Kolla trycket!

Tabell blodtrycksvärden

Högt blodtryck ger oftast inga symtom

Det enda sättet att veta om blodtrycket är förhöjt är att mäta det. Att högt blodtryck oftast inte ger några symtom gör att många med högt blodtryck inte tar det på allvar förrän det är för sent och en allvarlig komplikation som stroke eller hjärtinfarkt inträffar. På engelska benämns därför ofta högt blodtryck som ”the silent killer”.  Det är därför väldigt viktigt att regelbundet mäta sitt blodtryck.

Kraftigt förhöjt blodtryck ger ibland symptom i form av huvudvärk. Symptom som yrsel, trötthet och illamående kan förekomma liksom Ibland kan också andnöd, näsblod, ångest, och problem med synen.

Viktigt att känna till om du har några riskfaktorer

Alla vuxna bör kolla sitt blodtryck regelbundet. Men för vissa kan det vara viktigt att ha extra koll. Det är därför viktigt att känna till om man har några riskfaktorer.

Det finns ett antal riskfaktorer för högt blodtryck, vissa går tyvärr inte att påverka såsom arvsanlag, kön eller ålder. Men, som tur är finns det en hel rad med riskfaktorer som du faktiskt själv kan påverka som har med din livsstil att göra. Riskfaktorer som går att påverka är bland andra:

  • Övervikt
  • För lite motion
  • Stillasittande livsstil
  • Stress
  • Kost (som är rik på salt, socker och fett)
  • Rökning
  • Hög alkoholkonsumtion

Hur kan jag ta reda på om jag har högt blodtryck?

Det enda sättet att säkert veta om du har högt blodtryck eller inte är att mäta det. Hos Blodtrycksdoktorn kan du få hjälp med utredning och diagnostisering av högt blodtryck.

Utredning och diagnos av högt blodtryck

Nu kan Blodtrycksdoktorn hjälpa till med utredning och diagnostisering av högt blodtryck. Börja med att ladda Blodtrycksdoktorns app i App Store eller Google Play, logga in med Bank ID och svara på frågorna.

Blodtrycksvärden

Här nedan hittar du en tabell som visar olika blodtrycksvärden för hur blodtrycket kan ligga i olika stadier. Ett normalt blodtryck delas in i följande tre nivåer: optimalt blodtryck, normalt blodtryck och högt normalt blodtryck. Högt blodtryck, som även kallas hypertoni, delas också in i tre nivåer. Dessa är: hypertoni grad 1, hypertoni grad 2 och hypertoni grad tre.

Blodtrycks-
nivåer
Övertryck
(Systoliskt)
Undertryck
(Diastoliskt)
Optimalt
blodtryck
mindre än 120ochmindre än 80
Normalt
blodtryck
120-129och/eller80-84
Högt normalt
blodtryck
130-139och/eller85-89
Hypertoni
grad 1
140-159och/eller90-99
Hypertoni
grad 2
160-179och/eller100-109
Hypertoni
grad 3
180 eller överoch/eller110 eller över

Enligt de senaste svenska och europeiska riktlinjerna för behandling, sätts diagnosen högt blodtryck om medelblodtrycket vid hemblodtrycksmätning är 135/85 mmHg eller mer. Om blodtrycket tas på vårdcentral eller på sjukhus är gränsen för diagnos av högt blodtryck 140/90 mmHg eller mer. Initialt målvärde är att ligga under 135/85 mmHg i medelblodtryck vid hemblodtrycksmätning. Optimalt blodtryck där risken för hjärt-kärlsjukdom är som lägst är runt 120/70. Om du är över 65 år räcker det att övertrycket ligger runt 125 mmHg.

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Tips på hur du mäter ditt blodtryck hemma

I den här artikeln går vi igenom hur man mäter blodtrycket på ett korrekt sätt samt vad man ska tänka på innan man gör en blodtrycksmätning.

Läs mer Pil åt höger

Livsstil och högt blodtryck

Högt blodtryck beror i hög grad på vår moderna livsstil. Genom att förändra sin livsstil med mer motion, minskad stress, minskat alkoholintag och förändrad kost går det att sänka sitt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Varför varierar blodtrycket?

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom vi slappnar av. Flera olika system i kroppen hjälper till att reglera blodtrycket. Det autonoma nervsystemet, njurarna, olika hormonsystem samt lokala faktorer i kärlväggarna samverkar för att vi ska ha ett bra blodtryck. På natten, när kroppen vilar, gör dessa system att blodtrycket sjunker.

Läs mer Pil åt höger

Puls och högt blodtryck

När man anstränger sig fysiskt och får högre puls stiger också blodtrycket. Att pulsen och blodtrycket stiger en del när man tränar är ett friskhetstecken. Blodtryck som ska användas för att diagnosticera och styra behandling av högt blodtryck ska dock tas efter vila i lugn miljö.

Läs mer Pil åt höger

Därför är det så viktigt att behandla ett högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men också farligt Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är världens största kroniska sjukdom […]

Läs mer Pil åt höger