3 myter om högt blodtryck

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

sant och falskt om högt blodtryck

Trots att över 2 miljoner svenskar har högt blodtryck är det få som faktiskt vet vad det innebär. Läs om de tre vanligaste myterna om högt blodtryck.

Myt 1. Man märker om att man har det.

Det lömska med ett högt blodtryck är att det sällan ger några symtom. De flesta som har högt blodtryck märker inte av det alls samtidigt som det kan orsaka stor skada i kroppen.

Läs mer om symtom

Myt 2. Det drabbar bara äldre som äter ohälsosamt och inte motionerar.

Stillasittande och ohälsosamma matvanor har negativ inverkan på blodtrycket. Men även om du är ung och lever hälsosamt kan du drabbas av högt blodtryck då ärftliga faktorer har inverkan på benägenheten att utveckla högt blodtryck. 

Läs mer om motion

Myt 3. Om det är så pass vanligt är det säkert ofarligt.

Att utveckla ett högt blodtryck är vanligt, och det blir mer vanligt ju äldre man blir. Efter 60-års ålder har ca hälften av befolkningen högt blodtryck. Men bara för att det är vanligt betyder det inte att det är ofarligt.  Ett okontrollerat högt blodtryck kan i värsta fall leda till allvarliga hjärt-kärlsjukdomar och förtida död. 

Läs mer om högt blodtryck och ålder

Liknande artiklar

Vila före blodtrycksmätning?

Vilar man inte minst 5 minuter före blodtrycksmätningen blir blodtrycket högre. Se till att vila och vara avslappnad före din […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger