Håll koll på trycket

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Den 17 maj 2022, på World Hypertension Day, startade vår informationskampanj som kommer pågå fram till midsommar – ”Håll koll på trycket”.

En miljon har högt blodtryck utan att veta om det

Att ha koll på blodtrycket räddar liv. Ett okontrollerat högt blodtryck är den största orsaken till hjärt-kärlsjukdom som är den vanligaste dödsorsaken i världen. Studier uppskattar att ca 1 miljon svenska har högt blodtryck utan att veta om det – så behöver det inte vara.

Börja med ett enkelt test

Som start lanserar vi ett enkelt blodtryckstest så att alla kan testa om de ligger i riskzonen för högt blodtryck och få information om hur man kan kolla upp sig. Testet är enkelt att göra och delas lätt med andra.

Lär dig mer om högt blodtryck

I Blodtrycksskolan hittar du filmer och artiklar som:

Hälsa och livsstil

Genom förändrad livsstil med exempelvis mer fysisk aktivitet, mindre stress och förändrade kostvanor- går det att påverka blodtrycket i rätt riktning. Under Hälsa & Livsstil har vi samlat reportage, artiklar och recept som vi hoppas ska kunna inspirera dig.

Liknande artiklar

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck är delvis ärftligt och blodtrycket ökar oftast med åldern. Högt blodtryck samvarierar även med vissa sjukdomar samt livsstilsfaktorer.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksvärden

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en tillförlitlig blodtrycksmätare samt på ett korrekt sätt.

Läs mer Pil åt höger