Koll på blodtrycket: tips för optimal mätning hemifrån

Upptäck fördelarna med att mäta ditt blodtryck hemifrån – enkelt och exakt. Denna artikel guidar dig genom varje steg för att säkerställa en korrekt mätning och avslöjar viktiga tips som förbereder dig inför processen.

blodtryck hemma

Upptäck Blodtrycksdoktorns smarta blodtrycksmätare

Som patient hos Blodtrycksdoktorn får du tillgång till vår moderna, CE-märkta blodtrycksmätare – helt kostnadsfritt under din tid med oss. Dina blodtrycksmätningar synkroniseras direkt med vår app på din smartphone. Det innebär att du och ditt dedikerade medicinska team kan följa dina framsteg och hantera ditt blodtryck med precision, allt medan du njuter av bekvämligheten i ditt eget hem. 

Två kvinnor, 30 och 60 år, tar en promenad i solen

Varför är det viktigt att mäta blodtrycket?

Att mäta ditt blodtryck är avgörande – det är faktiskt den enda metoden för att säkert identifiera högt blodtryck, en potentiellt dold hälsorisk som kan ha allvarliga konsekvenser om den lämnas obehandlad. Blodtrycksmätningar, som regelbundet utförs i vårdinrättningar, på apotek eller bekvämt i ditt eget hem är alltså avgörande för din hälsa. Dessa mätningar tillåter inte bara tidig upptäckt av obehandlad hypertoni, de är även viktiga för att övervaka en persons respons på behandlingar och för att tidigt upptäcka eventuella försämringar i hälsotillståndet. Regelbunden övervakning av blodtrycket kan leda till bättre långsiktiga hälsoresultat genom att möjliggöra tidiga åtgärder, anpassning av behandlingar och uppföljning av läkemedlens effekt. 

Viktigt att tänka på innan en blodtrycksmätning?

Att tänka på innan du mäter ditt blodtryck:

  • Undvik att träna, röka, dricka kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker minst 30 minuter innan du mäter. 

Så här mäter du:

  • Sätt dig bekvämt på en stol eller i en fåtölj. 
  • Luta ryggen mot ryggstödet och placera båda fötterna på golvet utan att korsa benen.
  • Slappna av och vila i 5 minuter innan du mäter.
  • Prata inte under mätningen.
  • Sätt på din blodtrycksmätare på överarmen, gärna på bar arm eller över en tunn tröja. Blodtrycksmanschetten ska sitta ca 2 cm ovanför armvecket. Mätdosan ska vara placerad på framsidan av armen när du har handflatan vänd uppåt. Blodtrycksmanschetten ska vara i samma höjd som hjärtat.

I vilken arm ska jag mäta mitt blodtryck?

Första gången du mäter ditt blodtryck ska du mäta i både vänster och höger arm om möjligt. Oftast är det ingen större skillnad på blodtrycket i armarna och då kan du välja den arm som känns bäst. Skiljer det 10 mmHg eller mer mellan höger och vänster så ska du fortsättningsvis mäta i den arm som har högst värde.

Med Blodtrycksdoktorns app och mätare kan du göra en testmätning för att jämföra blodtrycket i din vänstra och högra arm. Välj “Alternativ mätning” och sedan “Testmätning”.

Här kan du läsa mer om variationer i blodtrycket.

Att mäta blodtrycket hemma

Många studier har visat att det är bättre att mäta blodtrycket hemma jämfört med på sjukhus under förutsättning att mätningen sker på ett korrekt sätt. Hemma tenderar det att bli fler mätningar vilket ger en mer korrekt bild över tid. Mät gärna blodtrycket morgon och kväll i en vecka och ta medelvärdet på alla mätningarna.

Storlek på blodtrycksmanschett

En förutsättning för korrekt resultat är att du har rätt storlek på din blodtrycksmanschetten som är en del av mätaren. För stor blodtrycksmanschett kan ge felaktigt låga resultat och tvärtom med för liten.

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Alla vuxna personer bör kontrollera sitt blodtryck åtminstone varje eller vartannat år. Om blodtrycket då är normalt, mindre än 120/80 mmHg, räcker det oftast att sedan kontrollera vartannat år. Om blodtrycket ligger lätt förhöjt 120-129 i övertryck eller 80-89 i undertryck samt om personen har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, bör blodtrycket kontrolleras oftare.

Här kan du läsa mer om hur ofta du bör mäta ditt blodtryck.

Var kan jag mäta mitt blodtryck?

De flesta apotek erbjuder blodtrycksmätning. Går du till sjuksköterska eller läkare av någon anledning, mäts ofta blodtrycket som en del av en allmän undersökning. Går du och lämnar blod kan blodcentralen mäta ditt blodtryck. 

Har du konstaterat högt blodtryck är det viktigt att mäta med egen blodtrycksmätare i hemmet som del av din blodtrycksbehandling. Det är viktigare att mäta blodtrycket ofta om du känner dig sjuk, nyligen har bytt blodtrycksmedicin eller om ditt blodtryck ligger alltför högt eller för lågt. Ett bra riktvärde för en person med tablettbehandling för sitt höga blodtryck är att mäta trycket morgon och kväll minst 5-10 ggr/månad.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger