Därför är det så viktigt att behandla ett högt blodtryck

En illustration på en kropp med pilaar som visar vilka olika sjukdomar man kan få om man inte behandla ett högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men också farligt

Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är världens största kroniska sjukdom och uppskattningsvis så har mer än 30 % av alla vuxna i världen över 25 år högt blodtryck. I Sverige har ca 2,3 miljoner människor högt blodtryck och risken att drabbas ökar med stigande ålder. Bland de som är över 65 år beräknas hälften ha ett högt blodtryck.

Högt blodtryck är den enskilt största riskfaktorn för utveckling av hjärt-kärlsjukdom såsom stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt och förtida död.
Vid hypertoni är det ständigt ett ökat tryck i blodkärlen och ju högre trycket är i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat arbeta för att pumpa runt blodet i kroppen. Det högre trycket innebär en belastning på kroppen. Det är därför viktigt att behandla ett högt blodtryck om det skulle föreligga.

De flesta märker inte av det

Trots att vi idag har goda kunskaper om blodtrycksbehandling och trots effektiva blodtryckssänkande mediciner går tyvärr många runt med förhöjt blodtryck utan att veta om det. Det lömska med ett högt blodtryck är att det sällan ger några symtom. De flesta som har det märker inte av det alls samtidigt som det kan orsaka stor skada i kroppen. Vet man inte om det kan man heller inte behandla ett högt blodtryck.

Här kan du läsa mer om symtom på högt blodtryck.

Man behöver mäta för att veta 

Just att högt blodtryck ofta är symtomfritt medför problem då vi oftast inte söker vård för eller kontrollerar något vi inte upplever symtom kring.
Det är först vid riktigt höga blodtryck som vissa kan känna tydliga symtom i form av huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Dessa symtom kan dock bero på så mycket annat och därför är det inte alltid man kopplar ihop dem med högt blodtryck. Det enda sättet att veta säkert om man har högt blodtryck är att mäta blodtrycket. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt flera gånger för att säkert veta om blodtrycket är förhöjt. Läs mer här om blodtrycksvärden.

Undersökningar visar att andelen behandlade personer i Sverige som når ett blodtryck under 140/90 mmHg tyvärr sällan uppgår till mer än 20–30 procent av dem som ordinerats blodtryckssänkande läkemedel. I världen som helhet är bara 1 av 7 personer som fått diagnosen hypertoni välbehandlade.

Läs mer om hur ett högt blodtryck ska behandlas.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger