Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Hur upplevs symtom på högt blodtryck

Måttligt förhöjt blodtryck ger ofta inga besvär. Det enda säkra sättet att veta om blodtrycket är normalt är att mäta det. Att sjukdomen hypertoni oftast är utan symtom gör att många med högt blodtryck inte tar den på allvar förrän det är för sent och en allvarlig komplikation som stroke eller hjärtinfarkt inträffar. På engelska benämns därför ofta högt blodtryck som ”the silent killer”. Kraftigt förhöjt blodtryck ger ibland symtom i form av huvudvärk. Symtom som yrsel, trötthet och illamående kan förekomma liksom andnöd, näsblod, ångest, och problem med synen.

Här kan du läsa mer om vad högt blodtryck är.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du en personlig behandlingsplan, regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska direkt i appen. Vi är en del av primärvården, frikort gäller och blodtrycksmätare ingår. Läs mer om vår blodtrycksbehandling här. Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, läs mer om hur vi kan hjälpa dig med utredning här.

Vad räknas som högt blodtryck

Gränserna för vad som räknas som förhöjt blodtryck har gradvis sänkts de senaste åren. I Sverige och i de europeiska riktlinjerna räknas ett blodtryck på 140/90 mm Hg eller mer (taget i sittande efter minst 5 minuters vila) som förhöjt. För att ställa diagnosen högt blodtryck krävs flera mätningar, att mätningen utförs korrekt och att blodtrycksmätaren mäter rätt. Om blodtrycket mäts i hemmet räknas ett blodtryck på 135/85 mmHg eller mer som förhöjt. I USA har man nyligen sänkt gränsen för diagnosen högt blodtryck. Hypertoni (förhöjt blodtryck) enligt de amerikanska riktlinjerna är nu lika med ett övertryck på >130 mmHg eller ett undertryck på >80 mmHg, det vill säga lägre gränser jämfört med de svenska och europeiska.

Här hittar du en tabell över olika blodtrycksvärden.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,8 av 5

Över 10 000 patienter i behandling

Högt blodtryck utan orsak

Orsaken till att en del får högt blodtryck och andra inte är okänd. En del får högt blodtryck trots att de motionerar, är smala och lever hälsosamt. Ibland finns ärftliga samband, ibland inte. Framtida forskning kan förhoppningsvis hitta svar på detta.

Här kan du läsa mer om orsaker till högt blodtryck.

Nyhetsbrev

Få fakta, tips och råd direkt från våra läkare och hälsovetare (kostnadsfritt)

Läs mer från Blodtrycksskolan

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck är delvis ärftligt och blodtrycket ökar oftast med åldern. Högt blodtryck samvarierar även med vissa sjukdomar samt livsstilsfaktorer.

Läs mer Pil åt höger