Kvinnor & Hälsa

Här samlar vi artiklar där vi uppmärksammar kvinnors hälsa med fokus på hjärt-kärlsjukdomar. Vi behöver fortsätta arbeta för att kvinnor får den uppmärksamhet och vård de behöver för att ta hand om sin hälsa.