Hur sänker man ett högt blodtryck?

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicinering, läkemedel, för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Multiethnic group of senior women training at park with fitness instructor

Hur kan man sänka blodtrycket?

Ett förhöjt blodtryck kan sänkas genom förändrad livsstil och med läkemedel. Högt blodtryck behandlas i första hand med livsstilsförändringar men de flesta med högt blodtryck behöver någon form av behandling med läkemedel för att sänka sitt blodtryck och nå sitt målblodtryck.

Kan man sänka ett högt blodtryck utan läkemedel?

Genom förändrad livsstil går det i många fall att sänka ett högt blodtryck utan läkemedel. En förändrad kost med mindre salt, fett och alkohol och mer av det som kallas för DASH-kost kan påverka blodtrycket i rätt riktning.

Även regelbunden motion och viktnedgång har positiv inverkan på blodtrycket. Stressiga situationer kan göra att blodtrycket stiger. Detta beror på att kroppen producerar hormoner som till exempel kortisol och adrenalin som höjer blodtrycket. Regelbunden motion, mindfulness, meditation och yoga kan sänka dina stressnivåer och ha god inverkan på blodtrycket. 

Kan man sänka blodtrycket akut?

Om du upplever en akut höjning av blodtrycket och inte har tillgång till medicinsk hjälp, finns det några åtgärder du kan vidta för att försöka sänka blodtrycket på kort sikt. Är med stressad kan man försöka eliminera det som stressar än och testa avslappningsövningar och djupandningstekniker. Lätt till måttlig fysisk aktivitet kan också sänka blodtrycket snabbt. Ibland kan det hjälpa att dricka mer vatten om man är uttorkad.

Det är dock viktigt att notera att dessa åtgärder inte ersätter medicinsk vård och inte bör betraktas som långsiktig lösning för att hantera högt blodtryck. Om du har en känd högt blodtryck eller upplever allvarliga symtom, bör du kontakta en läkare omedelbart.

Kontroll på blodtrycket i lugn och ro hemma

Personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning med din specialistläkare och sjuksköterska.

4,7 av 5

Över 15 000 patienter i behandling

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här.

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger