Hur sänker man ett högt blodtryck?

Att hantera högt blodtryck är avgörande för din hälsa. Upptäck hur både livsstilsförändringar och läkemedel kan spela en roll i att uppnå och bibehålla hälsosamma blodtrycksnivåer.

Multiethnic group of senior women training at park with fitness instructor

Hur sänker man ett högt blodtryck?

För att behandla högt blodtryck börjar du vanligtvis med att ändra din livsstil. Anpassa din kost, intensifiera din fysiska aktivitet och minska aktivt din stress för att sänka blodtrycket. Men trots dessa ansträngningar kan många med högt blodtryck fortfarande behöva ytterligare medicinsk behandling. I dessa fall kan läkemedel vara avgörande för att effektivt sänka blodtrycket till nivåer som rekommenderas för optimal hälsa.

Kan man sänka ett högt blodtryck utan läkemedel?

Ja, du kan definitivt sänka ett förhöjt blodtryck genom att göra förändringar i livsstilen. För att effektivt minska högt blodtryck, visar stark evidens att en sund livsstil ofta kan vara lika effektiv som farmaceutiska läkemedel. Följande är några evidensbaserade strategier:

 • Kost och näring:
  • Följ DASH-kosten med fokus på färsk frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein, och lågt natriuminnehåll.
  • Minska saltintaget och undvik bearbetade livsmedel som höjer blodtrycket.
  • Öka kaliumintaget genom livsmedel som bananer, sötpotatis och spenat för att bidra till att sänka ett högt blodtryck.
 • Fysisk aktivitet:
  • Sträva efter minst 150 minuter måttlig aerobisk träning per vecka enligt WHO:s rekommendationer.
  • Regelbunden motion kan sänka blodtrycket, då det ökar kärlens elasticitet och stöder hjärtats funktion.
 • Viktkontroll:
  • Övervikt och fetma kopplas starkt till högt blodtryck.
  • Viktminskning, även 5-10% av kroppsvikten, har betydande positiv effekt för att sänka blodtrycket.
 • Alkohol och rökning:
  • Begränsa alkoholkonsumtionen till måttliga nivåer eller undvik det helt.
  • Sluta röka för att minska risken för högt blodtryck och andra hälsoproblem.
 • Stresshantering:
  • Effektiv stresshantering kan ha betydelse för att bibehålla ett hälsosamt blodtryck.
  • Meditation, djupandningsövningar, yoga och tidsförvaltning är effektiva tekniker.

Forskning har visat att dessa livsstilsförändringar inte bara kan behandla högt blodtryck utan även förebygga det.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

Hur sänker man blodtrycket med läkemedel?

För att effektivt behandla och sänka högt blodtryck finns ett brett utbud av blodtryckssänkande läkemedel tillgängliga. Hos Blodtrycksdoktorn samarbetar du med din läkare för att hitta den mest lämpliga medicineringen med minimala biverkningar för att sänka ditt blodtryck.

De vanligaste blodtryckssänkande läkemedel kan indelas i följande grupper:

 • Vätskedrivande läkemedel (tiaziddiuretika)
 • ACE-hämmare  eller angiotensinreceptor-blockerare (ARB)
 • Kalciumflödeshämmare
 • Beta-blockerare
 • Aldosteronatagonister
 • Alfa-blockerare

Dessa grupper påverkar blodtrycket på liknande sätt, men individuell respons kan skilja sig åt. För att minimera biverkningar, är det ofta fördelaktigt att skräddarsy eller kombinera olika läkemedel i små doser. Kombinationspreparat, som innehåller mediciner från olika grupper kan erbjuda ett praktiskt alternativ för att minska det totala antalet tabletter som behöver tas dagligen.

Kan mediciner för högt blodtryck ge biverkningar?

Eventuella biverkningar av blodtrycksmediciner varierar individuellt, och ingen medicin är universellt den ”bästa” eller ”snällaste” för att sänka högt blodtryck. På Blodtrycksdoktorn anpassar vi läkemedelsbehandlingen individuellt för att minimera biverkningar och maximera effektiviteten för varje patient. Vi följer regelbundet upp våra patienter, vilket möjliggör för oss att integrera både medicinsk behandling och livsstilsförändringar. När vi har stabiliserat en patients blodtrycksvärden övergår vi, om patienten önskar, gradvis till att fokusera på livsstilsjusteringar för att hålla blodtrycket stabilt.

Läkemedel mot högt blodtryck

Är blodtrycket mer än lindrigt förhöjt, eller när en person visar tecken på målorganskada eller har flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, måste man ofta snabbt inleda behandling för att sänka blodtrycket. Riskfaktorer som rökning, höga blodfetter, övervikt, diabetes och ärftliga förutsättningar för hjärtsjukdomar eller stroke kräver aktiv uppmärksamhet. Även om vi rekommenderar livsstilsförändringar som den första åtgärden vid lätt förhöjt blodtryck, bör vi överväga att snabbt sätta in mediciner för att effektivt sänka högt blodtryck och minska risken för framtida hjärt-kärlproblem.

Kan man sänka blodtrycket själv på kort tid?

Om ditt blodtryck plötsligt stiger och du inte omedelbart kan få medicinsk hjälp, finns det flera korttidsåtgärder du kan vidta. Först och främst, eliminera alla möjliga stresskällor. Därefter, utför avslappningsövningar och tillämpa djupandningstekniker för att effektivt minska stressnivåerna. Dessutom kan lätt till måttlig fysisk aktivitet också bidra till att sänka blodtrycket. Om du känner dig uttorkad, öka ditt vattenintag, vilket även det kan vara fördelaktigt.

Det är emellertid viktigt att notera att dessa åtgärder endast är temporära lösningar. De ersätter inte behovet av regelbunden medicinsk vård. Följaktligen, om du upplever mycket högt blodtryck, är det viktigt att du omedelbart söker professionell medicinsk hjälp för att få en långsiktig och hållbar behandling av ditt tillstånd

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger