Lågt blodtryck och blodtrycksfall

Många förväxlar termerna lågt blodtryck och blodtrycksfall. Det är två olika tillstånd, men lågt blodtryck orsakar ofta blodtrycksfall.

Elderly drugstore worker helping dizzy customer after fainting in pharmacy while diverse people doing health care shopping buying drugs, supplements. Adult client spinning in shop beside shelves

Blodtrycksfall, även känt som ortostatisk hypotension, avser en plötslig sänkning av blodtrycket som oftast inträffar när man byter position från liggande till stående. Detta kan bland annat leda till kortvarig yrsel, huvudvärk eller illamående.

När vi står upp måste hjärtat och blodkärlen arbeta hårdare för att säkerställa att tillräckligt med blod pumpas upp till hjärnan. Vid blodtrycksfall är kroppens mekanismer för att justera blodtrycket antingen långsamma eller otillräckliga, vilket leder till en tillfällig minskning av blodflödet till hjärnan.

Orsaker till blodtrycksfall

Det finns flera bakomliggande orsaker till blodtrycksfall. En orsak är dehydrering (uttorkning) eller låg blodvolym. När kroppen är uttorkad har den svårare att upprätthålla ett stabilt blodtryck. Även järnbrist (anemi), efter blodförlust (till exempel efter mens eller bloddonation) kan påverka kroppens förmåga att reglera blodtrycket. Långvarigt liggande, som kan uppstå efter en skada eller sjukdom, kan också leda till blodtrycksfall eftersom kroppen inte är van vid att hantera tyngdkraftens effekt på cirkulationen vid snabba positionsskiften.

Vissa mediciner, som de som används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsjukdomar, kan orsaka blodtrycksfall som en bieffekt. Diuretika, som hjälper kroppen att utsöndra överflödigt salt och vatten, kan också vara boven bakom plötsligt minskat blodtryck. Dessutom kan sjukdomar som påverkar det autonoma nervsystemet, som Parkinsons sjukdom, störa kroppens normala mekanismer för att upprätthålla blodtrycket. Slutligen kan vissa hjärtrytmstörningar, som kan påverka hjärtats pumpförmåga, även leda till blodtrycksfall.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Lågt blodtryck – Vad är det?

Ett lågt blodtryck (även kallat för hypotoni) är en vanlig orsak till blodtrycksfall. Lågt blodtryck kan bland annat bero på blodförlust, viss medicinering eller en bakomliggande infektion eller sjukdom. Unga människor har ofta lågt blodtryck utan anledning, och kan därför lätt råka ut för blodtrycksfall. 

Lågt blodtryck är oftast ofarligt och kräver inte någon behandling. De flesta som har lågt blodtryck har inte några symtom. Får du ett plötsligt blodtrycksfall bör du sätta dig eller lägga dig ned och ha benen högt. Ibland kan du behöva söka vård.

Skillnaden mellan lågt blodtryck och blodtrycksfall 

Många förväxlar termerna lågt blodtryck och blodtrycksfall. Det är två olika tillstånd, men lågt blodtryck orsakar ofta blodtrycksfall. Det är dock inte alla med lågt blodtrycksom får blodtrycksfall, och inte alla episoder av blodtrycksfall är nödvändigtvis kopplade till ett kroniskt lågt blodtryck. 

Blodtrycksfall beskriver en situation där blodtrycket sjunker hastigt när man ställer sig upp från sittande eller liggande ställning. Vid lågt blodtryck är blodtrycket konstant lågt, oavsett kroppsställning. Vad som räknas som lågt kan variera från person till person men generellt sett är ett blodtryck under 90/60 mm Hg lågt. 

Symtom

​​Blodtrycksfall kan ge en rad symtom. Dessa symtom uppkommer eftersom hjärnan och andra delar av kroppen tillfälligt får otillräcklig blodtillförsel. Det vanligaste symtomen vid blodtrycksfall är att man upplever att det svartnar för ögonen en stund, får huvudvärk och känner sig yr. 

Andra symtom är :

  • Svimning
  • Dimmig syn
  • Svaghet
  • Illamående
  • Ovanlig trötthet
  • Bröstsmärta
  • Hjärtklappning

Behandling av blodtrycksfall

Får man blodtrycksfall kan man försiktigt lägga sig på golvet med benen upphöjda. Då rinner blodet tillbaka till huvudet så att man mår bra igen.

Mer långsiktig behandling av blodtrycksfall som inträffar med jämna mellanrum, fokuserar på att behandla dess orsak och lindra symtomen. Beroende på orsaken till blodtrycksfallet kan flera livsstilsförändringar och medicinska behandlingar vara aktuella. När det gäller livsstilsförändringar kan det innebära att öka sitt vätske- och saltintag, använda kompressionsstrumpor och tänka på att resa sig långsamt från sittande eller liggande. 

Det finns mediciner som kan behandla blodtrycksfall genom att antingen hjälpa kroppen att behålla mer salt och öka blodvolymen, eller som ökar blodtrycket. Äter man mediciner som orsakar blodtrycksfall bör man se över dessa och antingen justera dosen eller byta till en annan sorts medicin. Man bör alltid prata med sin läkare först innan man gör ändringar i sin medicinering. 

Om blodtrycksfallet beror på underliggande tillstånd, såsom en annan sjukdom, ska denna sjukdom behandlas i första hand. För en del kan fysioterapi hjälpa, där man fokuserar på övningar som bland annat förbättrar cirkulationen i benen.

Förebygg blodtrycksfall

Får du ofta blodtrycksfall kan det vara bra att konsultera en läkare. Hos äldre kan upprepade episoder av blodtrycksfall ibland vara ett tecken på hjärt-kärlsjukdom. Oftast beror det dock på att man har druckit för lite, inte ätit på länge, eller inte rört på sig under en längre period. 

För att förebygga blodtrycksfall är det viktigt att dricka mycket vatten. Det är också bra att undvika alkohol då det torkar ut kroppen. Måltidsplanering, motion och rökavänjning kan också minska antalet episoder. 

Man kan också mäta sitt blodtryck lite oftare än vanligt om man vet att man har lågt blodtryck. Då kan det vara lättare att se om det finns några mönster kring när blodtrycksfallet inträffar.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger