Hur sänker man ett högt blodtryck?

Ett förhöjt blodtryck är ett vanligt hälsoproblem som kan påverka din långsiktiga hälsa. Det finns olika sätt att hantera och sänka blodtrycket, både genom förändrad livsstil och med läkemedel. Att förstå de olika metoderna och deras inverkan på din hälsa är avgörande för att uppnå och bibehålla ett hälsosamt blodtryck.

Multiethnic group of senior women training at park with fitness instructor

Hur sänker man ett högt blodtrycket?

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Detta innebär att anpassa din kost, öka fysisk aktivitet och minska stress. Många personer med högt blodtryck behöver emellertid oftast kompletterande behandling med läkemedel för att effektivt sänka sitt blodtryck och nå det målblodtryck som rekommenderas av vården.

Kan man sänka ett högt blodtryck utan läkemedel?

Ja, det är möjligt att sänka ett förhöjt blodtryck genom att göra förändringar i livsstilen. För att sänka högt blodtryck finns stark evidens för att en sund livsstil kan vara lika effektiv som farmaceutiska läkemedel. Här är några evidensbaserade strategier:

 • Kost och näring:
  • Följ DASH-kosten med fokus på färsk frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein, och lågt natriuminnehåll.
  • Minska saltintaget och undvik bearbetade livsmedel som höjer blodtrycket.
  • Öka kaliumintaget genom livsmedel som bananer, sötpotatis och spenat för att bidra till blodtryckssänkning.
 • Fysisk aktivitet:
  • Sträva efter minst 150 minuter måttlig aerobisk träning per vecka enligt WHO:s rekommendationer.
  • Regelbunden motion förbättrar blodtrycket, ökar kärlens elasticitet och stöder hjärtat funktion.
 • Viktkontroll:
  • Övervikt och fetma kopplas starkt till högt blodtryck.
  • Viktminskning, även 5-10% av kroppsvikten, har betydande positiv effekt på blodtrycket.
 • Alkohol och rökning:
  • Begränsa alkoholkonsumtionen till måttliga nivåer eller undvik det helt.
  • Sluta röka för att minska risken för högt blodtryck och andra hälsoproblem.
 • Stresshantering:
  • Effektiv stresshantering kan ha betydelse för att bibehålla ett hälsosamt blodtryck.
  • Meditation, djupandningsövningar, yoga och tidsförvaltning är effektiva tekniker.

Forskning visar att dessa livsstilsförändringar inte bara kan behandla högt blodtryck utan även förebygga det.

En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Gör testet för att se om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck.

Sänka blodtrycket med läkemedel

För att effektivt behandla högt blodtryck finns ett brett utbud av blodtryckssänkande läkemedel tillgängliga. Valet av läkemedel anpassas individuellt, och hos Blodtrycksdoktorn samarbetar du med din läkare för att hitta den mest lämpliga medicineringen med minimala biverkningar.

De vanligaste blodtryckssänkande läkemedel kan indelas i följande grupper:

 • Vätskedrivande läkemedel (tiaziddiuretika)
 • ACE-hämmare  eller angiotensinreceptor-blockerare (ARB)
 • Kalciumflödeshämmare
 • Beta-blockerare
 • Aldosteronatagonister
 • Alfa-blockerare

Dessa grupper har liknande effekter på blodtrycket, men individuell respons kan variera. För att minimera biverkningar kan det vara fördelaktigt att anpassa eller kombinera olika läkemedel i små doser. Kombinationspreparat som innehåller mediciner från olika grupper kan då vara ett praktiskt alternativ för att minska antalet tabletter som behöver tas.

Biverkningar av blodtrycksmedicin varierar från person till person, och det finns ingen universell ”bästa” eller ”snällaste” medicin. Hos Blodtrycksdoktorn justeras läkemedlen individuellt för att minimera biverkningar och optimera behandlingen för varje patient.

När bör man överväga medicinering för högt blodtryck?

Om blodtrycket är mer än lindrigt förhöjt eller om en individ har tecken till så kallad målorganskada eller multipla riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, är det oftast motiverat att snabbt inleda behandling. Riskfaktorer inkluderar rökning, höga blodfetter, övervikt, diabetes och ärftlighet för hjärtsjukdom eller stroke. Målorganskada är t.ex. förtjockning av hjärtmuskeln (så kallad vänsterkammarhypertrofi, vilket utreds med EKG), äggvita i urinen (utreds med urinsticka) eller ögonbottenförändringar. Vid lätt förhöjt blodtryck kan förändringar i livsstil vara ett första steg, men snabb medicinering kan övervägas för att minska risken för hjärt-kärlproblem.

Kan man sänka blodtrycket själv på kort tid?

Vid en höjning av blodtrycket, när medicinsk hjälp inte omedelbart är tillgänglig, finns det åtgärder du kan vidta för att försöka sänka blodtrycket på kort sikt. Eliminera stressfaktorer, genomför avslappningsövningar och använd djupandningstekniker för att snabbt minska stressnivåerna. Lätt till måttlig fysisk aktivitet kan också hjälpa till att sänka blodtrycket. Vid uttorkning kan ökat vattenintag vara till hjälp.

Det är viktigt att påpeka att dessa åtgärder endast bör ses som temporära lösningar och inte ersätter regelbunden medicinsk vård. Vid påtagligt högt blodtryck eller allvarliga symtom är det nödvändigt att söka professionell medicinsk hjälp omedelbart för en långsiktig och hållbar lösning på problemet.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger