Vad är högt blodtryck?

Blod transporteras från hjärtat till alla delar av kroppen i våra blodkärl. Varje gång hjärtat slår, pumpar det blod ut i kärlen. Hypertoni, även känt som högt eller förhöjt blodtryck, är ett tillstånd där det ständigt är ett ökat tryck i blodkärlen. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat arbeta för att pumpa runt blodet i kroppen. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för kardiovaskulära sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar). Dessa sjukdomar är de enskilt viktigaste orsakerna till för tidig död. Genom relativt små sänkningar av blodtrycket kan man dock minska sin risk rejält. Om ett högt blodtryck däremot inte behandlas är det stor risk att det höga blodtrycket på sikt leder till att man drabbas av hjärtinfarkt, hjärtförstoring, hjärtsvikt och andra sjukdomar såsom demens. Hypertoni är ett kroniskt tillstånd som oftast kräver livslång behandling.

Liknande artiklar

Vad beror högt blodtryck på?

Vad högt blodtryck beror på är inte riktigt klarlagt. Det finns dock faktorer (riskfaktorer) som ökar risken för att man […]

Läs mer Pil åt höger

Är högt blodtryck en hjärtsjukdom?

Nej, högt blodtryck är inte egentligen en hjärtsjukdom, men ett långvarigt förhöjt blodtryck orsakar skador på blodkärl och hjärta och […]

Läs mer Pil åt höger

Är högt blodtryck en sjukdom?

Ja, det är inte normalt att ha förhöjt blodtryck (hypertoni). Ett mycket lätt förhöjt blodtryck brukar dock ibland inte ses […]

Läs mer Pil åt höger

Är högt blodtryck ärftligt?

Ja, till viss del är högt blodtryck ärftligt. När någon får högt blodtryck är detta oftast en kombination av omgivningsfaktorer […]

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till högt blodtryck?

Blodtrycket beror på en kombination av hjärtats slagkraft och vilket motstånd som finns i blodkärlen. Högt blodtryck (hypertoni) brukar indelas […]

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck under graviditeten?

Det är relativt vanligt att kvinnor får högt blodtryck under graviditeten. Risken ökar om den blivande mamman är äldre, väntar […]

Läs mer Pil åt höger