Därför är det viktigt att behandla ett högt blodtryck

En illustration på en kropp med pilaar som visar vilka olika sjukdomar man kan få om man inte behandla ett högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men farligt

Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är en världens största kroniska sjukdomar. Det är uppskattat att cirka 30% av alla vuxna över 25 år har högt blodtryck och ju äldre man blir, ju större är risken att man får diagnosen hypertoni. I Sverige lever ungefär 2,3 miljoner människor med högt blodtryck. Bland de som är över 65 år beräknas hälften ha högt blodtryck.

Högt blodtryck är den största riskfaktorn för utveckling av hjärt-kärlsjukdom, men det ökar även risken för demens, ögonsjukdomar, njursvikt och förtida död.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Varför är det viktigt att ha koll på trycket?

Ett obehandlat högt blodtryck har långsiktiga konsekvenser för hälsan. Här är fem anledningar till varför det är viktigt att behandla högt blodtryck:

  1. Minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar: Hypertoni är en av de främsta riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Genom att behandla och kontrollera blodtrycket minskar du risken för dessa allvarliga sjukdomar.
  2. Skydd mot njurproblem: Obehandlat högt blodtryck kan leda till skador på blodkärlen i njurarna, vilket i sin tur kan leda till njursvikt eller andra njurproblem. Att hålla blodtrycket under kontroll hjälper till att skydda njurarnas hälsa.
  3. Minskad risk för demens: Forskning har visat ett kroniskt högt blodtryck kan öka risken för demens. Genom att kontrollera ditt blodtryck och hålla det på en normal nivå, kan du skydda din hjärna.
  4. Minskad risk för ögonsjukdomar: Högt blodtryck kan påverka ögonens funktion och öka risken för ögonsjukdomar. Genom att hålla blodtrycket under kontroll minskar du risken för synförändringar.
  5. Ökad livslängd: Efter ett kroniskt högt blodtryck ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och stroke, är även risken för förtida död hög. Genom att behandla sitt höga blodtryck kan man minska risken för flera sjukdomar och tillstånd vilket kan öka ens livslängd.

De flesta märker inte av det

Trots att vi idag har goda kunskaper om blodtrycksbehandling och effektiva blodtryckssänkande mediciner, går många runt med ett förhöjt blodtryck utan att veta om det. Det lömska med ett högt blodtryck är att det sällan ger några symtom. Vet man inte om det kan man heller inte behandla ett högt blodtryck.

Man behöver mäta för att veta 

Just att högt blodtryck ofta är symtomfritt medför problem då vi oftast inte söker vård för eller kontrollerar något vi inte upplever symtom kring. Det är först vid riktigt höga blodtrycksvärden som vissa kan känna tydliga symtom i form av huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Dessa symtom kan dock bero på mycket annat och därför är det inte alltid man kopplar ihop dem med högt blodtryck. Det enda sättet att veta säkert om man har högt blodtryck är att mäta blodtrycket. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt flera gånger för att säkert veta om blodtrycket är förhöjt.

Läs mer om blodtrycksvärden

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger