Puls och högt blodtryck

När man anstränger sig fysiskt och får högre puls stiger också blodtrycket.

Puls

Vad är puls?

Pulsen eller hjärtfrekvensen, anger hur många gånger hjärtat slår per minut (bpm). Den kan kännas på olika ställen i kroppen där artärerna ligger nära hudytan, såsom handleden eller halsen. En vuxen människa har i genomsnitt en vilopuls på 60-100 slag per minut, även om vältränade individer ofta kan ha lägre värden.

Vad orsakar hög puls?

Hög puls, även känd som takykardi, hänvisar till en hjärtrytm som överstiger den normala vilohastigheten. Det finns många potentiella orsaker till en hög puls, och de kan variera från naturliga tillstånd till mer allvarliga medicinska problem.

En av de mest vanliga orsakerna är fysisk ansträngning. När vi tränar eller utför någon form av fysisk aktivitet, behöver våra muskler mer syre. För att uppfylla detta behov, pumpar hjärtat snabbare för att skicka mer syrerikt blod genom kroppen. På liknande sätt kan emotionell stress eller ångest också öka hjärtfrekvensen eftersom kroppen reagerar på stress genom att frigöra hormoner som adrenalin, vilket kan öka hjärtfrekvensen.

Koffein och andra stimulanser som finns i kaffe, te, cola och vissa mediciner kan också leda till en tillfällig ökning av hjärtfrekvensen. För vissa individer kan stora mängder alkohol eller nikotin ha samma effekt.

En del medicinska tillstånd kan också orsaka hög puls. Dessa inkluderar feber, anemi (järnbrist), lågt blodtryck, elektrolytobalans och sköldkörtelproblem.

Vissa mediciner, särskilt de som är avsedda att behandla högt blodtryck, astma, depression eller ADHD, kan höja pulsen.

Om man upplever en konstant hög puls eller plötsliga förändringar i hjärtfrekvensen, bör man konsultera en läkare för att utesluta eventuella allvarliga medicinska tillstånd eller orsaker. I många fall är hög puls ett svar på en yttre stimulans eller en tillfällig händelse, men det är alltid bäst att vara säker, särskilt om symtomen är ihållande eller återkommande.

Relationen mellan puls och blodtryck

Pulsen och blodtrycket är båda viktiga indikatorer på hjärt-kärlsystemets hälsa. Medan pulsen ger information om hjärtats slagfrekvens, ger blodtrycket information om hur kraftigt blodet pumpas mot artärernas väggar.

Även om pulsen och blodtrycket är två separata mätningar, kan de påverka varandra. En hög puls kan leda till högt blodtryck eftersom hjärtat arbetar hårdare för att pumpa blod när pulsen sticker iväg. Samtidigt kan högt blodtryck orsaka att hjärtat behöver arbeta hårdare, vilket potentiellt kan leda till en hög puls.

Det är viktigt att notera att det är fullt möjligt att ha en hög puls utan högt blodtryck, eller högt blodtryck utan en hög puls. Varje mätning ger unik information om kroppens hälsa och bör beaktas i sitt eget sammanhang. Både ihållande hög puls och högt blodtryck kan vara tecken på underliggande hälsoproblem och bör beaktas noggrant. Regelbundna kontroller av dessa värden kan hjälpa till att upptäcka potentiella problem tidigt och sätta in lämplig behandling eller livsstilsändringar för att förbättra hjärt-kärlhälsan.

Högt blodtryck och hög puls

Hjärtklappning (takykardi) ger förhöjt blodtryck. När man anstränger sig fysiskt och får högre puls stiger också blodtrycket. Stress och nervositet kan också ge hjärtklappning. Det är därför det är viktigt att vila i lugn miljö innan man mäter blodtrycket. Har man hög puls och högt blodtryck i vila bör man kontakta sjukvården för att undersöka om det finns någon annan orsak till den höga pulsen.

Högt blodtryck och låg puls

En del läkemedel som används mot högt blodtryck kan ge låg puls (betablockerare). Låg puls (bradykardi) kan också orsaka högt blodtryck, eftersom den långsammare hjärtfrekvensen möjliggör ökad tid för hjärtat att fyllas med blod, hjärtat sträcks då ut mer och får en ökad kraft när det sedan dras ihop. Effekten blir att övertrycket (det systoliska blodtrycket) blir högre än normalt och undertrycket (det diastoliska trycket) blir ovanligt lågt.

Lågt blodtryck och hög puls

Det är även möjligt att ha lågt blodtryck (hypotoni) och hög puls samtidigt. Denna kombination kan bero på flera orsaker. När blodtrycket är lågt kan hjärtat kompensera genom att öka hjärtfrekvensen (pulsen) för att försöka upprätthålla en adekvat blodflöde till vävnader och organ. Förlust av vätska genom svettning, kräkningar, diarre eller otillräckligt vätskeintag kan leda till minskad blodvolym, vilket kan resultera i lågt blodtryck. Som en kompensatorisk mekanism kan hjärtat öka sin frekvens, vilket leder till en hög puls.

Andra orsaker till ett lågt blodtryck och hög puls kan vara en inre eller yttre blödning, järnbrist, sköldkörtelproblem och vissa mediciner.

Allt du behöver för att ta kontroll över ditt blodtryck & övervikt

Smidigt och tillgängligt utan väntetider. Regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,7 av 5

Över 17 000 patienter i behandling

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger