Tips på hur du mäter ditt blodtryck hemma

I den här artikeln går vi igenom hur man mäter blodtrycket på ett korrekt sätt samt vad man ska tänka på innan man gör en blodtrycksmätning.

blodtryck hemma

Varför mäter man blodtrycket?

Det enda sättet att få reda på om en person har högt blodtryck är genom att mäta blodtrycket med en blodtrycksmätare. Blodtrycket brukar oftast mätas i en vårdinrättning, på apotek eller hemma. Blodtrycksmätningar är väldigt vanliga inom vården och görs bland annat för att kunna hitta personer med obehandlat högt blodtryck, så kallad screening, eller för att upptäcka försämringar. Blodtrycksmätningar görs även för att utvärdera effekten av läkemedel hos patienter med högt blodtryck.

Vad ska jag tänka på innan jag mäter mitt blodtryck?

Att tänka på innan du mäter ditt blodtryck;

  • Undvik att träna, röka, dricka kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker minst 30 minuter innan du mäter. 

Så här mäter du;

  • Sätt dig bekvämt på en stol eller i en fåtölj. 
  • Luta ryggen mot ryggstödet och placera båda fötterna på golvet utan att korsa benen.
  • Slappna av och vila i 5 minuter innan du mäter.
  • Prata inte under mätningen.
  • Sätt på din blodtrycksmätare på överarmen, gärna på bar arm eller över en tunn tröja. Blodtrycksmanschetten ska sitta ca 2 cm ovanför armvecket. Mätdosan ska vara placerad på framsidan av armen när du har handflatan vänd uppåt. Blodtrycksmanschetten ska vara i samma höjd som hjärtat.

I vilken arm ska jag mäta mitt blodtryck?

Första gången du mäter ditt blodtryck ska du mäta i både vänster och höger arm om möjligt. Oftast är det ingen större skillnad på blodtrycket i armarna och då kan du välja den arm som känns bäst. Skiljer det 10 mmHg eller mer mellan höger och vänster så ska du fortsättningsvis mäta i den arm som har högst värde.

Med Blodtrycksdoktorns app och mätare kan du göra en testmätning för att jämföra blodtrycket i din vänstra och högra arm. Välj “Alternativ mätning” och sedan “Testmätning”.

Här kan du läsa mer om variationer i blodtrycket.

Att mäta blodtrycket hemma

Många studier har visat att det är bättre att mäta blodtrycket hemma jämfört med på sjukhus under förutsättning att mätningen sker på ett korrekt sätt. Hemma tenderar det att bli fler mätningar vilket ger en mer korrekt bild över tid. Mät gärna blodtrycket morgon och kväll i en vecka och ta medelvärdet på alla mätningarna.

Så funkar Blodtrycksdoktorns blodtrycksmätare

Patienter hos Blodtrycksdoktorn får en blodtrycksmätare hemskickad till sig som man lånar utan kostnad så länge man är patient hos oss. Mätaren är CE märkt och sparar automatiskt de uppmätta blodtrycksvärdena i appen som du laddar ner i din mobil. På så sätt kan både du som patienten och det medicinska teamet enkelt hålla koll på blodtrycksvärdena och följa utvecklingen.

Storlek på blodtrycksmanschett

En förutsättning för korrekt resultat är att du har rätt storlek på din blodtrycksmanschetten som är en del av mätaren. För stor blodtrycksmanschett kan ge felaktigt låga resultat och tvärtom med för liten.

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Alla vuxna personer bör kontrollera sitt blodtryck åtminstone varje eller vartannat år. Om blodtrycket då är normalt, mindre än 120/80 mmHg, räcker det oftast att sedan kontrollera vartannat år. Om blodtrycket ligger lätt förhöjt 120-129 i övertryck eller 80-89 i undertryck samt om personen har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, bör blodtrycket kontrolleras oftare.

Här kan du läsa mer om hur ofta du bör mäta ditt blodtryck.

Var kan jag mäta mitt blodtryck?

De flesta apotek erbjuder blodtrycksmätning. Går du till sjuksköterska eller läkare av någon anledning, mäts ofta blodtrycket som en del av en allmän undersökning. Går du och lämnar blod kan blodcentralen mäta ditt blodtryck. 

Har du konstaterat högt blodtryck är det viktigt att mäta med egen blodtrycksmätare i hemmet som del av din blodtrycksbehandling. Det är viktigare att mäta blodtrycket ofta om du känner dig sjuk, nyligen har bytt blodtrycksmedicin eller om ditt blodtryck ligger alltför högt eller för lågt. Ett bra riktvärde för en person med tablettbehandling för sitt höga blodtryck är att mäta trycket morgon och kväll minst 5-10 ggr/månad.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger