oftast via läkare på kvinnoklinik. Blodtrycket hos den gravida kvinnan får inte vara för högt men det får heller inte sänkas för mycket eftersom det kan påverka fostrets tillväxt. Enbart några specifika blodtrycksläkemedel är lämpliga under graviditet.

Blodtrycksmätning utförs på alla gravida kvinnor på mödravårdscentralen för att utesluta graviditetshypertoni eller havandeskapsförgiftning (preeklampsi).

Högt blodtryck och preventivmedel

Blodtrycket kan öka något vid användning av så kallade kombinerade p-piller, som består av könshormonerna östrogen och gestagen. Det är därför viktigt att kontrollera blodtrycket före och efter påbörjad behandling. Om man får markant förhöjt blodtryck under användandet är det viktigt att man slutar med p-piller. Om du äter p-piller och är osäker så prata med din gynekolog eller barnmorska. 

Högt blodtryck i samband med klimakteriet

Under klimakteriet förändras hormonerna i kroppen vilket också kan leda till viktökning. Hormonförändringarna i sig kan medföra att blodtrycket blir mer känsligt för saltintag från maten vilken i sin tur kan leda till ett högre blodtryck. Vissa hormonbehandlingar kan också höja blodtrycket. Efter 40-års åldern och i samband med klimakteriet bör kvinnor mäta sitt blodtryck regelbundet gärna en gång per år.

Hälsosam livsstil

DASH kost

En hälsosam livsstil är avgörande för god hälsa i alla åldrar. En kost med mindre salt, fett och alkohol och mer av det som kallas för DASH-kost kan påverka blodtrycket i rätt riktning. Här kan du läsa mer om Blodtrycksvänlig kost så kallad DASH-kost

Vill du få hjälp och tips på vägen får du gärna signa upp dig på Blodtrycksdoktorns “DASH-vecka”. Då får du tips på hur du kan tänka kring livsstilsförändringar, blodtrycksvänliga livsmedel och hur du “DASH-ifierar” din kost samt härliga DASH-inspirerade frukostar och luncher. Signa upp dig på DASH-veckan här.

Undrar du något?

Om du är patient på Blodtrycksdoktorn kan du enkelt kontakta din ansvariga sköterska på chatten i appen. Där kan du få mer hjälp och råd gällande livsstil och kost för ditt blodtryck. Gå till appen här.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger