Kolla trycket!

koll på trycket

Högt blodtryck ger oftast inga symtom

Det enda sättet att veta om blodtrycket är förhöjt är genom att mäta det med en blodtrycksmätare. Att högt blodtryck oftast inte ger några symtom gör att många med högt blodtryck inte är medvetna om det eller tar det på allvar förrän en komplikation som stroke eller hjärtinfarkt inträffar. På engelska benämns därför ofta högt blodtryck som ”the silent killer”.  Det är därför väldigt viktigt att regelbundet mäta sitt blodtryck.

Kraftigt förhöjt blodtryck ger ibland symptom i form av huvudvärk. Symptom som yrsel, trötthet och illamående kan förekomma liksom Ibland kan också andnöd, näsblod, ångest, och problem med synen.

Viktigt att känna till om du har några riskfaktorer

Alla vuxna bör kolla sitt blodtryck regelbundet. Men för vissa kan det vara viktigt att ha extra koll. Det är därför viktigt att känna till om man har några riskfaktorer.

Det finns ett antal riskfaktorer för högt blodtryck, vissa går tyvärr inte att påverka såsom arvsanlag, kön eller ålder. Men, som tur är finns det en hel rad med riskfaktorer som du faktiskt själv kan påverka som har med din livsstil att göra. Riskfaktorer som går att påverka är bland andra:

  • Övervikt
  • För lite motion
  • Stillasittande livsstil
  • Stress
  • Kost (som är rik på salt, socker och fett)
  • Rökning
  • Hög alkoholkonsumtion

Testa om du är i riskzonen

En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det. Gör testet för att se om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck.

Blodtrycksvärden

Här nedan hittar du en tabell som visar olika blodtrycksvärden för hur blodtrycket kan ligga i olika stadier. Ett normalt blodtryck delas in i följande tre nivåer: optimalt blodtryck, normalt blodtryck och högt normalt blodtryck. Högt blodtryck, som även kallas hypertoni, delas också in i tre nivåer. Dessa är: hypertoni grad 1, hypertoni grad 2 och hypertoni grad tre.

Blodtrycks-
nivåer
Övertryck
(Systoliskt)
Undertryck
(Diastoliskt)
Optimalt
blodtryck
mindre än 120ochmindre än 80
Normalt
blodtryck
120-129och/eller80-84
Högt normalt
blodtryck
130-139och/eller85-89
Hypertoni
grad 1
140-159och/eller90-99
Hypertoni
grad 2
160-179och/eller100-109
Hypertoni
grad 3
180 eller överoch/eller110 eller över

Enligt de senaste svenska och europeiska riktlinjerna för behandling, sätts diagnosen högt blodtryck om medelblodtrycket vid hemblodtrycksmätning är 135/85 mmHg eller mer. Om blodtrycket tas på vårdcentral eller på sjukhus är gränsen för diagnos av högt blodtryck 140/90 mmHg eller mer. Initialt målvärde är att ligga under 135/85 mmHg i medelblodtryck vid hemblodtrycksmätning. Optimalt blodtryck där risken för hjärt-kärlsjukdom är som lägst är runt 120/70. Om du är över 65 år räcker det att övertrycket ligger runt 125 mmHg.

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Därför är det viktigt att behandla ett högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men farligt Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är en världens största kroniska sjukdomar. […]

Läs mer Pil åt höger

Håll koll på trycket

Den 17 maj 2022, på World Hypertension Day, startade vår informationskampanj som kommer pågå fram till midsommar – ”Håll koll […]

Läs mer Pil åt höger

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

3 myter om högt blodtryck

Trots att över 2 miljoner svenskar har högt blodtryck är det få som faktiskt vet vad det innebär. Det är […]

Läs mer Pil åt höger